Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Monitorování radonu kontinuálně, online a svépomocí

Radon je radioaktivní plyn. Je druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic, hned po kouření. Vězte, že rakovina plic je onemocnění s nejvyšší procentuální úmrtností a v České republice je téměř 700 obcí s vysokou pravděpodobností překročení bezpečné úrovně radonu v budovách. Není nutné panikařit, ale základem je o radonu vědět. Zaměřme se nyní na to, jak a kdy tento nebezpečný plyn monitorovat.
Radon, zdroj: hin255 - fotolia
Radon, zdroj: hin255 - fotolia

Způsoby monitorování

O měření radonu v půdě a určení radonového indexu se toho napsalo již dostatek i z důvodu, že se jedná o nedílnou součást projektové dokumentace.

Málokdo ovšem dělá to nejdůležitější – ověření koncentrace radonu nejen po kolaudaci stavby, ale především po několika letech bydlení či používání. Přitom je to jediná možnost zjištění, zda protiradonová opatření fungují, a zda doma i s celou rodinou nedýcháte radioaktivní radon.

Obecně známý je stopový detektor RAMARN, který nabízí Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) pro stanovení průměrné roční koncentrace radonu v ovzduší místnosti. Ten funguje na principu detekce alfa částic, které se zachycují na červené měřící fólii uvnitř kelímku a po speciálním chemickém leptání lze z jejich počtu a dle doby měření určit průměrnou koncentraci. Má to však krom jisté byrokratické zátěže i další nevýhody – na výsledky čekáte velmi dlouho a především z výsledků nevysledujete, jak se dům chová, kdy jsou koncentrace nejvyšší a tedy, kdy je třeba nejvíce větrat. Jak větrání či jiná opatření ovlivňují koncentrace radonu v domě a další důležité informace.

Existuje i možnost monitorovat koncentrace radonu v budovách on-line pomocí bezdrátové radonové sondy české výroby od TESLA Hloubětín.

Bezdrátová radonová sonda s online sledováním výsledků

Přenosová radonová sonda s dobíjecím akumulátorem vydrží na jedno nabití až jeden rok. Sonda autonomně odesílá naměřené výsledky v pravidelných intervalech přes bezdrátovou síť SIGFOX, sondu tedy lze umístit kdekoliv na světě, kde tato síť má pokrytí.

Aktuální výsledky měření jsou pak odeslány na server, kde si lze přes internetový prohlížeč výsledky prohlížet a stahovat ve webové aplikaci MONTES. V aplikaci je dokonce možné si nastavit alarmové hlášení, které je při překročení určitého limitu koncentrace radonu odesláno pomocí SMS, emailem nebo přímým hovorem na váš mobilní telefon. Další výhodou je možnost připojení sondy do systému vzduchotechniky, aby zvýšeným výkonem mohl systém větrání reagovat na rostoucí koncentrace radonu v místnostech. Sonda obsahuje GPS modul pro lokalizaci v rozlehlých sítích.

 Bezdrátová radonová sonda odesílá údaje o měření do aplikace. Zdroj: Tesla Hloubětín Bezdrátová radonová sonda odesílá údaje o měření do aplikace. Zdroj: Tesla Hloubětín

Jak sonda na měření radonu funguje

Tento přístroj je určen ke kontinuálnímu měření objemové aktivity radonu. Základem sondy je měřící komora s polovodičovým fotodetektorem. Radon vstupuje do komory difuzí přes vstupní filtr ve dně sondy. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve dvouminutových intervalech, z kterých průběžně počítá hodnotu koncentrace radonu (hodinový klouzavý průměr – průměr z třiceti po sobě jdoucích dvouminutových zpracování). Sonda posílá výsledky na server a zároveň ukládá do vnitřní paměti v intervalu typicky jedna hodina. Dále jsou do paměti sondy časově zaznamenávány také naměřená energetická spektra (typicky v intervalu dvanáct hodin).

Jedná se o měřidlo s typovou zkouškou, které při splnění zákonných podmínek může být i stanoveným měřidlem. Nejistota měření je pak méně než 3% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření. Při dlouhodobém monitoringu je tedy odchylka měření naprosto zanedbatelná.

Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D, z radionuklidové laboratoře Výzkumného ústavu stavebních hmot k přístroji dodává: „Jedná se o orientační měření, jehož výsledky nelze použít u soudu. Určitě je to rychlý způsob ke zjištění přítomnosti radonu a dynamických změn jeho množství v závislosti na změnách výměny vzduchu v místnosti. Zmíněný stopový detektor RAMARN, které zdarma zasílá SÚRO, je měřidlo dotované z Radonového programu SÚJB. Při roční expozici dává RAMARN také pouze orientační informaci, kterou je však možné srovnat s v legislativě uvedenou referenční úrovní – roční průměrná objemová aktivita radonu 300 Bq/m3.“

Jak na to

V praxi to znamená, že si na týden či měsíc (dle potřeby déle) pronajmete radonovou sondu o velikosti malé termosky. Tu zapnete a umístíte kamkoli v místnosti zpravidla děrovaným dnem dolů, ale není to podmínkou, a po první hodině již ve webové aplikaci uvidíte první výsledky měření. Takto si postupně proměříte celý dům a zjistíte, jaký vliv má na koncentraci radonu v domě větrání, zapnutí a vypnutí rekuperace, nebo například zavření dveří od sklepa do společné chodby.

REKLAMA

Takto si postupně proměříte celý dům a zjistíte, jaký vliv má na koncentraci radonu v domě větrání, zapnutí a vypnutí rekuperace, nebo například zavření dveří od sklepa do společné chodby. Sondy je možné si zapůjčit například přes stránky radononline.eu, ale ve svém portfoliu je již má i SÚRO či společnosti specializující se na rekuperaci.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Větrání domů a bytů

Foto: Ruben Beilby

Působivý vikýř s komínem do rodinného domu přivádí světlo

Když se řekne komínový efekt, nemusí být nutně řeč jen o fyzikálním jevu. Dokládá to zajímavě řešený rodinný dům, který vyrostl u našich německých sousedů. I když respektuje všechny náležitosti a přidržuje se měřítek okolní zástavby, vyniká velmi svérázným protaženým štítem. S vikýřem –…