REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Jaké další změny chystá nový stavební zákon

Nový stavební zákon má přinést celou řadu změn jak pro obce, tak i pro stavebníky. K nejdiskutovanějším částem jeho návrhu patří například fikce souhlasu nebo zásadní změna struktury stavebních úřadů. Každý, kdo měl co do činění se stavebním úřadem, ocení základní informace i o některých méně diskutovaných změnách stávající právní úpravy. Projděme si některé aspekty návrhu stavebního zákona v podobě, v níž byl předložen do připomínkového řízení.
Zdroj: AdobeStock-brunoweltmann

Úprava plánovacích smluv mezi developery a obcí

Kritika se na návrh zákona snesla mj. v souvislosti s úpravou plánovacích smluv. Ty však posilují postavení obce, která může ve svém územním či regulačním plánu podmínit povolení určitého typu záměru vyžadujícího změny či dobudování veřejné infrastruktury, uzavřením tzv. podmiňující plánovací smlouvy. Proti povolení záměru nemůže obec uplatnit připomínky, které by byly v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou. Platí také, že pokud stavebník předloží návrh na uzavření podmiňující plánovací smlouvy obsahující přiměřená plnění, může se stavebník domáhat nahrazení chybějícího souhlasu obce s uzavřením smlouvy rozhodnutím soudu. Novinkou je také úprava tzv. dobrovolných plánovacích smluv o spolupráci mezi obcemi a stavebníky. Přímo v zákoně se nyní uvádí příklady možných závazků obce i stavebníka, čímž se předchází sporům o to, zda jsou tyto závazky v souladu se zákonem.

Soudní přezkum rozhodnutí stavebního úřadu

Návrh zákona stanovuje speciální důvody, za nichž soud žalobu proti povolení stavby odmítne jako nepřípustnou. Nově k nim patří i takové podání, které “sleduje zjevné zneužití práva”. Tím má být např. i žaloba, jejíž obsah mohl být uplatněn už v řízení před stavebním úřadem, ale nebyl, a poprvé se tedy objeví až v řízení před soudem. Žalobce takto odmítnuté žaloby musí uhradit náklady soudního řízení ostatním účastníkům a nevrací se mu ani zaplacený soudní poplatek. Tato úprava má za cíl snížit počet obstrukčních žalob. Pokud však bude žaloba proti rozhodnutí stavebního úřadu odůvodněná, může soud toto rozhodnutí nově sám změnit, pokud je zcela zřejmé, jak by musel stavební úřad rozhodnout v důsledku vázanosti právním názorem soudu. Díky tomu může dojít k výraznému urychlení rozhodování o povolení stavby.

Náhrady za změny v území obcí

Obec bude mít podobně jako podle stávající úpravy povinnost poskytnout náhradu za omezení práv vlastníka nemovitosti například v důsledku vydání územního plánu nebo stavební uzávěry. Nově bude mít nárok na regresní úhradu vůči správnímu orgánu, který takové omezení požadoval, nebo vůči kraji či státu, pokud k omezení musela přistoupit na základě nadřazené územně plánovací dokumentace. Novinkou je náhrada za zvýšení hodnoty v území, která by však měla mít formu místního poplatku, jak plyne z vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení.

Zda návrh nového stavebního zákona bude schválen a v jaké podobě, samozřejmě zatím není jasné. Téma i nadále sledujeme a na změny vás upozorníme.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavba silnice, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

ČKAIT: Práce na stavebním zákoně by vláda neměla přerušit

Pro oživení stavebnictví po ukončení současných opatření proti šíření koronaviru je nutné, aby vláda nepřerušila práce na schvalování nového stavebního zákona. Navíc je možné ho připravit i s využitím poznatků současné krize. Investoři by pro urychlení povolování poté měli využívat hlavně společné územní a stavební…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA