Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Syndrom nemocných budov a radioaktivita starých objektů

Nebezpečím mohou být také „exotické“ leštěné kamenné obkladové materiály s obsahem radioaktivních hornin a samozřejmě i široce diskutovaný radon z podloží.
Syndrom nemocných budov a radioaktivita starých objektů

Stavební materiály si svépomocný stavitel pořizuje většinou se zaměřením na nejnižší cenu. Používá pod podlahy a do stropů „škvárobeton“ z nejbližšího zdroje tedy - kotelny a samozřejmě nemůže vědět odkud uhlí pochází. I komerční stavební materiály někdy unikly kontrolám. Příkladem jsou „škvárobetonové“ tvárnice pro domky START v 60. a 70. letech minulého století, kde byly použity suroviny s vysokým obsahem radionuklidů. Jednalo se o škváru a popílek vzniklé spalováním černého uhlí z míst s výskytem hornin s vysokým obsahem uranu. Majitelé rodinných domků START tenkrát dostávali jako kompenzaci za nutnost častého větrání deputátní uhlí!

V současnosti Atomový zákon a vyhláška č.307/2002 Sb. ukládají výrobcům a dovozcům stavebních materiálu povinnost zajišťovat systematické měření a hodnocení obsahu radia ve vyráběných materiálech. Mezní hodnoty jsou stanoveny: 150 Bq/kg (pro materiály používané ve stavbě velkém množství např. cihly, beton apod), 200 Bq/kg (pro materiály používané ve stavbě v omezeném množství např. obkladačky, apod.)

Nebezpečím mohou být také „exotické“ leštěné kamenné obkladové materiály s obsahem radioaktivních hornin a samozřejmě i široce diskutovaný Radon z podloží.

Důsledkem jsou stavby s nejistým radioaktivním pozadím. Jisté je však zdravotní ohrožení pobytem v těchto domech. Vedle známých zdravotních důsledků „nemoci z ozáření“ se může se projevovat radioaktivita oslabením imunity a častou nemocností obyvatel těchto staveb popisovaným jako „syndrom nemocných budov“. Ve stavebních materiálech často naměříme metodou spektrometrie gama s obvyklými cca 500g stavebního materiálu hodnoty s velmi vysokým překročením limitních hodnot. Dá se říci, že je to pouze špička ledovce, protože většina starších rodinných nebo bytových domů není proměřena.

Stavební materiál průměrná hodnota [Bq/kg] nejvyšší hodnota [Bq/kg]
stavební kámen 27,5 925
beton 21,1 192
kamenivo 34,9 1090
popílek, škvára 75,5 363
cement 36,5 88
vápno 12,5 94
sádra 12,1 86

Zdroj: SUJB

Redakce se autora dále zeptala:

ESTAV.cz se ptá...

Co stalo s rodinnými domy START? Jsou ještě nebezpečné?

Ing. Pavel Buchta odpovídá ...

Domky START byly částečně vykoupeny, ale většina podstoupila sanační protiradonová opatření, dnes nejsou nebezpečné.

Dalším podobným případem bylo použití škváry po bývalé revírní elektrárně v Rynholci u Nového Strašecí pro výrobu stavebního materiálu. Ta obsahovala v průměru asi čtyřikrát víc radia než pórobeton z Poříčí, naštěstí procento emanace radonu z tohoto materiálu bylo nižší. Příčinou byla opět uranonosná sloj bývalého místního dolu Anna (později důl ČSA) v rakovnické části kladenské uhelné pánve.

Prvý signál přišel již kolem roku 1960, tedy dávno před radonovou érou. V té době neexistovaly pro tyto případy hygienické normy (posuzovalo se jen ozáření způsobené zářením gama vysílaným škvárobetonovými bloky obvodových zdí, které bylo uprostřed místnosti nejvýše dvojnásobné oproti běžným hodnotám v domech), a hlavní hygienik rozhodl, že postavené domy (např. část sídliště Praha - Petřiny, sídlištní výstavba ve Stochově) se sanovat nebudou, ale omezí nebo zlepší se další výroba vyloučením závadné škváry.

Po roce 1968 však nové vedení n. p. Prefa Hýskov v Rynholci začalo z tohoto materiálu vyrábět škvárobetonové panely pro montované domy typu START. Celkem bylo v letech 1972 - 83 vyrobeno asi 3 000 těchto rodinných domů. Kromě vyšší koncentrace radonu (zhruba dvojnásobek tehdejší normy) byl v těchto budovách i vyšší dávkový příkon gama (v průměru 5 - 10 násobek přírodního pozadí). Problém se začal řešit ještě před rokem 1989. Vláda posléze pod tlakem sdružení majitelů těchto rodinných domů nabídla výkup nebo sanaci těchto domů (pro výkup se nakonec rozhodlo pouze několik desítek majitelů, ostatní přistoupili k realizaci protiradonových opatření).

ESTAV.cz se ptá...

Jak pozná spotřebitel, že materiál vyhovuje, například u obkladů?

Ing. Pavel Buchta odpovídá ...

Výrobci jsou v současné době vázáni normami sledujícími tuto problematiku radioaktivity vstupních surovin, v případě požadavku lze v laboratořích proměřit analýzy stojí do 1000 Kč. Proměřit lze přístroji na místě pomocí emitovaného záření gama. Dovoz těchto materiálů je kontrolován, ale po roce 1989 v počátcích nebyla tato problematika dostatečně zachycena.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - Fotokon

Máte starší dům? Hrozí vám nebezpečí radonu?

Radon je půdní plyn, přirozeně se vyskytující v přírodě. Vyskytuje se však i v některých stavebních materiálech. V nízkých koncentracích není pro nás nebezpečný. Problém však nastává, pokud jej necháme pronikat do našich domů, kde se radon může koncentrovat. Potom již začíná být zdraví i životu nebezpečný. Je…

Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky, ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon proniká i do budov. Ve vyšších…

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Na člověka číhá ve vnitřním prostředí budov jedno neviditelné nebezpečí, které často podceňujeme. Necítíme je, nevnímáme je, a pokud nemáme informace, ani o něm třeba nevíme. Je to radon v ovzduší. Tento plyn bez barvy, bez vůně a bez zápachu může vnikat do našich obydlí z podloží budov. Důsledkem jeho dlouhodobého…