REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak správně dešťovou vodu využívat, jak na údržbu a montáž nádrží? – V.

Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi 15 cm hlubší než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50 cm širší než nádrž.

Pro podsyp a obsyp je vhodný štěrk, ideálně frakce 8/16, po domluvě s technikem Nicoll je možné zvolit případně i písek nebo sypkou zeminu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu je vhodné použít žabku, obsyp doporučujeme hutnit ručně, např. kůlem. Je velmi důležité správně si spočítat výšku usazení nádrže vůči terénu a vůči přívodu vody. Je potřeba dodržet sklon od dešťových svodů (min. 0,5 %, lépe 1 %) a rozmyslet budoucí výšku terénních úprav. Je vhodné kopuli nádrže nechávat co nejdelší a seříznout ji případně až při finálních úpravách terénu. Ještě lépe je zkrátit ji třeba až za rok po usazení nádrže, protože ne zřídka nádrž ještě mírně klesne.

Na videu je ukázána instalace nádrže Columbus 3700 l u rodinného domu, na němž je z poloviny plochá a z poloviny sedlová střecha. Součástí instalace je příprava stavební jámy, podsyp nádrže, částečné napuštění vodou, zásyp a zhutnění. Dále je provedeno napojení přívodu vody, bezpečnostního přepadu a napojení čerpadla. Bezpečnostní přepad je v tomto případě řešen vsakováním pomocí vsakovacích tunelů. Voda z nádrže zde bude sloužit převážně k zalévání rozlehlé zahrady.

Jak správně dešťovou vodu využívat?

Voda v nádrži by se měla točit, aby se minimalizovalo riziko množení bakterií a zkázy vody. I proto navrhujeme velikosti nádrží na 3týdenní potřebu, případně 3týdenní dostupné množství vody ze střechy. Jsou to průměrné 3 týdny během roku. U nádrží sloužících pro automatickou závlahu, která má velké odběry, je dobré zvolit velikost, která odpovídá např. pouze týdennímu dostupnému množství. Důvod je prostý, než stihne opět zapršet, budete mít nádrž již prázdnou. Důležitá je i údržba nádrže a filtrů. Je nezbytné čistit nátokové filtry, hlavně po každém velkém dešti a obzvláště na podzim, kdy ve vzduchu poletuje listí. Prachové a pylové částice se ale dostanou do nádrže i přes filtry, proto doporučujeme nádrž dvakrát za rok čistit tlakovou vodou a ideálně i kartáčem ručně v nádrži. Zkalenou vodu přitom odsávat malým kalovým čerpadlem, které lze koupit běžně v hobbymarketu. Je třeba také počítat s tím, že užitková voda je na keramice toalety vidět, není vždy dokonale průzračná. Pro praní prádla i splachování toalet doporučujeme jemné mikronové filtry se speciálními vyměnitelnými vložkami.

Instalace nádrže na vodu

Pro využití dešťové vody v domě je nutné mít dvoje rozvody vody. Nebo lépe řečeno mít okruh vody provedený tak, že místa, kam bude napojena užitková voda, budou od ostatních míst s pitnou vodou odpojena. Provozovatelé vodovodů a kanalizací mají tuto jasnou podmínku, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vodovodního řadu. Pitná voda je do okruhu užitkové dopouštěna v obdobích sucha. To musí být prováděno přes zařízení s volnou hladinou, např. domácí vodárnu Essential. Důležitá je i dětská pojistka proti jednoduchému otevření poklopu akumulační nádrže dětmi. Na našich akumulačních nádržích jsou poklopy jištěny třemi šrouby s dlouhým závitem na trubkový klíč.

Při vybudování akumulační nádrže na využití dešťové vody v domě (na WC, praní etc.), a zároveň pokud je uživatel napojen na kanalizaci, existuje ze zákona povinnost přihlásit se k dodatečnému placení stočného. Vyplývá to z „vodního“ zákona. Jedná se o využití vody z jiného zdroje, podobně jako při využívání vody ze studny a jejím následném vypouštění do kanalizace. Sice šetříte odebranou pitnou vodu, kterou jste nahradili dešťovou, ale za odvod dešťové vody do kanalizace ze zákona platit musíte. Uživatel má dvě možnosti, buď si koupit podružný vodoměr a nainstalovat si ho na okruh užitkové vody, nebo si zvolit platbu stočného paušálem.

Instalace nádrže na vodu

V prvním případě je vhodné podružný vodoměr osadit před odbočku, která vede k záchodům, abyste neplatili stočné i za vodu, kterou budete zalévat. Tato varianta má ovšem jeden háček. Za vodu, kterou si dopouštíte domácí vodárnu v období sucha, platíte stočné dvakrát. Poprvé vám proteče hlavním vodoměrem a podruhé podružným užitkové vody. Záleží na šikovnosti uživatele, jak se v takovém případě s provozovateli vodovodů a kanalizací dohodne. V druhém případě můžete využít pro placení stočného paušál, který je v současnosti stanoven na 36 m3 na osobu a rok. Pokud tohoto ročního paušálu nedosáhnete, platíte stočné za celý paušál a vodné dle skutečného odběru na hlavním vodoměru. Pokud paušál přesáhnete, stočné se Vám počítá dle reálného odběru hlavním vodoměrem. V takovém případě tedy máte stočné za odvod užitkové vody do kanalizace zdarma.

Příklad 1: pro 4člennou rodinu je roční paušál 144 m3. Na hlavním vodoměru pitné vody máte odběr 124 m3. Zaplatíte tedy stočné 144 x částka stočného za m3. Vodné platíte 124 x částka vodného za m3.

Příklad 2: Na hlavním vodoměru máte 154 m3. Zaplatíte tedy stočné 154 x částka stočného za m3 a 154 x částka vodného za m3.

Aliaxis Česká republika s.r.o.

logo
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Průmyslová 367
252 42 Vestec

telefon: 272 084 611
zelená linka: 800 23 24 25
e-mail: info.cz@aliaxis.com

web: www.aliaxis.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Jak využívat dešťovou vodu v domácnosti a na zahradě? - I.
  2. Nádrže na dešťovou vodu: Jak vybrat tu správnou – II.
  3. Vzorové sestavy pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zahradě – III.
  4. Jak vypočítat ideální velikost nádrže? – IV.
  5. Jak správně dešťovou vodu využívat, jak na údržbu a montáž nádrží? – V.
  6. Přemýšlíte, jak ušetřit za vodu? Na co se zákazníci nejčastěji ptají – VI.

Související témata

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: Adobestock – Alexander Raths

Zákaz plynových kotlů v EU! To myslíte vážně? Víme, jak to je

Zákaz plynových kotlů v EU! Kdo nemá alternativu, ten v roce 2040 zmrzne! Nový dům jedině bez plynu kvůli EU! Katastrofa pro rodinné domy a byty! Také jste podobné titulky postřehli? Tak se opět uklidněte a přečtěte si u nás, jak to je doopravdy. Bohužel, ne všechna média mají ověřené…

Zdroj: Adobestock – Studio Harmony

Boříme mýtus: Tepelné čerpadlo nikdo nezakázal!

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že budou zakázána tepelná čerpadla kvůli obsahu chladiva. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců tepelných čerpadel, nikoliv jejich provozovatelů. Ti se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí. Šíření této zprávy, které probíhá v moderní době především…