REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Studenti navrhovali podobu rekreační zóny Lovosic

Zadáním letošního ročníku studenstké soutěže architektonického ateliéru HELIKA bylo navrhnout sportovně rekreační zónu města Lovosice. V porotě zasedli Ing. arch. Karel Thér, starostka města Lovosice Bc. Lenka Lízlová a Ing. arch. Pavlína Pospíšilová. Po podrobném prostudování odevzdaných návrhů se porota rozhodla neudělit 1. cenu. Bylo uděleno druhé a třetí místo a jeden návrh byl oceněn zvláštní odměnou.
Studenti navrhovali podobu rekreační zóny Lovosic

Druhou cenou spojenou s odměnou 20 000 Kč byl ohodnocen návrh studentů Fakulty architektury ČVUT Elišky Pomyjové, Filipa Pšenčíka a Antonína Pokorného. Porota na návrhu ocenila fakt, že koncepcí a rozsahem reálně uchopuje možnosti malého města, a to včetně ekonomických souvislostí. Do klínu zeleně mezi město a zámeček návrh umísťuje drobné pavilony, vhodně doplňuje provoz stávajícího koupaliště. Nově navržená síť chodníků umožňuje přirozený pohyb a propojuje území s centrem města. Řešení jednotlivých pavilonů tvořených lodními kontejnery naznačuje možnost jejich přemístění v případě záplav.

Nejlépe hodnocený projekt navržen studenty ČVUT

Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazuje tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá využitím nezastavěné plochy mezi centrem a řekou s propojením ostrova. Vyzdvihuje potenciál místa a citlivě doplňuje strukturu města. Jedná se o ideový koncept: Nákladní kontejnery, park, propojení, plovoucí divadlo, revitalizace říčky, kulturní využití.

„Pro snížení škod případnými povodněmi, snazší manipulaci a opravu jsme objekty navrhli z nákladních kontejnerů. Každou budovu lze proto před případnou povodní rozebrat a odvézt na bezpečnější místo. Odkazujeme tím k Labi, které městem protéká, i k Hamburku, coby významnému nákladnímu přístavu Evropy,“ komentují svůj nápad studenti - autoři nejlépe hodnoceného projektu.

Část nejblíže centru návrh přeměňuje na park, propojuje ho se stávajícím lesoparkem. V blízkosti ZUŠ a bytového domu na náměstí situuje městskou halu – obývací pokoj parku (12 kontejnerů, výška 12 m), sloužící k setkávání a pořádání kulturních akcí. Kolem říčky vytváříme kavárnu s půjčovnou a opravnou kol, lezeckou stěnou a houpačkou (10 kontejnerů, výška lezecké stěny 13,5 m, výška kavárny 5,5 m), od které je možné překročit říčku a vstoupit do areálu koupaliště. V parku navrhuje různé pobytové zóny. Cesty jsou spojnicemi mezi jednotlivými důležitými body celého území. V jihovýchodním cípu areálu navrhuje rozšířit parkoviště, aby se zajistila dostatečná parkovací kapacita pro navrhovaný areál.

Studentský návrh koupaliště.

Studenti se nebojí ani razantního zásahu: „Chápeme-li tuto část jako veřejnou městskou plochu, která má sloužit rekreaci obyvatel, je nezbytné odstranit zde stojící bytový dům. Jeho zachování bez dalšího doplnění objekty s podobnou funkcí by fatálně ovlivnilo celý urbanismus. Tento dům by tak získal zvláštní privilegium, neboť by jako jediný měl právo stát uprostřed veřejného parku, čehož podle nás není hoden.“

Část projektu se zabývá ostrovem uprostřed Labe a jeho napojení na areál. Podél řeky návštěvník dojde až k pontonovému mostu, přes který může pokračovat dále na ostrov. Abychom podpořili rozdílný charakter ostrova, zvolili jsme pro tuto část dřevo jako hlavní materiál. Různé šířky prken používáme k vytvoření dynamiky cesty, upravujeme rytmus k podpoření jedinečné atmosféry ostrova. Na hladinu vnitřního jezera umisťujeme variabilní pontony, z kterých je možné seskládat různě velké jeviště jehož zázemí tvoří přistavená loď. Pontony hlediště lze pak různými způsoby rozestavit kolem vzniklé plochy, tak aby bylo dosaženo viditelnosti pro různé druhy kulturních akcí.

Závěr poroty

Neudělení první ceny odůvodnila porota skutečností, že žádnou z odevzdaných prací neshledala koncepcí a pojetím natolik přesvědčivou, aby získala nejvyšší ocenění. „Jsme si vědomi toho, že letošní zadání soutěže, tedy architektonicko-urbanistické ztvárnění lokality, bylo pro studenty mnohem složitější, než návrh samostatné budovy nebo souboru staveb. O to více si ceníme jejich odvahy obtížnější zadání uchopit a věříme, že pro ně bude tato zkušenost užitečná nejen v jejich dalším studiu, ale i po jeho dokončení, v ostrém a velmi konkurenčním prostředí architektonických studií a kanceláří,“ dodává členka poroty, Ing. arch. Pavlína Pospíšilová z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Park beze stromů: Místo, které si lidé zamilovali

Park beze stromů: Místo, které si lidé zamilovali

Dania Park je příbřežním parkem, relaxační zónou, umístěnou na samotný okraj zálivu Öresund, úžiny která odděluje Švédsko od Dánska. Prostor vznikl jako dílčí projekt transformace Západního přístavu ...

REKLAMA