REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Vodní elektrárny

také MVE, vodní turbíny

Zpět k nadřazené kategorii „Ekologické zdroje elektrické energie“

Zařazené firmy (3)

Alter-eko s.r.o. Praha

Solární kolektory, tepelná čerpadla, solární panely (fotovoltaické), malé větrné a vodní elektrárny, rekuperace; poradenství, návrhy, prodej, montáž a servis zařízení pro využití alternativních zdrojů energie; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

INGSTAV Uherské Hradiště, a.s. Uherské Hradiště

Vodohospodářské stavby; ražení štol štítováním, protláčení ocelových chrániček; tažené bednění, úložiště odpadů

VHS - Vodohospodářské stavby, s.r.o. České Budějovice

Výstavba MVE, ČOV, ZTV, kanalizace, vodovody

REKLAMA