Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Technologie staveb pro energetiku a plyn

Zpět k nadřazené kategorii „Technologie staveb pro vybavení území“

Zařazené firmy (38)

ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o. Praha

Dodavatel vyspělých technologií a poskytovatel plného servisu v oblasti TZB, obnovitelných zdrojů energie, vedení vysokého napětí, trakčních vedení, komunikační techniky a průmyslových instalací, inteligentních dopravních systémů a inženýringu

ALSTOM Power, s.r.o. Brno-město

Výroba a dodávky tlakových částí kotlů a jejich příslušenství, modernizace kotlů, komplexní servisní a montážní služby pro veškerá energetická zařízení a celky

ALTRON, a.s. Praha

Komplexní řešení záložního napájení a úzce souvisejících technologií; dodávané systémy obsahují zdroje UPS, DC systémy, motorgenerátory PROGEN, přesnou klimatizaci, zdvojené podlahy, zhášecí plyny, monitoring a komunikaci s výpočetní technikou

AQUA - STYL spol. s r.o. Prostějov

Dodávky investičních celků v oblastech energetiky a vodohospodářství (napájecí stanice tepelných a energetických bloků, chladírenské okruhy, oběhové teplárenské okruhy, průmyslové čerpací stanice, ČOV atd.)

ASMAR, a.s. Ostrava-město

Kompletní dodávky elektroinstalačních celků; montážní práce; měření a regulace; elektroinstalace

BCS Engineering, a.s. Brno-město

Projektování a dodávky investičních celků v oblasti chemie, petrochemie, energetiky, ekologie, potravinářského průmyslu a pneuodopravy

BRESSON a.s. Plzeň-město

Výroba a dodávka spaloven městských odpadů, spaloven průmyslových a nemocničních odpadů, kotlů a kotelen, zařízení na úpravu vody; dodávka širokého sortimentu zařízení pro energetiku, průmysl, teplárny, výtopny, spalovny, zařízení pro využití odpadního tepla; výroba dle vlastní dokumentace, projekce, konstrukce, studie, technická pomoc, inspekce, revize; pokračovatel tradice ČKD Dukla a Strojíren Kolín - vlastník ochranných známek těchto firem a jejich know-how

CONSENTA spol. s r.o. Praha

Výhradní dovozce - převodovky ALPHA, plamenojistky PROTEGO, regulační systémy pro plynárenství RMG a BD, akustická analýzy RTE, vířivé proudy PRÜFTECHNIK, IBG

DAGGER CZ, a.s. Praha

Výroba, dodávky, instalace a servis kogeneračních jednotek s plynovými motory

DESKO, a.s. Jablonec nad Nisou

Výstavba sklářských pecí, ocelových konstrukcí a potrubních systémů; výroba plynových kondenzačních kotlů 20 až 25 kW

ECO SERVICE, s.r.o. Hodonín

Plynárenské stroje a zařízení

ELTE, s.r.o. Ústí nad Labem

Výroba, dodávka a montáž kompletních výměníkových stanic, směšovací stanice, plynové kotelny, parovody a horkovody

ENECOS s.r.o. Třebíč

Výroba, projekty a montáže: MaR, ekologické zdroje energie, otopné systémy, řídicí systémy (SKŘ) pro vodní elektrárny, kogenerační jednotky a další průmyslové technologie, solární kolektory, EZS, telekomunikační zařízení; výroba úsporných zářivkových svítidel pro solární fotovoltaické systémy

Energetické opravny, a.s. Chomutov

Stavební činnost: opravy, modernizace a rekonstrukce technologických zařízení v energetice (kotelny, strojovny, turbíny); revize tlakových nádob; speciální svářecí práce

ETL - Ekotherm, spol. s r.o. Praha

Výroba technologických zařízení pro kotelny a předávací stanice; výroba a instalace tepelných čerpadel

HUTNÍ MONTÁŽE, a.s. Ostrava-město

Dodávky a montáže ocelových konstrukcí; montáže technologických zařízení pro energetiku, petrochemické a chemické komplexy vč. prefabrikace potrubí a velkoobjemových nádrží všech typů, hutní kombináty, těžební průmysl, průmyslové budovy a hangáry, vodní díla vč. potrubních přivaděčů, sportovní stavby a stavby občanské vybavenosti, telekomunikační vysílače; dopravní stavby (mosty); pronájem jeřábů

KPS Metal a.s. Třebíč

Výroba chemických a petrochemických zařízení, energetických zařízení, dřevozpracujících strojů, ocelových konstrukcí - objekty pro výrobu a skladování, sila, kontejnery, skladovací nádrže, komíny, prací věže, výsypky, ocelové potrubí, technologické a podpůrné konstrukce, schody, plošiny, zábradlí, speciální konstrukce, kusová a malosériová výroba zařízení na zakázku dle přání zákazníka; výroba vodohospodářských zařízení a zařízení pro ČOV

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Brno-město

Výroba zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, vodohospodářská zařízení, jeřáby a ocelové konstrukce; engineering

Královopolská Ria, a.s. Brno-město

Stavební činnost vč. technologie - komunální a průmyslové ČOV, jaderná energetika, úpravny pitných a průmyslových vod, čistota ovzduší, ekologie, petrochemie, chemie

LURGI ENGINEERING, s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, technologie pro energetické úspory

