REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ochrana proti pronikání radonu do objektu. Protiradonová izolace

Rozsah a typ ochrany objektu proti pronikání radonu závisí na radonovém indexu stavby, umístění pobytových místností v objektu, na způsobu jejich větrání a přítomnosti vysoce propustné drenážní vrstvy pod domem nebo podlahového topení v kontaktních konstrukcích.

Nízký radonový index stavby

Dostatečnou ochranu stavby zajišťuje běžná izolace proti vodě a vlhkosti nejčastěji v podobě asfaltových pásů nebo plastových fólií se svařenými spoji a utěsněnými prostupy. Zároveň se doporučuje uzavřít schodišťový prostor ze suterénu dveřmi.

Zdroj: Fotolia.com  - chris32mZdroj: Fotolia.com - chris32m

Střední radonový index stavby

Dostatečnou ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Při použití asfaltových pásů je vhodné provést protiradonovou izolaci spojitě ve dvou vrstvách (pásech) a to ve dvou směrech – podélně a příčně, s dostatečným překrytím a utěsněním spojů a prostupů. Minimální tloušťka izolace se určí podrobným výpočtem podle ČSN 730601. U podsklepeného objektu se doporučuje schodišťový prostor uzavřít dveřmi.

Vysoký radonový index stavby

Ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině.

Tato postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodující pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne:

  • 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží
  • 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží
  • 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží

Jestliže jsou výše uvedené hodnoty překročeny, musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Pokud je pod stavbou bez ohledu na kategorii radonového indexu stavby vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, musí být provedena kombinace s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Zdroj: Fotolia.com - dragoncelloZdroj: Fotolia.com - dragoncello

Protiradonová izolace

Materiály na protiradonové izolace (nejčastěji asfaltové pásy nebo polymerní fólie) musí podle ČSN 73 0601:2006 dostatečně omezovat množství jimi pronikajícího radonu (tato vlastnost se ověřuje pomocí tzv. součinitele difuze radonu) a mít dostatečnou životnost, která odpovídá předpokládané životnosti stavby. Tloušťku izolace a počet vrstev určí projektant výpočtem.

Jako protiradonová izolace nesmí být použity asfaltové pásy s hliníkovými výztužnými vložkami, protože jsou náchylné na poškození. Kvůli velmi špatné těsnosti spojů se nesmí používat ani plastové profilované (nopové) fólie. Funkci protiradonové izolace nesmí plnit ani voděodolná železobetonová konstrukce (tzv. bílá vana).

Odvětrání podloží

Nejčastěji se podloží odvětrává pomocí perforovaného plastového potrubí vloženého do vrstvy štěrku pod podkladním betonem. Potrubí je napojeno na stupačku ústící do vnějšího prostředí nad střechou domu a mimo dosah střešních oken. Účinnost systému lze zvýšit osazením ventilátoru na konec stupačky.

Vzduchová mezera v podlaze

Vzduchová mezera v podlaze se nejčastěji zřizuje pod protiradonovou izolaci. Může být tvořena plastovými profilovanými fóliemi, plastovými tvarovkami, vlnitými cementovými deskami atd. Vzduch se z mezery odvádí pasivně nebo aktivně, nejlépe opět nad střechu objektu.

Ing. Gabriela Přibylová

Učitelka odborných předmětů na VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, učí od roku 2008. Zde se podílela na tvorbě skript pro výuku pozemního stavitelství. V letech 2001 - 2008 pracovala jako projektant v náchodské projekční kanceláři Atelier Tsunami s. r. o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - andriano_cz

Jak se zjišťuje radon z podloží a co je radonový index

Na ochranu stavby proti radonu by měl stavebník myslet již ve fázi projektu na rodinný dům. Česká republika má díky svému podloží jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Představu o výskytu radonu v místě stavby může stavebník získat nahlédnutím do radonové mapy. Jak jej ale zjistit přesně? A jaký vliv na…

Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon proniká i do budov. Ve vyšších koncentracích v těsných a nevětraných domech může způsobovat život ohrožující onemocnění. Jak zajistit, aby se nám radon…

Bezplatné měření radonu v objektech

Bezplatné měření radonu v objektech

Měření v rámci Radonového programu je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Souběžně je zahajováno další kolo měření ve školách a školkách. Měření doporučujeme zejména všude tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se…

REKLAMA