REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Soutěž na podporu památkových objektů. Máme vybráno

Svým zaměřením je soutěž nazvaná Máme vybráno ojedinělá. Cílí na všechny milovníky památek, podporuje rekonstrukce významných sídel i drobných stavení. Za dobu svého trvání si našla svůj okruh věrných a pomohla celé řadě historických staveb. Letošní ročník právě probíhá, podpořit své favority můžete do 20. června.
Zdroj: Máme vybráno

Soutěž pořádá obecně prospěšná společnost Institut pro památky a kulturu již od roku 2012 a je součástí širšího projektu zaměřeného na financování památek. Účastníkem se může stát každý vyhlašovatel veřejné sbírky, přičemž v kategorii Čestné uznání lze ocenit jakýkoliv počin v oblasti financování obnovy památek.

„Za každým názvem sbírky je velký příběh, vypráví o dobrých skutcích, odvaze pomáhat a dělat svět lepším. Hlasování jsme rozdělili do dvou kol: první potrvá do 20. června a je rozdělené podle krajů. Z jednotlivých regionů postoupí do druhého kola krajští finalisté, o nich pak rozhodne druhá fáze soutěže překlenující období letních prázdnin. Jména vítězů, kteří se podělí o 100 tisíc korun, oznámíme na slavnostním setkání v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze 14. září 2021,“ říká na úvod Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu a osvětluje i práci institutu.

Barokní statek Borotín Zdroj: Máme vybráno

Veřejné sbírky pomáhají  

Financování památek formou veřejné sbírky nachází podle slov ředitele institutu mezi lidmi stále větší podporu. Veřejnost se může zapojit v rámci on-line hlasování, každý může podpořit svoji oblíbenou památku. Hlasování probíhá ve dvou kolech. Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu a účast zdarma na školení Mediální akademie PROPAMÁTKY. Rozhoduje oficiální výtěžek sbírek ukončených v daném roce, který je ověřen u místně příslušného krajského úřadu. Vítězové z předchozích ročníků jsou zváni na konferenci ke sdílení svých tipů a doporučení. „Každá sbírka si zaslouží pozornost, protože jejím hnacím motorem jsou dobré skutky, snaha opravit kapličku, vrátit kostelům varhany nebo třeba zrekonstruovat a otevřít historické kino,“ dodává Aleš Kozák.

Zachraňte památky, uspořádejte veřejnou sbírku

Význam kulturních památek je pro zdravou a informovanou společnost nesporný. Realizace památkové péče však neustále naráží na celou řadu problémů, regiony či města nedisponují dostatečným rozpočtem a velký investiční tlak na výstavbu často vede k demolicím nebo nešetrným zásahům do staveb. Participace občanů ani památkářů nebývá vítaná, veřejné sbírky bývají označovány za netransparentní, města a regiony je ve většině případů nepodporují a dávají přednost takzvaně ziskovým řešením. Seznamování s pravidly veřejných sbírek se u nás jaksi nenosí…

Zámek Lipová Zdroj: Máme vybráno

Světlou výjimkou může být právě tato soutěž, která veřejné sbírky navíc propaguje a seznamuje s jejími zákonnými pravidly. Vyhlášení sbírky má totiž přesná pravidla daná zákonem, která je nutno dodržet. Může ji realizovat pouze právnická osoba, která je povinna tento záměr písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu. Jestliže jsou splněny všechny zákonné podmínky, získá do 30 dnů úřední osvědčení a může být zahájena a propagována. Je důležité stanovit vhodný způsob provádění sbírky, musí být zřízen zvláštní bankovní účet, počínání musí být zcela transparentní a výsledek hospodaření obhájitelný.

Ideálně by se podle slov organizátorů měla do sbírky zapojit co nejširší veřejnost, proto by cíl měl být jasně stanovený a přehledně formulovaný. Výše vybraných prostředků je jedním z kritérií úspěšnosti sbírky, ale nikoliv jediným. Vždy záleží na konkrétním stavu a typu historického objektu a celkové výšinákladů, které jsou nutné na záchranu památky. U finančně náročnějších projektů se většinou opravy rozvrhnou na několik etap, proto je třeba zvážit i časové hledisko. Sbírku lze vyhlásit na dobu určitou, tj. může trvat nejdéle tři roky, nebo neurčitou. Sbírkám pomáhá už jenom to, že se o nich mluví – a veřejné sbírky jsou v České republice stále velké téma.

Gloriet Poděbrady - celonárodní vítěz soutěže Zdroj: Máme vybráno

„Lidé rádi přispívají na projekty, se kterými se umějí ztotožnit, neboť mají pocit, že právě tam jejich peníze dokážou pomáhat. Finančně nejúspěšnější sbírka dokázala nashromáždit téměř osm milionů korun,“ říká na závěr Aleš Kozák a znovu odkazuje pravidla uspořádání sbírek a také na již přihlášené stavby v soutěži Máme vybráno.  

Foto a další informace na portálu soutěže MÁME VYBRÁNO, zde můžete i hlasovat.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

REKLAMA