REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Spaluje soused odpad?

Při spalování odpadů v domácích topeništích je blízké okolí zdroje zamořeno emisemi škodlivých látek, což má za následek obtěžování sousedních obyvatel zápachem, poškozování jejich majetku (od ušpinění vypraného prádla sušícího se venku, parapetů a oken až po škody na fasádách domů), v horším případě újmy na jejich zdraví (např. respirační choroby).
Zdroj: Fotolia.com - marko-okjan

Z důvodu zamezení emisí těchto nežádoucích látek došlo ke změně legislativy ochrany ovzduší, dovolující za určitých podmínek provést kontrolu podezřelé domácnosti. Kontrolní orgány za tímto účelem potřebují mít nástroj či metodu, která stanoví, co při kontrole odebírat a jak tento odběr vyhodnotit z hlediska spalování či nespalování odpadu.

Metoda SEMAFOR

Je to metoda, která byla vytvořena za účelem posouzení popelů z pohledu spalování odpadů v malých spalovacích zařízeních. Cílem této metody je po vyhodnocení výsledků označit popel jako červený (prokázání spalování kontaminovaného paliva), oranžový (spalování kontaminovaného paliva nelze prokázat ani vyloučit), nebo zelený (neprokázání spalování kontaminovaného paliva). Metoda je graficky znázorněna na následujícím obrázku.

Vyhodnocení je prováděno podle druhu deklarovaného paliva pro 6 následujících skupin:

  • biomasa (např. dřevo, dřevní brikety, dřevní pelety)
  • hnědé uhlí a hnědouhelné brikety
  • černé uhlí
  • hnědé uhlí + biomasa
  • černé uhlí + biomasa
  • nespecifikované palivo (např. blíže neurčené směsi biomasy a uhlí)

Každá z těchto skupin má stanovené své limitní hodnoty koncentrace vybraných ukazatelů (Sb, Cu, Pb, Sn, Zn, Ti a chloridů) ve vzorku popela po spalování paliva.

Při vyhodnocení popela tzv. červenou barvou (prokázání spalování kontaminovaného paliva) hrozí majiteli spalovacího zařízení podle zákona o ochraně ovzduší pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč.

Skutečnost, že existuje metoda na odhalení spalování odpadů, by však neměla být hlavním impulsem pro provozovatele proč s tímto „nešvarem“ přestat. Prvotní důvod, proč nespalovat odpady, by měl být především ten, že při spalování odpadů vzniká mnoho škodlivých látek, které nejen že obtěžují obyvatelstvo a životní prostředí, ale především představují významné zdravotní riziko pro zdraví nás všech. Pokud ovšem toto není pro někoho dostatečný důvod, musí nastoupit represivní řešení, kterému má uvedená metoda SEMAFOR napomoci.

Podrobněji o metodě SEMAFOR a další informace v článku na TZB-info.

O kontrole spalování v reportáži České televize:

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Komín - ilustrační obrázek. Zdroj: Fotolia.com trattieritratti

Praha poskytne na výměnu kotlů dotace 9,8 milionu Kč

Pražský magistrát poskytne více než osmi desítkám žadatelů dotaci na výměnu kotle za ekologičtější zdroj tepla. Celkem hlavní město rozdělí přibližně 9,8 milionu korun. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Pořízení ekologického vytápění do domácností má přispět ke zlepšování kvality ovzduší v…

Kotelna - ilustrační obrázek. Zdroj: Fotolia.com matteogirelli

Další kolo dotací na kotle začne v hradeckém kraji 24. února

Další kolo dotací na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva začne v Královéhradeckém kraji 24. února. Rozdělovat se bude nejméně 11,4 milionu korun z evropských zdrojů. Žádosti budou zájemci opět podávat výhradně elektronickou cestou, uvedlo hejtmanství v podmínkách dotačního programu. Hradecký kraj přijímá…

REKLAMA