REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Větrání ORCON - OCTOPUS s rekuperací tepla: Větrací jednotka ORCON - díl 1.

Lidská obydlí musí být větrána. Od neřízeného větrání netěsnostmi v oknech a dveřích se přechází k řízenému, které je spojené s úsporami energie při rekuperaci, zpětném získávání tepla z odváděného vzduchu a s dokonalou regulací intenzity větrání i v každé místnosti jinak.
Větrání ORCON - OCTOPUS s rekuperací tepla: Větrací jednotka ORCON - díl 1.

Společnost Brilon a.s. uvedla na trh větrací jednotku ORCON a navazující systém rozvodů vzduchu OCTOPUS. „Větrací systém svým rozložením v domě připomíná chobotnici, která má vyvinutý mozek a z hlavy vybíhají ramena. Stejně tak i větrací systém má hlavu, tedy jednotku s rekuperací energie s inteligentním řízením a z ní vybíhají rozvody vzduchu. Proto jsme část našeho systému větrání pojmenovali latinským názvem chobotnic, OCTOPUS,“ vysvětluje Zdeněk Fučík, ředitel společnosti.

K významu řízeného větraní Zdeněk Fučík doplňuje: „Pro české stavebníky je motivační, mimo jiné, již stávající znění, ale o to více připravené znění novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, které zavede zohlednění veškeré rekuperací zpětně získané energie při větrání pro snížení potřeby primární energie domu. Tím se usnadní splnění podmínek povinného nízkoenergetického standardu. Zpětně získaná energie šetří energii, kterou by muselo doplnit vytápění a kterou by provozovatel musel zaplatit.

Větrací jednotka ORCON má tři výkonové varianty, a to HRC-300-Max-Comfort, HRC-400-Max-Comfort, HRC-500-Max-Comfort. Číslice v názvu ukazuje jmenovitý výkon v [m3/h] při výstupním tlaku max. 200 [Pa] a lze jimi pokrýt potřebu větrání od malých rodinných domů až po domy velmi nadstandardní, i penziony atp.

Základní varianta jednotky má jednoduché tlačítkové přepínání přednastavených programů a maximálně komfortní varianta disponuje dálkovým ovládáním a využitím špičkových možností pro řízení větrání.

Design a tichý provoz větrací jednotky ORCON umožňují její umístění nejen tam, kde by byla zcela skryta.Design a tichý provoz větrací jednotky ORCON umožňují její umístění nejen tam, kde by byla zcela skryta.

Mimořádně dlouhý rekuperační tepelný výměník Recair Ultimate minimalizuje ztráty tepla při větrání. 

Péči provozovatele o funkční filtry, které jsou zárukou přívodu čistého vzduchu do místností, usnadňuje automatické řízení, které po uplynutí 6 měsíců signalizuje potřebu výměny filtru, přičemž doporučená lhůta pro výměnu filtrů je 3 až 6 měsíců podle stupně znečištění přiváděného vzduchu.

Ochrana proti riziku zamrznutí výměníku je řešena vestavěným elektrickým předehřevem, který v případě potřeby přiváděný vzduch přihřívá.

Základem úsporného větrání je automatické řízení. Podle stupně „vydýchanosti vzduchu“ (koncentrace CO2) a podle vlhkosti vzduchu odsávaného z kuchyně, koupelny a toalety.

Ovládání 3-polohovým spínačem

Je-li jednotka vybavena konektorem Perilex a 3polohovým spínačem, je možné nastavovat činnost větrání takto:

 • 1 Nízký výkon – Používá se zejména v době, kdy domácnosti nikdo není.
 • 2 Střední výkon – Běžné použití s výkonem nastaveným podle počtu osob a objemu větraného prostoru.
 • 3 Vysoký výkon – Používá se během vaření, sprchování, při návštěvách více osob, než je běžné, při potřebě rychlého vyvětrání atp.

Bezdrátového ovládání

Dálkové bezdrátové ovládání umožňuje volbu:

 • Nastavení pro nepřítomnost – Jednotka pracuje s nízkým výkonem a s velmi nízkou spotřebou energie a nereaguje na požadavky z čidel (CO2, vlhkost).
 • Nastavení časovače – Jednotka po požadovanou dobu pracuje s vysokým výkonem. Po uplynutí zvolené doby se jednotka vrátí zpět na poslední zvolené nastavení. Časovač je možno zrušit volbou jiného nastavení.
 • Automatický režim – V automatickém režimu jednotka pracuje v závislosti na informaci z čidla vlhkosti vzduchu v domě nebo na základě informací z volitelně přidaných čidel koncentrace CO2. Pokud neexistuje požadavek na větrání z čidel, nastaví se standardně do režimu pro nepřítomnosti osob. Pokud některé z čidel signalizuje potřebu větrání, moduluje jednotka výkon větrání na střední nastavení.

