REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Ekologický rekord při stavbě průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North

Při revitalizaci rozsáhlého brownfieldu se podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku.

Revitalizace bývalé továrny na trolejbusy Škoda Ostrov na Karlovarsku začala symbolicky již vloni šetrnou demolicí komína bez použití trhavin a v duchu udržitelného rozvoje pokračovala až do konce. V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo k ekologické likvidaci 12 700 tun nebezpečného odpadu dle typu kontaminace. Veškerý materiál obsahující nebezpečné látky byl deponován na speciálních skládkách či zlikvidován ve spalovnách dle požadavků ČIZP. Zbylo 106 400 tun demoličního odpadu. Developer plánuje k výstavbě průmyslové zóny znovu využít 103 000 tun recyklátu, který tak nahradí primární přírodní suroviny. Tím se pro představu uspoří jízda cca 10 300 nákladních vozů mimo areál.

98,7 % demoličního odpadu nemuselo být odvezeno na skládku

Z tohoto objemu pak mimořádných 96,7% demoličního odpadu bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude použito jako náhrada za přírodní zdroje. Podařilo se tak zásadně snížit dopad na životní prostředí a nejbližší okolí. Demoliční a sanační práce realizovala společnost APB - PLZEŇ a.s.

Již ve fázi přípravy a v rámci sanačních, demoličních a rekultivačních prací byla pod dohledem autorizované osoby aplikována unikátní ekologická metodika BREEAM, jejíž certifikační požadavky jdou nad rámec tuzemské legislativy a nastavují ekologický standard nejlepších postupů v oblasti navrhování a realizací budov.

„Naší ambicí je po dokončení projektu získat certifikaci úrovně BREEAM Excellent. Díky výborné spolupráci s demoliční firmou APB – PLZEŇ jsme dokázali měřit velmi detailní parametry. Měřili jsme uhlíkovou stopu stavebních strojů, nákladní přepravy materiálu i osobní dopravy zaměstnanců. Sledovali jsme nejen čas provozu demoličních strojů a jejich spotřebu, ale například i celkovou ujetou vzdálenost veškeré techniky,“ říká Marcela Bernátová, manažer nákladů a udržitelného rozvoje Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Revitalizace brownfieldu, která patří svým rozsahem k největším v historii Česka

V areálu ostrovské Škody byla dokončena revitalizace brownfieldu, která patří svým rozsahem k největším v historii Česka. Investice do demoličních a sanačních prací dosáhla cca 65 milionu korun a musela se obejít zcela bez dotací. Moderní industriální park s názvem Panattoni Park Ostrov North nabídne investorům 120 000 m2 pronajímatelné industriální plochy a Karlovarsku a okolí až 1 000 nových pracovních míst.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Recyklace odpadů

Zdroj: snohetta.com

Je beton z geopolymerů řešením pro budoucnost?

Norské studio Snøhetta se nesoustředí jen na architekturu a design, ale hledá i takové nadčasové cesty k řešení, které by mohl docenit celý globální stavební sektor. A vzhledem k tomu, že beton je v současnosti tím nejvyužívanějším materiálem, za nímž zůstává nemalá ekologická stopa, mohla by tu i skromná změna mít…

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Praha plánuje spalovat kaly vzniklé čištěním odpadních vod

Hlavní město plánuje v budoucnu spalovat kaly, které vznikají v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Radní dnes zadali městem vlastněné Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), aby rozpracovala plán tzv. kalového hospodářství, který počítá se spalováním buď v Malešické spalovně, nebo v…

Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Kořenová čistírna odpadních vod funguje na principech, které jsou běžné v přírodě. Čistírna je soustava několika zařízení, její hlavní částí je septik – usazovací nádrž a potom hlavní filtrace s vegetací. Vodu z čistírny lze bez problémů užívat na zalévání zahrady nebo splachování WC.

Foto: Przemyslaw Turlej

Novostavba rodinného domu ze starých cihel

Jaký má význam má fasáda novostavby, zbudovaná z cihel dvě století staré stodoly? Není to jen o recyklaci materiálu, ale hlavně o atmosféře. A tu rodinný dům z Poznaně opravdu má. Staré cihlové zdivo zpracovali do nové formy. Tvoří originální tvář domu.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA