REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Fasáda domu v Průhonicích se udržuje sama čistá díky nanotechnologiím

Prodloužení životnosti fasád, likvidace plísní a hub a potenciál čistit vzduch ve městech a obcích. To vše dokáže fotokatalytický nátěr. Příkladem využití může být polyfunkční dům v Průhonicích u Prahy.
Foto: Advanced Materials-JTJ

Květnové náměstí se nazývá středobodem Průhonic. Nachází se zde sídlo obecního úřadu, autobusová zastávka, přilehlý park a přímo u kruhového objezdu v blízkosti frekventované silnice stojí hojně navštěvovaná budova, kde lidé najdou obchody, lékárnu i služebnu obecní policie. Denně tudy projíždí hodně automobilů a je to patrné i na vzhledu budov. Starosta Průhonic Bohumil Řehák dlouho hledal vhodné řešení, fasáda polyfunkční budovy potřebovala renovovat a bylo nutno provést i nátěry oken a dveří. „Věděl jsem, že existují různé nano-nátěry, které umí povrchy fasád chránit a udržet je dlouhodobě čisté, ale konkrétní zkušenosti jsem sbíral postupně. Při zadávání zakázky na rekonstrukci objektu jsem tedy chtěl, aby byl dům ošetřen těmito nátěry a já si mohl vyzkoušet jejich funkčnost,“ vysvětluje starosta a ukazuje na fotografiích původní stav a konečný výsledek.

Nové technologie jsou v Průhonicích vítány

Nanotechnologiemi a fotokatalýzou (rozklad látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření) se v současné době zabývá velké množství firem. Prodloužení životnosti fasád, likvidace plísní a hub a potenciál čistit vzduch ve městech a obcích (což jsou hlavní přínosy fotokatalytických povrchů), je vysoce aktuální téma. Primát v tomto směru drží Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Technická univerzita v Liberci.

Foto: Advanced Materials-JTJ

„ČSAF považuje za nutné do konceptu ochrany veřejného zdraví zapojit i nanotechnologie a technologická řešení, která významně posunou prevenci na mnohem vyšší úroveň. Fotokatalýza v tomto ohledu hraje naprosto klíčovou roli ve zvýšení hygienické čistoty veřejných prostor, jako jsou nemocnice, školy, veřejné budovy, shromažďovací prostory nebo letiště,“ píše se v jejich prohlášení.

Společně s výzkumem, který řeší, jak dostat dostatečně velký podíl fotokatalytického materiálu do nátěru a jak potřebnou látku – oxid titaničitý (TiO2) – levně a spolehlivě získat, se už objevují i patentované technologie a certifikované firmy, které nátěry provádějí. Je bezpečně ověřeno, že při kontaktu se světlem, ať už přirozeným v exteriéru, nebo instalovaným UV světlem ve vnitřních prostorách, nátěr sám spolehlivě likviduje zárodky plísní a řas. Fotokatalytický materiál může významně snižovat výskyt organických částic (viry, bakterie, spory plísní, organické alergeny), chemických látek způsobujících zápachy, což se kromě jiného projevuje i na míře nemocnosti lidí, kteří v domech žijí.

Foto: Advanced Materials-JTJ

„Fotokatalytická vrstva omezuje přilnavost anorganických látek (organické rozkládá), nátěr pohlcuje UV záření, působí jako sluneční brýle. TiO2 rozkládá oxidy dusíku, čistí vzduch a výrazně prodlužuje životnost fasád či jiných ošetřených objektů (například soch). Metr čtvereční nátěru odstraní za rok minimálně 100 gramů NO2, což odpovídá vyčištění 2,5 milionu krychlových metrů vzduchu. Experiment probíhal ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Akademie věd ČR, a kromě samotných výsledků měření prokázal i to, že nátěr je plně funkční i po dvou letech,“ přibližuje výsledky experimentu ve znečištěné lokalitě obchodní ředitel Advanced Materials-JTJ Pavel Šefl.

