Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Drtiče, třídičky, lisy

Zpět k nadřazené kategorii „Odstraňování odpadků“

Zařazené firmy (13)

AGROINTEG, s.r.o. Brno-město

Technologie kompostování jako řízeného aerobního procesu; zastoupení firem NEUSON-SYSTEM SANDBERGER a COMPOST SYSTEMS; drtiče, překopávače, třídění; řízení biotechnologického procesu

Bond marketing, spol. s r.o. Vyškov

Dovoz a prodej drtičů potravinových odpadů do domácností, restauračních a průmyslových provozů i kuchyňských dřezů do domácností

DAVOS - Ing. Dalibor Vostal Brno-město

Projekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb, staveb pro nakládání s odpady, rekultivaci skládek odpadů; poradenství, projektování a obchodní činnost pro zpracování bioodpadů, kompostování a výrobou biomasy; obchodní zastoupení: překopávače kompostu, drtiče biomasy, štěpkovače, bubnové třídiče apod.

DSP PŘEROV, spol. s.r.o. Přerov

Technologie pro zpracování nerostných surovin; drtírny nerostných surovin; drtiče, třídiče, podavače; recyklace stavebního materiálu; náhradní díly pro drticí a třídicí zařízení; projektování ocelových konstrukcí technologických cest

Eurotooling s.r.o. Kroměříž

Drtiče odpadu a briketovací lisy na dřevo, piliny, papír, karton, slámu, len a jiné; drtiče a lisy na polystyren a hliníkový odpad; kompletní linky včetně dopravníků a filtrů; široký sortiment až do výkonu 400 kg/hod.

HARTL drtiče + třídiče, spol. s r.o. Chrudim

Výrobní činnost - drtiče primární, sekundární, tvarové, mobilní; třídiče stacionární, polomobilní, mobilní; pračky písku; odvodňovací zařízení; odkalovače; zařízení pro lomy a štěrkovny; optické váhové systémy; recyklace stavebního odpadu

INGES, spol. s r.o. Praha

Geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum radonového rizika; marketingové studie v oboru nerostných surovin; zastoupení fy EXTEC Screens and Crushers (mobilní třídiče a drtiče); radonový průzkum; analýza rizik skládek a kontaminovaných ploch

KARLOW-KARLSHOF a.s. Praha

Strojový program JENZ na zpracování biomasy; program JENZ obsahuje profesionální štěpkovače a drtiče (mobilní i stationární) i vysoce výkonné bubnové třídiče, mísicí překopávače a přídavné drtiče pro kompostárny/obce; rozsáhlé poradenství (logistika a technologie); individuální řešení dle potřeb zákazníka; technika: víceúčelové traktory FENDT + vysoce kvalitní lesnické nástavby, AHWI frézy - lesní mulčovací frézy, pařezové frézy apod.

LUX-PTZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Výroba nejširšího sortimentu lisovací techniky na likvidaci odpadů na českém trhu: paketovací lisy (3 až 50 t), kontejnerové lisy, shozy na odpad nebo prádlo, vázací pásku a motouz; poradenství zdarma

MARTOŠ, s.r.o. Zlín

Zastoupení fy MARTOŠ Steel s.r.o., Slovensko; kontejnery o objemu 1,1 až 3 m3 kovové, plastové a sklolaminátové na komunální a tříděný odpad, linky na třídění odpadu

ODES, spol. s r.o. Náchod

Výroba a prodej zařízení pro ekologii - drtiče odpadu, dopravníky, indikátory a separátory kovů, kompletní linky na zpracování odpadů apod.

TERIER s.r.o. Liberec

Projektování a výroba strojů a linek na zpracování pevných odpadů (drtiče, nožové mlýny, recyklační linky)

TESAS - Teplická strojírna, a.s. Teplice

Strojírenská výroba: ocelové konstrukce, uskladňovací nádrže, odlučovače popílku, ohřívače vzduchu, kouřovody, práškovody, vzduchovody, drtiče strusky, jeřábové dráhy, mokré plynojemy, tlakové a netlakové nádoby, sila, vyhrnovače strusky, redlerové řetězy