REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak kvalitní je vzduch, který dýchají děti ve školkách? Měření z MŠ Beránek

Zdravé vnitřní prostředí ve školních budovách se netýká pouze kvality vzduchu, důležitá je také kvalita osvětlení, akustiky i vytápění. Naměřené hodnoty vnitřního prostředí v mateřské škole Beránek ukazují, že kvalitní podmínky pro výuku lze u takovýchto staveb zajistit pouze s komplexním týmem odborníků.
Zdroj: Společnost JRD

První dotační tituly pomohly školám kvalitně zateplit a snížit energetické ztráty. Mnohdy se ale budovy téměř vzduchotěsně uzavřely a objevily se potíže s větráním. Současně s tím bylo třeba řešit akustiku a často i nedostatečné osvětlení učeben. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) upozorňovala na nevyhovující stav školních budov a zároveň nabídla komplexní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat o zdraví žáků i učitelů. Projekt Zdravá škola se setkal s vekou odezvou a postupně vznikla celá řada zajímavých školních budov.

Obhajoba přísných kritérií

Rada CZGBC ve spolupráci se svými členy provedla měření ve vybraných školách a na základě výsledků navrhla a poté realizovala svůj návrh řešení vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí. Vznikl tak ucelený manuál, který má za cíl poskytnout společnou informační a procesní platformu všem účastníkům při přípravě a realizaci kvalitní renovace nebo výstavby šetrné veřejné budovy. Dokument je určen nejen zadavatelům veřejných zakázek, ale také architektům, projektantům, specialistům a provozovatelům budov. Do projektu jsou zapojeni členové CZGBC, kteří mohou nabídnout svá řešení v oblasti vzduchotechniky, akustiky, osvětlení, energetických úspor i poradenství se získáním dotací. Má se za to, že základním předpokladem kvalitního a komplexně řešeného šetrného projektu je spolupráce zadavatele s kvalifikovaným týmem odborníků, uživateli a provozovatelem. Tato spolupráce je důležitá od počátku projektu, usnadňuje jeho průběh a snižuje riziko nepředvídaných nákladů. Komplexní řešení zahrnuje precizní přípravu, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, realizaci díla, jeho předání a uvedení do provozu.

Mateřská škola Beránek Zdroj: Společnost JRD

„V současné době bývá samozřejmostí provádět renovace budov s ohledem na snižování energetické náročnosti. Častou chybou při přípravě projektů ovšem bývá hledání energetických úspor na úkor dalších aspektů, jako je kvalita vzduchu a osvětlení nebo akustika v místnostech. Přitom vliv kvality vnitřního prostředí je na výkonnost zaměstnanců nebo žáků, jejich nemocnost či kvalitu spánku a celkový komfort, dostatečně známý,“ podotýká Jan Řežáb ze společnosti JRD, která se podílela na realizaci MŠ Beránek a nabídka jedny z nejlepších výsledků měření hodnot vnitřního prostředí.

Parametry mikroklimatu školní budovy

„Děti jsou velmi citlivé na špatné a nevyhovující vnitřní prostředí ve svých domovech i v jiných uzavřených prostorách, v nichž tráví svůj čas. Na jejich psychické a fyzické zdraví má přirozeně velký vliv to, zda se pohybují v nedostatečně prosluněných a nevětraných interiérech, kde dýchají vzduch plný oxidu uhličitého, těkavých organických látek, prachových částic nebo plísní,“ pokračuje dále Jan Řežáb a představuje přípravu vlastního projektu a konkrétní výsledky u MŠ Beránek. 

Společnost JRD se rozhodla zkontrolovat kvalitu jednotlivých parametrů mikroklimatu v nebytových prostorách zdravého a energeticky úsporného projektu nazvaného Zelená Libuš, jež přestavěla pro potřeby mateřské školy. Výsledné hodnoty, které zde technici naměřili ve spolupráci se společnostmi Protronix a NASLI, byly dle doložených grafů a tabulek výrazně lepší než závazné české normy, především pro osvětlení a výskyt oxidu uhličitého, těkavých organických látek (VOC) a prachu.

Projekt Zelená Libuš s mateřskou školou Beránek Zdroj: Společnost JRD

„Lze potvrdit, že využití udržitelných ekologických materiálů a moderních šetrných technologií vytváří v budovách kvalitní zdravé vnitřní prostředí s čerstvým vzduchem, světelným a tepelným komfortem. Přísná pravidla, kterými se řídíme při výstavbě všech našich projektů, jsme s úpravami pro každodenní život většího počtu dětí uplatnili i při realizaci zdravé mateřské školy. Následným měřením jsme chtěli zkontrolovat, jak zdravé prostředí funguje v běžném provozu. Z výsledků vyplývá, že předškoláci zde dýchají čerstvý vzduch bez jakýchkoli škodlivin a nekazí si zbytečně oči při nevhodném umělém osvětlení. Interiér přispívá k jejich zdravému rozvoji a intelektu,“ dodává Jan Řežáb.

Bez škodlivých látek a výparů

Měření pomocí speciálních čidel proběhlo ve dvou třídách mateřské školy, kde se v tu dobu vyskytovalo přibližně čtrnáct osob (12 dětí a 2 učitelky). Objem vzduchu v jednotlivých místnostech s automatickým systémem řízeného větrání doplněným filtry proti prachu a pylu činil dle záznamů firmy 186 a 189 m3. Výsledné hodnoty se porovnávaly nejenom s parametry uváděnými v českých normách, ale také s hodnotami naměřenými v běžném typu mateřské školy, v níž se vzduch měnil pouze nárazovým větráním.