Čisté obce a města

Starosta Průhonic Bohumil Řehák se podrobně seznámil s novou technologií, vyzkoušel ji v praxi, a v současné době ji dále doporučuje všem svým kolegům. Mohou to být zcela nové budovy i již zateplené fasády, kterých se problémy s plísněmi týkají nejvíce. Díky fotokatalytickým samočisticím povrchům se celková životnost fasád výrazně prodlužuje. Starostové obcí se o tuto technologii zajímají i proto, že jim v dlouhodobém horizontu ušetří finanční prostředky, které by museli vynaložit na pravidelné čistění a opravy fasád. Zároveň vytvářejí zdravější prostředí pro své spoluobčany.

Foto: Advanced Materials-JTJ

„UV záření primárně napomáhá rozpadu a erozi fasádního akrylátového či silikátového pojiva a také optickým vyšisováním znehodnocuje fasádní povrch. Uchytí se zde plísně a řasy, které pokračují v degradaci fasády a vytvářejí dojem špíny. Omytím se zbavíte plísní na povrchu, ale už ne těch, které se narušeným povrchem dostaly dovnitř, takže zanedlouho můžete čistit znovu,“ vysvětluje zástupce certifikované firmy, která fotokatalytické nátěry aplikuje. „Každým čištěním z povrchu fasády odstraníte nejen plísně, ale také její narušený povrch. V podstatě už po prvním čištění, které se majitelé domů objednávají zhruba po pěti letech od instalace, tak můžou začít uvažovat o tom, kdy si nechají fasádu opravit,“ upozorňuje a doporučuje fotokatalytický nátěr opakovat zhruba po deseti letech.

Zdravé domy a čisté ovzduší  

Závěry českých i celá řada zahraničních výzkumů (viz internetové stránky výše jmenovaných institucí) uvádějí, že ve většině měst nebo lokalit poblíž frekventovaných silnic jsou trvale překračovány imisní limity oxidu dusíku (NOx) - norma je 40 mg/m3 a v budoucnu se bez takovýchto „čističek vzduchu“ určitě neobejdeme.

„Odstraňování těchto polutantů ze znečištěného vzduchu je velmi obtížné, protože se jedná o velké objemy vzduchu, které je potřeba vyčistit. Není technicky možné prohnat miliardy metrů krychlových znečištěného městského vzduchu přes nějaké zařízení, v němž by byly molekuly polutantu odstraněny. Proto je nutno hledat nové cesty, kterými by bylo možno tento závažný problém vyřešit,“ dodává Jiří Rathouský z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Na polyfunkční budově v Průhonicích (i na dalších takto ošetřených budovách) je možné se přesvědčit, že fotokatalytický efekt je permanentní, neslábne s časem a zároveň je velkým příslibem do budoucna pro zdravé a ekologické bydlení. Vedení města je podle slov svého starosty s touto inovativní technologií spokojeno a využije ji při dalším plánování rekonstrukcí, oprav či nové výstavbě, a to nejen v exteriéru, ale i uvnitř budov jako preventivní opatření proti šíření virových a bakteriálních infekcí. Vlastnosti a účinnost nátěrů byly potvrzeny množstvím studií provedených Akademií věd ČR, vysokými školami a výzkumnými organizacemi v ČR i v zahraničí, odpovídají platným českým i evropským (EU) legislativním požadavkům pro své široké použití a jsou certifikovány a zkušebním ústavem stavebním Praha (TZÚS).

Zástupci České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) se dále zasazují o změnu Zákona o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.). Nabízejí aktuální řešení preventivních opatření proti covid-19, zajišťují zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí (obchodní centra, čekárny u lékařů, letištní a nádražní haly, úřady, kanceláře) tak i přímo v našich domovech. Jsou také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení, domovů důchodců a dalších exponovaných institucí před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením virových infekcí.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Most z fotokatalytického betonu pomůže v boji se smogem

Most z fotokatalytického betonu pomůže v boji se smogem

Barcelona s jedním a půl milionem obyvatel, to není jen k nebi se pnoucí Sagrada Familia, sloup se sochou Kryštofa Kolumba, přeplněné noční ulice a písčitá pláž na dohled od centra, byť se nás o tom snaží katalogy cestovních kanceláří přesvědčit.

REKLAMA