REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Více než 50 % komunálního odpadu bylo v r. 2013 odvezeno na skládky

V roce 2013 jsme v České republice vyprodukovali stejné množství odpadu jako v předchozím roce a to jak odpadu komunálního tak vytříděného.

Celkem: 3,2 milionu t. 2/3 z toho tvořil směsný komunální odpad,

  • vytříděno bylo celkem 450.000 tun odpadu, což odpovídá 14 % veškerého komunálního odpadu
  • 10 % představoval objemný odpad
  • Přibližně 25 % komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, 20 % skončila ve spalovnách, více než 50 % bylo odvezeno na skládky
  • dále bylo využito 12 milionů t odpadu, z toho asi 1 mil. jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé 4 miliony t odpadů, meziročně o 1,6 % méně.

Na obyvatele: průměrně 307 kilogramů komunálního odpadu

  • 43 kilogramů tříděného odpadu, z toho 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního odděleně sbíraného odpadu. Množství vytříděného komunálního odpadu v posledních letech stagnuje.

Odpad v podnicích = 9 z 10 kg

"75 % podnikových odpadů v ČR je od pouhých 300 firem. Největší podíl je ze stavebních firem, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř 9 milionů tun odpadu," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek.

Export a import odpadů

Export i import se odehrává v podstatě na stejných odpadech, tj. železo a ocel ze stavebnictví, ale také upravené odpady vhodné ke spalování, odpadní papír, lepenky, plasty a sklo.

Dovezeno: 1 milion t, tj. cca 30% nárůst, způsobený zejména zvýšeným dovozem.

Export: 2,8 milionu tun odpadu, tj. nárůst o 3 %. Skladba je podobná dovozu, tj. železné kovy a ocel pocházející ze stavebnictví, dále obalový odpadní papír a lepenka.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem ...

Česko zůstává skládkovací velmocí

Česko zůstává skládkovací velmocí

Ukázala to nejnovější data Eurostatu o skládkování komunálního odpadu za rok 2012. Zatímco v ČR skončilo na skládkách 243 kg komunálního odpadu na obyvatele, průměr EU byl téměř poloviční (136 kg). ...

REKLAMA
REKLAMA