REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

ČSSP

také Česká společnost pro stavební právo

Zpět k nadřazené kategorii „Svazy, spolky, komory“

Zařazené firmy (10)

Česká společnost pro stavební právo Praha

Právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného práva sdružuje cca 100 členů; člen Evropské společnosti pro stavební právo; výměna informací

GEODÉZIE ČS, a.s. Praha

Kartografické práce; výroba a prodej map; geodetický software

KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o. Praha

Oceňování movitých a nemovitých věcí, poradenství, projektování, reality, ekonomika, agrární služby

PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

Projektová, konzultační, průzkumová a inženýrská činnost v oblasti dopravní infrastruktury

PRŮMSTAV, a.s. Praha

Provádění bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů; geodetické práce; silniční motorová doprava; půjčovna stavebních strojů a nářadí, půjčovna a servis BOSCH; provádění výplňových konstrukcí z hliníku (SCHÜCO), speciálních monolitických konstrukcí a sádrokartonových konstrukcí

Q SERVIS - Dr. Ing. Jiří Hladík Praha

Poradenská činnost se zaměřením na klasifikaci a certifikaci v oblasti jakosti produkce

SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků Praha

Zprostředkování informačních služeb v oblasti přípravy a realizace dodávek investičního zboží pro tuzemskou investiční výstavbu a vývoz

Sdružení stavebních cechů ČR Praha

Hájení a prosazování zájmů členů stavebního cechu soukromých podnikatelů ČR

Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Praha

Geotechnika, inženýrská geologie, geologie životního prostředí, monitoring (konzultace, projektování, průzkum, vč. laboratorního a polního zkušebnictví, inženýring)

ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. Brno-město

Stavebnictví - technické znalectví pro stavby obytné, občanské, dopravní, průmyslové, inženýrské a zemědělské, posuzování vad a poruch staveb a provádění stavebních průzkumů; Znalecké posudky na průmyslové podlahy; Ekonomika - oceňování majetku, nemovitostí, podniků a nepeněžitých vkladů, tvorba a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví; Stavební právo - majetkoprávní vztahy k nemovitostem, oceňování věcných břemen

REKLAMA