Škála koncentrace oxidu uhličitého a jeho účinků na lidský organismusŠkála koncentrace oxidu uhličitého a jeho účinků na lidský organismus

 „Systém řízeného větrání zajišťuje efektivní a bezprůvanovou výměnu vzduchu, při níž dochází k automatickému odvětrávání škodlivých látek bez nutnosti mechanického větrání. Nezvyšuje se tak riziko nachlazení dětí a udrží se stabilní teplota bez velkých výkyvů. Maximální hodnoty oxidu uhličitého se pohybovaly kolem 900 ppm (ty průměrné dokonce jen mezi 600 až 700 ppm), tedy hluboko pod doporučenou hodnotou pro vnitřní prostředí (1500 ppm). Oproti tomu ve školce bez systému řízeného větrání bylo naměřeno až 3 000 ppm, tedy hodnota, kdy jsou již děti ohrožené zdravotními riziky. Obdobně tomu bylo u výskytu těkavých organických látek. Ve třídě, kde si hrají, jsme díky certifikovaným materiálům a automatickému odvětrávání naměřili maximální koncentraci VOC v doporučených hodnotách a ve spací třídě se tyto hodnoty dokonce blížily nule. Zajímaly nás také hodnoty pro obsah polétavých prachových částic ve vzduchu, které jsme nechali přeměřit pomocí metody pracující na principu rozptylu laserového paprsku na částicích. I ty vyšly hluboko pod doporučenými limity, jež jsou stanovené mezinárodním institutem WELL,“ komentuje výsledky Jan Řežáb a odkazuje na níže zveřejněné grafy a tabulky.

Plnospektrální osvětlení pozitivně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví

V mateřské škole Beránek proběhlo rovněž měření zde nainstalovaného plnospektrálního osvětlení, jež působí přirozeně jako denní světlo a má pozitivní vliv na lidské fyzické a psychické zdraví. Česká norma požaduje pro pobytové místnosti v mateřské škole umělé osvětlení o intenzitě minimálně 300 lx, které odpovídá neutrálně bílý tón světla (3 300 K < Tc teplota chromatičnosti < 5 300 K).

Měření kvality osvětlení v mateřské škole BeránekMěření kvality osvětlení v mateřské škole Beránek

„Osvětlení je z hlediska normy naddimenzováno: Jeho průměrné intenzity jsou více než dvojnásobné (kolem 670 lx). Mimovizuální účinek světla je dále zesílený jeho tónem, jenž se podobá svými 6 500 K polednímu dennímu světlu a obsahuje přibližně dvojnásobek aktivující modré složky než nejčastěji používaný neutrální tón. Celkový dojem z umělého osvětlení zlepšuje i vysoký index podání barev (Ra) u použitých svítidel (Ra 93 oproti závazné hodnotě minimálně 80), při němž lidé vnímají barvy jako pestřejší a sytější a umělé světlo působí přirozeněji. Právě kombinace silnějšího osvětlení, chladného tónu světla a nadstandardního podání barev přinášejí zlepšení prostředí v interiéru nejen pro děti, ale i pro pracovníky mateřské školy, protože se projevuje mimo jiné i lepším soustředěním a dobrou náladou obyvatel interiéru,“ vysvětluje Petra Eliášová, ze společnosti NASLI a pochvaluje též interiérový design, který rovněž zlepšuje celkovou pozitivní atmosféru v místnostech mateřské školy a výrazně jej podtrhuje právě osvětlení.  

„K návrhu interiéru jsem přistupovala s cílem vytvořit pro děti prostor, který by jim umožnil zdravý rozvoj bez jakýchkoli bariér. Prostor, v němž budou obklopené přírodními materiály a ve kterém se bude přirozeně rozvíjet i jejich představivost a fantazie. Příkladem jsou hrací plochy s maximálním podílem přírodních složek, dřevěné hranoly z buku nebo podlahové krytiny z přírodního marmolea,“ dodává Pavla Hromková, designérka z kreativního studia Notakio.

Graf měření koncentrace oxidu uhličitého ve školce bez systému řízeného větráníGraf měření koncentrace oxidu uhličitého ve školce bez systému řízeného větrání

Zdravé vnitřní prostředí podporuje přirozený vývoj dětí

Mateřská škola Beránek s veselými barvenými interiéry spolehlivě funguje právě díky spojení týmu profesionálů v mnoha oborech (včetně oborů uměleckých a psychologických, např. volba barev a grafický design) sdružených v prospěšném projektu České rady pro šetrné budovy (CZGBC) s názvem Zdravá škola. Přispívají k tomu nemalou měrou i samotné firmy (včetně developerů), které mají zájem o podobná sdružení, o sdílení zkušeností a nápadů, a hlavně mají potřebu stavět domy z osvědčených certifikovaných přírodních materiálů a používat kvalitní technologické vybavení – v případě MŠ Beránek třeba automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla a výměníkem chladu, plnospektrální osvětlení, venkovní žaluzie, zelené extenzivní střechy nebo materiály pohlcující formaldehyd. Pouze tak bude potlačen obávaný Syndrom nemocných budov (SBS – Sick Building Syndrome), v budovách bude zajištěn čerstvý vzduch s vysokým počtem negativních iontů, nastaví se příjemná pobytová teplota a zdravé osvětlení. A pokud se navíc spojí technika s uměním, může vzniknout i velice inspirativní prostor, který zajistí kromě jiného i přirozeně ohleduplný kontakt mezi lidmi.  

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Větrání domů a bytů