REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Bioplasty nepatří do kontejnerů na plasty

Bioplasty nelze recyklovat. Naopak se zdá, že pokud se dostaví masivní nárůst tzv. bioplastových materiálů, bude třeba zásadně přehodnotit stávající nakládání s plastovým odpadem. Se značkou “bio” nemají nic společného, jde jen o náhodnou shodu.
Zdroj: Fotolia.com - elvis901

Bioplasty jsou na trhu asi tak nějakých 20 let a v současnosti existuje přes 300 variant. Je třeba rozlišovat to, z čeho jsou bioplasty vyrobeny a to, jak se takové plasty likvidují.

  • Oxodegradabilní plasty vznikají z polyethylenu, do kterého se přidávají aditiva, aby urychlila jejich rozklad a rozkládají se vlivem kyslíku, tepla a slunečního záření,
  • Biodegradabilní plasty jsou vyráběny z velké většiny z tzv. zemědělských produktů a  rozkládají se vlivem působení mikroorganismů a bakterií, tedy zpravidla řízeným kompostováním. Tašky se sice rozloží, ale nelze je kompostovat v domácím kompostu a v podstatě ani v průmyslových kompostárnách.

V každém případě výrobky z bioplastů nepatří do kontejnerů na plasty

Bioplasty nelze recyklovat. Naopak se zdá, že pokud se dostaví masivní nárůst tzv. bioplastových materiálů, bude třeba zásadně přehodnotit stávající nakládání s plastovým odpadem.  Motorem recyklace, a tudíž i sběru je PET. Výsledkem zpracováním odpadu jsou vločky, které musí být, pokud možno, bez příměsí. V případě kontaminace by mohlo dojít k výraznému snížení poptávky ze strany odběratelů druhotných surovin. Právě příměs tzv. bioplastů může recyklát znečistit a tím pádem i ekonomicky znehodnotit.

Pokud se bioplasty rozšíří, mají před sebou dlouhou cestu. Bude potřeba jednotlivé plasty jasně označovat, aby bylo jasné, jak s nimi naložit, kam je vyhodit a naopak nevyhodit. Podle odborníků budou mít recyklační linky díky různým vlastnostem materiálů problémy a musely by přejít na jiné technologie. Data o tom, kolik se těchto plastů vyprodukuje a vyhodí, nejsou.

"Není přesně stanovené ani zřejmé, co je přesně bioplast či snadno rozložitelný plast. Obvykle jde o materiál, o němž výrobci či prodejci deklarují schopnost (bio)rozkladu v životním prostředí, ale − přesně jak prokázala studie − obvykle jsou deklarovaná tvrzení vzdálená realitě," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková pro Hospodářské noviny a pokračuje:

"Oblast 'bioplastů' není v současnosti legislativně nijak ošetřena ani u nás, ani v Evropě, a neexistují žádné normy, podle kterých by mohla být deklarovaná rozložitelnost jednotlivých materiálů posuzována."  To je podle mluvčí i důvod, proč se problematikou zabývá Evropská komise a plánuje regulaci na celoevropské úrovni.

Zatím je informovanost mezi o bioplastech nulová. Za tím je třeba vidět snahu výrobců a prodejců spíše manipulovat s veřejným míněním. Bioplasty zatím byly schopny oživit obalový průmysl, a tak bioplastové technologie mají zatím jen a pouze povzbuzující účinek na globální trh.

Více o problematice bioplastů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - shefkate

Jaká taška je lepší? Papírová nebo plastová?

Zvolíte-li u pokladny papírovou nebo plastovou variantu, volíte i dopad, jaký bude mít váš nákup na životní prostředí. Je lepší papírová nebo plastová? Podobnou otázku si položili na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v čele s docentem Vladimírem Kočím, který se věnuje posuzování tzv. životního cyklu výrobku…