Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ústřední orgány

také ministerstva

Zpět k nadřazené kategorii „Státní správa a samospráva“

Zařazené firmy (8)

Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha

Akreditační orgán; poskytování obecně prospěšné služby - zabezpečení akreditace v následujících oblastech: zkušebních, zdravotnických a kalibračních laboratoří, certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti, EMS, osob, inspekčních orgánů, environmentálních ověřovatelů (program EMAS), organizátorů programů zkoušení způsobilosti

Ministerstvo dopravy ČR Praha

Státní správa, ústředně řízená organizace

Ministerstvo informatiky ČR - zrušeno Praha

Ústřední orgán státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace a poštovní služby

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha

Informace ministerstva pro místní rozvoj o opatřeních (programech) a formách státní pomoci občanům, městům a obcím postiženým povodněmi; dotační program Zelená úsporám, dotační program Panel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha

Ústřední správa - centrální registry, mj. registr živnostenského podnikání; informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní bezpečnostní úřad Praha

Bezpečnostní prověrky fyzických osob i organizací; technická a objektová bezpečnost

Státní fond rozvoje bydlení Praha

Státní instituce - podpora výstavby bytů (nájemních), podpora oprav, modernizace a rekonstrukce bytového fondu; dotační program Panel

Úřad průmyslového vlastnictví Praha

Ústřední orgán státní správy; patentový a známkový úřad; informační centrum - databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů

REKLAMA