REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výstavba rodinného domu: Zakládání zdiva a zdění na PUR pěnu

Redakce ESTAV.cz sleduje výstavbu architektonicky ucelené lokality Na Hradě v České Skalici. Jedná se o soubor zděných rodinných domů. V dnešním článku se podíváme na zdění obvodových a vnitřních nosných konstrukcí: Založení zdiva, zdění na polyuretanovou pěnu.

V minulém článku jsme si povídali o spodní stavbě a přípravě na zdění. Dneska se podíváme, jak bylo založeno zdivo a jak rostly zděné nosné konstrukce. Konstrukce je zhotovena z cihelných bloků HELUZ 30 UNI. V ložných spárách jsou bloky spojované pomocí polyuretanové pěny.

Založení zdiva

Založení zdiva je nejdůležitějším bodem při zdění. Zvláště v dnešní době, kdy se zdí z přesných broušených tvárnic na minimální ložné spáry nebo dokonce na PUR pěnu (jako v našem případě) není možné nepřesnosti vyrovnávat později v průběhu zdění. Zdění dnes probíhá s milimetrovou přesností. Na založení si svépomocní stavebníci mohou přizvat i odborníky od dodavatele materiálu.

Založení zdiva v rozích je nejdůležitější a nejzásadnější na přesnost. Ukládá se do maltového lože. V pozadí jsou viditelné lavičky od geodeta, na kterých je vyznačené zaměření stavby. Foto: Ing. arch. Oldřich Rejl

Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly Heluz je poskytována na objednání, cena služby je 4000,- Kč. Tato služba je omezena dobou pěti hodin. Technik může v případě potřeby seznámit stavebníka, či dodavatele stavby s postupy zdění, zakládání rohů, vazeb a ostění otvorů (tj. použití doplňkových cihel). Zakládací technik je vybaven nivelačním přístrojem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem a dvěma vyrovnávacími sadami (slouží jako vodítko pro stahování zakládací malty). Podrobnější informace o připravenosti před příjezdem technika a další detaily služby vám sdělí obchodní zástupce firmy.

Založení zdiva se provádí od rohů. Jelikož odchylky ve výškách podkladního betonu se pohybují často v řádech několika centimetrů, zakládá se první řádek cihel do maltového lože. Malta musí mít správnou konzistenci tak, aby blok v maltě seděl ale zároveň aby šla poklepem dorovnávat. Poklepáváme gumovou paličkou.

Založené zdivo stavby. Foto: Ing. arch. Oldřich Rejl

Umístěním rohové tvárnice je nutné respektovat pravoúhlost stavby (řídit se rohy základů by mohlo být nepřesné). Po položení rohových tvárnic se tyto spojí stavební šňůrou a pokračuje se ve zdění prvního řádku. Vyrovnání každé tvarovky je nutné přikládat velkou pozornost. Je nutné dodržet výškové umístění +/- 1 mm a to v obou směrech.

Pozor musíte dát na umístění dveřních otvorů, tam je samozřejmě nutné vynechat první řádek. Na naší stavbě vynechávali pracovníci také část zdiva v šířce cca 1 m tam, kde dveře být neměly. Pro provádění stavby se tento otvor však ponechal jako technologický, doprava cihel od skladovacího místa dovnitř objektu by byla zdlouhavá. Před dokončením zdi a po navožení potřebného materiálu dovnitř stavby tento otvor pracovníci dozdili. S výhodou k tomu lze využít parapet budoucího okenního otvoru, jako v našem případě.

Detail zdiva v interiéru stavby. Založené zdivo na pásech hydroizolace. Na tyto pásy se napojí vodorovná hydroizolace. Foto: Ing. arch. Oldřich Rejl

Na Hradě v České Skalici bylo zdivo založeno a pak se zhoršilo počasí. Pro tento případ pracovníci položili na první řádek cihel hydroizolaci a tu zajistili proti větru. Stejně chránili zdivo ale i na dalších řádcích, vždy na konci pracovního dne.

Krácení tvarovek jen řezáním!

Pokud není projekt vyladěn na skladebné rozměry cihelných bloků, dojde i na řezání a krácení těchto bloků. To se již nedělá zednickým kladívkem, jak můžeme občas na stavbách bohužel vídat. Sekáním do cihelného bloku se často rozsype vnitřní struktura bloku a ten je buď nutné vyhodit, nebo nemá požadované vlastnosti co do únosnosti nebo tepelného odporu. K řezání cihelných bloků se používá speciální pila s vodou chlazeným kotoučem, tak jako na naší stavbě.

Pokud je potřeba bloky zkracovat tak jedině pilou. Foto: Ing. arch. Oldřich Rejl

Řádek za řádkem roste zeď

Další řádky zdiva se kladou vždy na vazbu (svislá = styčná spára nesmí být průběžná přes dva řádky). Na naší stavbě si pracovníci vyzdili vždy přesně rohy, přes které natáhli provázky, podle kterých pak zdili celý řádek.

Stavby České Skalici byly zděny na PUR pěnu. Postup je ukázán ve fotogalerii. Pěna pod blokem tvoří tvar písmene H. Jelikož pěna expanduje, „proroste“ i do dutin bloku a pevně je spojí. Je stále nutné dávat pozor na svislost zdiva.

Na zdění si připravte: Paličku, pěnu a provázek. A ještě cihly. Foto: Ing. arch. Oldřich Rejl

Skrze svislé spáry nesmí být vidět

Někdy může dojít i k tomu, že vznikne mezera mezi styčnými (svislými) spárami. Tuto mezeru v toleranci do 40 milimetrů je nutné vyplnit PUR pěnou. Po dokončení zdění se tyto spáry do hloubky cca 20 milimetrů vyčistí a zapraví maltou. Tato úprava se dělá pro zachování povrchu se stejnými vlastnostmi pro následné povrchové úpravy – omítání.

Příště se podíváme na osazení překladů nad otvory. Nenechte si ujít nic z obsahu portálu ESTAV.cz. Aktivujte si odběr týdenního přehledu článků!

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Matej Hakár

Jednopodlažní minimalistický rodinný dům z pohledového betonu

Pohodlný jednopodlažní minimalistický rodinný dům z pohledového betonu, který je oproti úrovni ulice na celou svoji výšku zasazený do okolního terénu. Přízemní dispozice se volně prolíná, svou částečnou otevřeností a grandiózním prosklením, se zahradou i okolní krajinou.

Zdroj: redakce TZB-info

Jak na úspory v domácnosti?

Jak na úspory v domácnosti? Na to nám v ČEZ Akademii odpoví Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D.

Foto: Alex Shoots Buildings

Místo k poučení, odpočinku i setkání se s historií v Aši

Park historie Aš představuje významný krok k obnovení urbanistické rovnováhy města a k prezentaci jeho historického dědictví. Projekt propojuje minulost a současnost, přináší edukaci a odpočinek a stává se místem, kde se město setkává s vlastní historií. Vše v esteticky…

REKLAMA