Regulace podle koncentrace CO2

Pokojové čidlo měří koncentraci CO2 (kvalitu vzduchu) v místnosti a jen v případě překročení limitu se jednotka přepne na intenzivnější větrání. Jsou možné dva režimy:

 • Režim úspory energie (zelená) – V tomto režimu provádí jednotka větrání podle standardních požadavků. To šetří náklady na elektrickou energii; větrání běží, pouze když je to skutečně nutné.
 • Prvotřídní režim (modrá) – V tomto režimu udržuje pokojové čidlo CO2 kvalitu vzduchu na nejvyšší úrovni. Ve výsledku je větrání intenzivnější, takže se z domu rychleji odsávají částice znečištěného vzduchu a dovnitř je rychleji přiváděn čistý venkovní vzduch.

Největší možnosti poskytuje regulátor CO2 instalovaný místo pouhého čidla.  Tento regulátor má integrované ovládání. Zobrazí aktuální stav větrání a pomocí tlačítka lze přepnout větrání do jiného režimu i manuálně. Možnosti nastavení jsou:

Řídicí regulátor CO2Řídicí regulátor CO2
 • Nepřítomnost a nastavení 1, 2 a 3
  Při nastavení pro nepřítomnost probíhá větrání na minimální úrovni.  Nastavení 1 (nízké), 2 (střední) a 3 (vysoké) jsou dočasná a po 60 minutách se větrání vrátí do automatického režimu.
 • Automatický režim
  V automatickém režimu zajišťuje jednotka větrání v závislosti na úrovni vlhkosti a koncentrace CO2 v domácnosti a tím maximálně  šetří náklady na elektrickou energii.

Obtok výměníku (bypass)

Pro teplejší období přináší výhody obtok výměníku, bypass. Vzduch při něm neprochází skrz tepelný výměník, sníží se spotřeba energie. Tento režim umožňuje noční předchlazení domu v horkých letních dnech, pokud se v noci vyskytují nižší teploty vzduchu.

Hluk

Pro spokojený život s nuceným větráním je důležitá nízká intenzita hluku. Větrací jednotka ORCON je vybavena radiálními ventilátory, které jsou s ohledem na emise hluku příznivější. Na vývody vzduchu z jednotky se pro zlepšení poměrů mohou instalovat tlumiče hluku.

Konstantní a vyvážené množství vzduchu

Větrací jednotka ORCON má ventilátory s vestavěnými anemometry pro udržování stálého a vyváženého průtoku vzduchu s přesností ±1 %. A to bez ohledu na venkovní poměry, a i případná omezení, která vznikají postupným zanášením filtrů. Tím je zaručeno, že do domu je převáděno jen to množství vzduchu, které je aktuálně zapotřebí a všechen tento vzduch je filtrován, prochází přes větrací systém a tedy i přes rekuperační výměník.

BRILON a.s.

logo
Sezemická 6, hala A3
193 00 Praha 9

telefon: +421 226 21 21 21
e-mail: info@brilon.cz

web: www.brilon.cz, www.kondenzacni-kotle.cz, www.thision.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Větrání domů a bytů

Foto zdroj: ZO ČSOP Veronica

Jak se starat o pasivní dům? Zkušenosti z Bílých Karpat

Malebná vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, která je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství: Pasivní domy, kořenová čistírna, štěpková výtopna pro domácnosti. Jak se v obci provoz osvědčil?

Přístavba k historickému domu snížila účet za energie. Zateplili ovčí vlnou

Přístavba k historickému domu snížila účet za energie. Zateplili ovčí vlnou

Když se rodina rozroste o dva členy, dostane se často na křižovatku rozhodnutí o svém budoucím bydlení. Pokud ale bydlíte v malebné londýnské čtvrti a jste konzervativní Britové, stěhovat se nechcete. Nezbývá tak než přistoupit k rekonstrukci. Tato byla složitější o fakt, že dům leží v památkově chráněné zóně ...

Foto: Biosuntec Home

Energeticky úsporný rodinný dům s vyladěnými technologiemi

Nízkoenergetické domy se stávají běžným standardem. Souběžně s tím ale často pokulhávají moderní technologie a ztrácí se kvalita vnitřního prostředí. Sladění technologií bývá pro mnohé projektanty velkým oříškem. Dům v malebné vesnici nedaleko Prahy se může pochlubit především možností plnohodnotně chladit a topit s ...

Infotherma - výstava soutěžních exponátů soutěže TZB-info

V Ostravě začala Infotherma, výstava věnovaná vytápění a úsporám

Na ostravském Výstavišti Černá louka dnes v 9:00 začala čtyřdenní výstava Infotherma. Zaměřuje se na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Jde o největší takovouto specializovanou akci v Česku. Redakci ESTAV.cz a TZB-info na výstavě nemůžete minout.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA