REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Bude se zdražovat elektřina a plyn? A proč?

Na tuto přímou otázku zbývá jen jediná odpověď, ano bude. Otázkou je, kdy. Nejprve se podívejme, jaké jsou důvody ke zdražení elektřiny a plynu a jaké jsou faktory naopak brzdící zdražování. Jak by se mohl zákazník zdražení bránit?
Zdroj: AdobeStock-ArtushFoto

Hlavním důvodem a hnacím motorem zvyšování cen elektřiny jsou klimatické změny, které se poslední roky bezprostředně projevují v životě každého z nás v podobě sucha, povodní, neúrody, požárů nebo nesnesitelného horka. Proto v současné době, hlavně v Evropě, roste citlivost lidí na znečišťování životního prostředí. Vinu na tom má množství oxidu uhličitého v atmosféře a energetika je jedním z největších znečišťovatelů. Nástrojem ke snížení vypouštění oxidu uhličitého pro energetiku jsou emisní povolenky, které jsou stále dražší a tím zdražují výrobu elektřiny v elektrárnách, které spalují fosilní paliva. To logicky znamená, že v Evropě bude stále méně uhelných elektráren a výroba elektřiny spalováním fosilních paliv bude nahrazována výrobou elektřiny z větru, slunce nebo někde z jádra. Není ale jisté, jak úspěšně se podaří nahradit tyto zdroje a jak se případný nedostatek elektřiny projeví na její ceně pro domácnosti.

Cenu elektřiny nyní nesníží nízká cena uhlí, protože s uhlím pro výrobu elektřiny se alespoň ve vyspělých zemích do budoucna nepočítá. Odborníci čekají na to, jak se podaří přechod výroby elektřiny v Německu z uhlí a atomu na elektřinu ze slunce a z větru. Proti extrémnímu zvyšování ceny by naopak mohl působit útlum spotřeby elektřiny v průmyslu vlivem krize nebo stále levnější výroba z obnovitelných zdrojů elektřiny.

Ceny elektřiny v České republice jsou bezprostředně závislé na cenách elektřiny na burze v Německu. Úspěšnost přechodu na novou energetiku se bude odrážet v cenách elektřiny v Německu, a protože jsme obchodně spojeni, prakticky stejné ceny budou i u nás.

Nejedná se ale jen o ceny silové elektřiny, jde také o cenu za distribuci. Přenosová soustava pro přizpůsobení se novým požadavkům bude vyžadovat nemalé investice, které spolu s inflací zvýší cenu za distribuci, které platí domácnosti a které jsou státem regulovány.

U plynu vše záleží na rychlosti výstavby infrastruktury pro distribuci plynu v Číně, která se zcela jistě stane největším spotřebitelem. Zvýší se také využití plynu v těžkém průmyslu a v dopravě. Na druhou stranu zásob plynu je velké množství a jejich využívání záleží na ceně plynu, při zvýšení ceny by došlo na zdroje, které dosud z finančních důvodů nebyly využívány. Plyn má hrát významnou roli prostředníka v přechodu na bezemisní energetiku.

Výhled cen energií pro české domácnosti

Pokud se nestane nic mimořádného a ceny na burze se budou držet na současné úrovni, pak nepředpokládám, že by se do konce roku obchodníci mohli zvyšovat ceny. Velká pravděpodobnost zvýšení cen elektřiny na přelomu roku bude u levných obchodníků, kteří měli nakoupeno z dřívějška levnou elektřinu, kterou obvykle nakupují až na dva roky dopředu. Vzhledem k tomu, že dosavadní ceny elektřiny na burze se drží na vysoké úrovni rok a půl, i tyto levné obchodníky, čeká zvýšení svých cen.

U dominantních dodavatelů čekám vlnu zdražování až v průběhu února a března. Cenu silové elektřiny by mohli zvednout o 10 až o 15 procent, což se projeví na konečné ceně pro spotřebitele do 8 procent. Obchodníci své nabídky budou zdražovat postupně, tak aby využili levnějších nabídek k lákání nových zákazníků. Upravovat ceny budou také alternativní dodavatelé, hlavně u nabídek, které jsou cenově závislé na standardních cenících dominantních dodavatelů. Ke zdražování se musí ještě přičíst zdražování státem regulovaných cen, jejichž zdražení by mohlo se vyšplhat do pěti procent.

U plynu, pokud se něco mimořádného nestane, by se ceny pro spotřebitele nemusely do konce roku a ani po dobu zimy měnit. I když velkoobchodní ceny plynu jsou nyní nízké, není pravděpodobné, že by došlo k hromadnému zlevňování.

Co dělat?

Pokud zákazník chce s cenou něco udělat a původní závazek mu končí nejpozději za šest měsíců, měl by si vybrat novou současnou levnější nabídku. Je možné, že si zákazník vybere produkt, který je sice v současné době téměř nejlevnější, ale když bude srovnávat své původní ceny s těmi novými, bude i tak platit více než platil roky před tím. Nejde o ušetření proti minulosti, ale o minimalizaci výdajů za elektřinu. Rozhodně doporučuji s výběrem neváhat a neodkládat jej.

Na stránkách kalkulátoru cen energií TZB-info vychází články s doporučením k nákupu, rovněž ve srovnání jsou u nabídek, které lze doporučit, tlačítka „Poptat u prodejce“. Pokud zákazník nemá čas nebo chuť se energiemi zabývat, může svěřit svá odběrná místa poctivému energetickému poradci nebo si zvolit produkt, který bude závislý na cenách na burze, nejlépe na spotovém trhu, který je oproštěn od spekulací.  

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Průkaz energetické náročnosti

Jak se zatepluje foukanou izolací

Jak se zatepluje foukanou izolací

Foukaná izolace se obvykle používá pro zateplení nezatížených stropů půd, montovaných obvodových plášťů dřevostaveb, dvouplášťových střech a obtížně přístupných dutin a detailů. Jeden den jsme strávili s firmou Machstav a sledovali jsme zateplení na půdách dvou rodinných bungalovů.

Foto: Jan Morbacher / liko-s

Česká hala ukazuje budoucnost průmyslových objektů. Dokáže ochladit své okolí

Projekt, který si právem zaslouží přízvisko vizionářský, překvapivě nesází na řešení otázky „Co dělat“ ale spíš „Jak to dělat lépe“. Živá hala je příkladem v účelu fádní stavby, nad kterou se ale dlouho tvůrčím způsobem přemýšlelo. A dá se říct, že i když o nejrůznějších továrních halách sotva kdy uslyšíme, tenhle ...

Kladno, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Kladno chce efektivněji hospodařit s energiemi a uspořit

Kladno chce efektivněji hospodařit s energiemi, snížit vypouštění emisí a uspořit. Vytipuje například budovy, kam umístí fotovoltaické panely, chystá i modernizace kotelen. Město dnes také uzavřelo spolupráci se společností ČEZ ESCO, která radnici pomůže s hledáním inovativních a ekologicky přívětivých postupů. ...

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Dotace na kotel: Vysočina bude přijímat žádosti od 23. října

Kraj Vysočina bude od 23. října přijímat další žádosti o dotaci na výměnu starých kotlů v domácnostech za nové zdroje vytápění. Ve třetím dotačním kole s tímto zaměřením může rozdělit skoro 240 milionů korun, což je částka, za niž mohou obyvatelé v kraji vyměnit zhruba 2370 kotlů. Žádosti bude kraj opět přijímat do té ...

REKLAMA
REKLAMA