REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jaké zvolit základy pro pasivní dům?

U pasivních domů se většinou preferuje stavba bez suterénu. Proč? Výhody z dalších místností pod úrovní terénu, chladného sklepa aj. nepřeváží většinou nad značným prodražením stavby a velmi komplikovanými detaily pro odstranění tepelných mostů v konstrukcích základů.

Suterén lze pochopitelně zvolit, ale je značně náročnější po stránce finanční i po stránce kvality provedení. Požadavky na tepelně izolačních vlastností základů pasivních domů jsou stejné jako požadavky na obvodové zdi těchto domů, tedy 0,15 W/m2K.

Pěnosklo vlevo a Liapor vpravo

U pasivního domu (ostatně to platí pro každé kvalitní řešení domu) je nutné myslet na izolaci tepelnou a izolaci proti spodní vodě, případně i vodě tlakové. Zásadou je nedopustit možnost tepelného mostu mezi deskou a stěnou, popř. základovými pasy. Stále se držíme souvislé a nepřerušené tepelně izolační obálky okolo celé stavby.

Izolace na základ nebo základ na izolaci?

Beton pro základovou desku lze nalít na podkladní vrstvu extrudovaného polystyrenu nebo na vrstvu pěnového skla. Tepelné mosty lze eliminovat pomocí bloků z pěnoskla. V případě vyšší hladiny spodní vody je potom založení spodní stavby podstatně složitější. Stejně funguje kupříkladu podkladní vrstva z lehčeného keramického kameniva. Jiné řešení je kupříkladu vytvořeno samostatnou základovou deskou, která je od podkladu dilatována vzduchovou vrstvou.

Zvednout dům nad zem?

Provětrávaný prostor úspěšně izoluje desku proti chladu i vlhkosti. Zároveň lze použít větraný prostor jako rezervoár vzduchu pro rekuperaci. Obdobně funguje stavba umístěná na patky. Opět s volným prostorem pod deskou – podlahou přízemí. Jednou z výhod je volný přístup do spodní stavby a k přípojkám. Tato dvě řešení se s výhodou užívají při provětrávání podloží s radonovou zátěží. Výhodou je zde rychlá montáž prefabrikovaných částí základové desky. Jedním z neobvyklých řešení je izolace pod základovou deskou pomocí vrstvou stlačených balíků slámy mezi vrstvy geotextilie a hydroizolaci.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Adobe Stock -  4Max

Stěny pasivního domu: Z čeho je udělat, jaké musí splňovat vlastnosti

Obvodové stěny pasivního domu jsou společně se střechou a okny další zásadní konstrukcí chránící proti únikům tepla. Jejich konstrukce může být dřevěná či zděná, s dodatečným zateplením nebo jednovrstvá dle preferencí stavebníka a projektanta, filosofie návrhu a specifik stavebního systému. Záleží na celkové…

Zdroj: Adobe Stock -  JRP Studio

Základní princip návrhu pasivního domu je jednoduchý

To, co je potřebné, nutné i vhodné pro principy pasivního domu, jsou zároveň kritéria při postupu jeho navrhování. Tudíž celý základ je primárně odvozen od promyšleného návrhu. Pokud užijeme komponenty nejvyšší třídy a kvality pospolu, nemusíme mít zaručen náš požadovaný standard. Vše musí být sladěno a…

REKLAMA