REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Postup realizace řízeného větrání s rekuperací tepla

Pouze kombinací kvalitních větracích jednotek a rozvodů vzduchu spolu s vhodnými doplňujícími produkty lze dosáhnout žádaného výsledného efektu a dlouhodobé spokojenosti zákazníka.

Návrh systému větrání a cenová nabídka

Podkladem pro návrh systému větrání jsou požadavky a podklady zákazníka:

 • vyplněný zadávací formulář,
 • projektová dokumentace domu/ objektu zahrnující půdorysy vč. vyznačení využití místností a řezu domu.

Návrh systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla se provádí se znalostí všech souvislostí a s respektováním příslušných norem a vyhlášek.
Návrhový software ComfoPlan firmy Zehnder, který je poskytován partnerům bezplatně zohledňuje osvědčenou německou praxi a zároveň českou legislativu. Výstupem z tohoto programu je individuálně zpracovaná cenová nabídka s popisem, objednacím číslem a vyobrazením všech navržených výrobků a liniové schéma vedení rozvodů vzduchu. Uživatel tím získá podklad pro své rozhodnutí a podklad pro projektanta a vypracování prováděcí dokumentace.

Prováděcí projekt

Pro bezproblémovou realizaci systému větrání a upřesnění cenové nabídky se doporučuje vypracovat prováděcí projekt projektantem. Prováděcím projektem se upřesnění umístění větrací jednotky, délka a místo vedení rozvodů vzduchu stejně jako přesné umístění vývodů vzduchu v místnostech.

Instalace

Instalace rozvodů vzduchu se doporučuje provádět souběžně se zdícími pracemi, kdy náklady na rozvod vzduchu jsou nejnižší. Potrubí můžeme položit a zalít přímo do vrstvy betonu. Díky jeho ohebnosti nejsou potřeba dodatečné tvarovky, které by zvyšovaly cenu. Rozvod vzduchu můžeme rovněž umístit do vrstvy tepelné či kročejové izolace nebo do stropních podhledů. Vlastní větrací jednotka, rozvaděče, tlumiče vzduchu ostatní doplňující zařízení, umístěné zpravidla do technické místnosti, se instalují až po dokončení omítek v rámci kompletace.

Instalaci, uvedení do provozu a vysvětlení obsluhy uživateli stavby provede instalatér, nejlépe autorizovaný partner Zehnder nebo instalatérská firma s proškolením Zehnder.

Vyregulování systému

Po instalaci oken, dveří a uzavření domu nebo objektu se provádí individuální nastavení systému větrání vč. vyregulování proškoleným autorizovaným partnerem firmy výrobce. Při tom dojde k proměření skutečných průtoků vzduchu do jednotlivých místností a jejich následné vyregulování omezovači průtoku, instalovatelnými do potrubí nebo nastavením regulovatelných ventilů. Příklady omezovačů průtoku pro kulaté a ploché trubky Zehnder můžete vidět na následujících obrázcích.

Údržba, čistění

Pro dlouhou životnost a trvalou účinnost a efektivnost rekuperace je nutná občasná následující údržba a to jak uživatelem, tak i jednou za 2–4 roky servisním technikem:

 1. Údržba prováděná uživatelem

  Uživatel provádí sám následující údržbu dle návodu na obsluhu, neboť bez ní se postupně snižuje účinnost systému větrání a rekuperace:

  Čištění nebo výměna filtrů v návaznosti na signalizaci na ovládacím panelu. V závislosti na umístění domu/stavby se doporučuje měnit filtry každých 6 až 12 měsíců a v případě potřeby je mezitím vyčistit vysátím vysavačem. Rovněž 1–2krát ročně se doporučuje vyjmout ze zdi nebo stropu ventily pro přívod nebo odvod vzduchu, ventily opláchnout vlažnou mýdlovou vodou a osušit, v nich umístěné prachové filtry vysát vysavačem a ventil s filtry nasadit zpět.

 2. Údržba prováděná instalatérem – servisním technikem

  Jednou za 2 až 4 roky (dle místa domu) se doporučuje zkontrolování výměníku tepla a ventilátorů.

  Vyjmutý výměník tepla se profoukne vzduchem nebo vysaje vysavačem. Výměníky nové generace s polymerovými membránami lze rovněž propláchnout vodou, nechat osušit a vložit do jednotky zpět.

  Údržba ventilátorů spočívá v jejich vyjmutí, očistění oběžných kol jemným kartáčem a vysátím prachu.
  Větrací trubky by měly být z hlediska hygieny, nízkých tlakových ztrát a hlučnosti uvnitř hladké resp. lehce zvlněný povrch. Ačkoliv se na jejich hladkém povrchu zpravidla neusazují žádné nečistoty, je žádoucí navrhnout systémy rozvodů vzduchu tak, aby je bylo možné po letech používání v případě potřeby snadno a důkladně vyčistit. Firma Zehnder nabízí vyčistění potrubí vysavačem a s rotujícím kartáčem.

Záruční a pozáruční servis

Záruka na systémy větrání je obvykle 24 měsíců od data instalace. Pro případný servis se doporučuje využít k tomu proškolené servisní techniky, na které Vám rádi sdělí kontakty výrobci.

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

logo
Zehnder Akademie
Pionýrů 641
391 02 Sezimovo Ústí

telefon: +420 383 136 222, +420 731 414 443
e-mail: info@zehnder.cz

web: www.zehnder.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Přetlakové větrání – funkce, výhody a nevýhody

Přetlakové větrání – funkce, výhody a nevýhody

Přetlakové větrání není v bytech příliš běžné. Nevyužívá se ventilátor pro odtah vzduchu například z kuchyní, koupelen nebo WC, ale naopak se ventilátorem zajišťuje přívod vzduchu do obytných místností. Přívod je kontrolovaný, umožňuje ohřev vzduchu a také filtraci. Vzduch pak z objektu proudí ven netěsnostmi. Toto…