MAR-CONTROLS s.r.o. Ostrava-město

Poradenství, energetické audity, projekce, dodávka, montáž a servis systémů MaR, EZS, EPS, CCTV, STC; vytápění, chlazení, větrání a klimatizace, automatizace budov, technologie kotelen a předávacích stanic, vzduchotechniky, přístupové a docházkové systémy, kamerové, ozvučovací a nemocniční komunikační systémy, systémy jednotného času, strukturovaná kabeláž; reference v oblastech: dispečerské systémy pro řízení CZT, výrobní komplexy, areály nemocnic a škol, sportovní komplexy, inteligentní budovy

MARTIA a.s. Ústí nad Labem

Dodávky technologie a řídicích systémů pro průmysl a energetiku v oblasti měřicí a regulační techniky, elektrické požární a zabezpečovací signalizace, přístupových a docházkových systémů; výroba elektrorozváděčů a rozváděčů pro MaR; výchozí a pravidelné revize vyhrazených zařízení elektro a tlakových nádob, revize plynových zařízení; zajišťování provozu a rozvodu tepla z vlastních i pronajatých zdrojů; realizace energeticky úsporných projektů; provádění energetických auditů; poradenství

MINOX, Hynek Mikušek Nový Jičín

Vývoj, konstrukce strojů a zařízení - zaměření: plynové energetické zdroje (patent č. 278788 - Spalovací systém topných plynových kondenzačních agregátů, užitný vzor č. 969 - Světlý plynový infrazářič, užitný vzor č. 1088 - Přímotopný plynový ohřívač vzduchu, užitný vzor 2526 - Agregát plynového teplovzdušného vytápění)

MSEM, a.s. Frýdek-Místek

Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba rozvodných energetických zařízení; dodávka venkovních a kabelových vedení, technologických montáží, kompaktních trafostanic, distribučních trasformátorů, průmyslových přípojek a provizorních přívodů

ONYO, s.r.o. Praha-východ

Služby v oblasti energetiky, ekologie a stavebnictví

Plynostav - regulace plynu, a.s. Pardubice

Engineering a projektování; plynárenství: regulační a předávací stanice, systémy měření a regulace, plynovody apod.

PROFITERM MORAVA s.r.o. Ostrava-město

Komplexní služby v energetice: kotelny, kogenerace, výměníkové a předávací stanice, bezkanálové rozvody, energetické studie, měření a regulace - poradenství, projekce, prodej, montáž, servis; potrubní pošta Sumetzberger

První brněnská strojírna Třebíč, a.s. Třebíč

Výroba energetických zařízení - monoblokové a průmyslové hořáky, kotle a příslušenství, výměníky, ocelové konstrukce

RWE Plynoprojekt, s.r.o. Praha

Výroba a rozvod tepelné energie; výroba a distribuce elektřiny; strojírenská výroba v oblasti plynárenství; technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě; projektová činnost ve výstavbě

SIAD Czech spol. s r.o. Praha

Výroba, distribuce a prodej technických a speciálních plynů ve stlačeném i zkapalněném stavu; instalace a pronájem zařízení pro výrobu, distribuci a skladování plynů; prodej přídavných materiálů a příslušenství; více než 100 prodejen po celé ČR

Šibra, Ing. Jan Šibra - RTN Plzeň-město

Projektování, konstrukce a dodávky technologických zařízení v oborech: tlakové nádoby, výměníky tepla, parní systémy, autoklávy, kompresorové stanice, rozvody tlak. vzduchu, zdvihací a manipulační zařízení, jeřáby, kladkostroje, válečkové dopravníky, vyrovnávací rampové můstky, nakládací zdvižné plošiny, mobilní rampy; těsnicí vratové límce, ocelové konstrukce, sila, výsypky, nádrže; atypické strojní a ocelové konstrukce podle požadavků; montované paletové regály a buňky

ŠKODA HOLDING, a.s. Plzeň-město

Výroba vybavení pro energetiku - parní turbíny, tepelné výměníky a kondenzátory

ŠKODA POWER, s.r.o. Plzeň-město

Kompletované a kusové dodávky a zákaznické služby na klíč pro klasické a jaderné elektrárny, teplárny a kombinované cykly; kompletní servis pro parní turbiny, výměníky tepla, generátory a budicí systémy, transformátory, I & C systémy a příslušenství; rekonstrukce a modernizace zařízení ŠKODA a zařízení jiných výrobců

TESAS - Teplická strojírna, a.s. Teplice

Strojírenská výroba: ocelové konstrukce, uskladňovací nádrže, odlučovače popílku, ohřívače vzduchu, kouřovody, práškovody, vzduchovody, drtiče strusky, jeřábové dráhy, mokré plynojemy, tlakové a netlakové nádoby, sila, vyhrnovače strusky, redlerové řetězy

TEZAP Štěnovice, spol. s r.o. Plzeň-jih

Výroba plynárenského zařízení; poskytování služeb v oblasti použití zkapalněných plynů (propan-butan); výroba přechodových spojů PE - ocel ø 25 - 500 mm a závitových přechodek ø 25 - 63 mm a výroba rámu s dvířky pro plynoměry; obchodní činnost: trubky PE 100 (ø 25 až 315 mm), regulátory plynu FRANCEL; kulové kohouty plynové RB; dodávka zboží do velkých plynárenských firem po celé ČR

VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava-město

Technologie a řídicí systémy pro vodárenství, petrochemii a energetiku

Východočeské plynárenské strojírny, a.s. Chrudim

Projekt, výroba, montáž a servis - plynárenská zařízení (nádrže na LPG, cisternová vozidla na LPG, čerpací stanice, výparníkové stanice, tlakové nádrže

ZVU Engineering, a.s. Hradec Králové

Projekty, inženýring, dodávky, instalace a uvádění do provozu - investiční celky, provozní soubory a kusová zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, energetiku a ekologii