REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Komentáře k vývoji českého stavebnictví

Ředitelé stavebních společností, analytici, ekonomové, obchodní a marketingoví ředitelé atd. komentují vývoj českého stavebnictví.
Komentáře k vývoji českého stavebnictví

Veřejné zakázky

ESTAV.cz, se ptá...

Státní správa od ledna do září 2014 vypsala veřejné zakázky za 249 miliard Kč. To je o 46,3 % více než v r. 2013, vyplývá z nejnovější analýzy společností CEEC Research, NESS a Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ). Z nových zakázek, o které se mohly firmy od začátku roku ucházet, však byla úspěšně ukončena jen 1/3, 11 % z celkového finančního objemu oznámených zakázek byla později zrušena.

Martin Janoušek, místopředseda KAVZ

„Mezi velmi významné zadavatele veřejných soutěží patří města a obce, na podprůměrné září tedy mohly mít nemalý vliv připravované volby do zastupitelstev. Doufejme, že obměny vedení brzy nastartují koncepční plánování a realizaci investic samospráv v dalším období,“

17.10.2014

Jiří Vacek, ředitel analytické společností CEEC Research

„Výběrových řízení podstatně přibylo, také jsou v průměru objemově větší. Navíc se očekává další výrazné zintenzivnění nových výběrových řízení zejména ve stavebnictví. Problémem by paradoxně mohl být nedostatek kapacit, který je v některých regionech vidět už nyní, a to u části železničních staveb,"

17.10.2014

Lukáš Hruboň, obchodní ředitel projektové společnosti Valbek

„Právě připravujeme 25 nabídek pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na největší stavby v republice (dálnice a rychlostní komunikace) v celkové hodnotě předpokládaných cen zhruba 900 milionů korun. Věříme, že zadávací řízení nebude trvat stejně dlouho jako v předchozích dvou případech,"

17.10.2014

Vladimír Steiner, obchodní a marketingový ředitel společnosti Schindler CZ

„V letošním roce jsme zaznamenali znatelný nárůst zakázek na výstavby a rekonstrukce od veřejných investorů. Prodleva mezi vypsáním a samotným zadáním zakázky je často bohužel až příliš dlouhá. Za jeden z největších nešvarů veřejných zakázek na stavební práce ale považuji soutěžení na nejnižší cenu. To má většinou vliv na kvalitu i ekonomičnost projektu a poškozuje české stavebnictví jako celek,"

17.10.2014

Jiří Svoboda, ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

„Aktuální statistiky zahajovaných zakázek v zásadě potvrzují trendy, které naznačovaly již údaje za 1. pololetí. I přes zvýšení zákonných limitů pro podlimitní veřejné zakázky na dva miliony korun u dodávek a služeb a šest milionů korun u stavebních prací byl v období od ledna do září zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených veřejných zakázek o dvacet procent (z 5 719 na 6 881). Celková předpokládaná hodnota zahájených zakázek se zvýšila o 26 procent (ze 164 na 205 mld. korun bez DPH),“

17.10.2014


zIndex hodnotí neprůhledné státní zakázky

ESTAV.cz, se ptá...

V neprůhledném jednacím řízení bez uveřejnění zadávají česká města 10 % zakázek, tedy trojnásobek evropského průměru. Výzkumníci z Univerzity Karlovy spustili nový zIndex. zIndex hodnotí například kolik firem o zakázky soutěží, jestli města zakázky často neruší či zda o nich špatně neinformují.

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Centrum aplikované ekonomie UK

„Pokud má zadavatel nízký zIndex, neznamená to, že krade či tam dochází k plýtvání. Měl by ale veřejnosti vysvětlit, proč se od dobré praxe odchyluje. zIndex sleduje, zda města postupují podle dobré praxe, tedy mezinárodně uznávaných 'pravidel slušného chování' ve veřejných zakázkách, jak je popisují manuály OECD, EU nebo Transparency International,"

17.10.2014


Srpnové výsledky stavebnictví

ESTAV.cz, se ptá...

V neprůhledném jednacím řízení bez uveřejnění zadávají česká města 10 % zakázek, tedy trojnásobek evropského průměru. Výzkumníci z Univerzity Karlovy spustili nový zIndex. zIndex hodnotí například kolik firem o zakázky soutěží, jestli města zakázky často neruší či zda o nich špatně neinformují.

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Centrum aplikované ekonomie UK

„Pokud má zadavatel nízký zIndex, neznamená to, že krade či tam dochází k plýtvání. Měl by ale veřejnosti vysvětlit, proč se od dobré praxe odchyluje. zIndex sleduje, zda města postupují podle dobré praxe, tedy mezinárodně uznávaných 'pravidel slušného chování' ve veřejných zakázkách, jak je popisují manuály OECD, EU nebo Transparency International,"

17.10.2014


Srpnové výsledky stavebnictví

ESTAV.cz, se ptá...

Můžete nám shrnout vývoj stavebnictví za měsíc Srpen?

Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research

„Jak vyplývá z naší Kvartální analýzy českého stavebnictví, nejnovější predikce ředitelů stavebních společností pro rok 2014 ukazují na celoroční růst českého stavebnictví o 3,4 procenta. Statistiky ČSÚ za prvních osm měsíců tento trend potvrzují. Druhá polovina roku ale přinese pozvolnější výkony oproti období leden–červen, kdy stavebnictví rostlo až o 5,7 procenta.

Rok 2014 bude přelomem z předchozích pěti let konstantních poklesů a počátkem stabilizace sektoru, k jeho dalšímu zlepšení dojde v roce 2015, motorem budou zejména veřejné zakázky. Aktuálně dochází k intenzivnímu nárůstu počtu realizovaných výběrových řízení na veřejné stavební zakázky (za prvních sedm měsíců růst o 52,9 procenta). Pokud se podaří tato výběrová řízení úspěšně dokončit, část zakázek firmy získají již v letošním roce a na dalších začnou pracovat v roce 2015.“

23.9.2014


Vývoj mzdy ve stavebnictví

ESTAV.cz, se ptá...

Jaký je vývoj mzdy? Je mzda v konsekvenci k vývoji stavebnictví?

Filip Fyrbach, Makroekonomický analytik GE Money Bank

"Průměrná měsíční nominální mzda ve stavebnictví v posledních letech stagnuje a pohybuje se v závislosti na ročním období v pásmu 20 až 25 tisíc Kč. Relativní stabilita mzdy je ale cenou za úbytek pracovníků. Tento vývoj dokazuje fakt, že se mzdy směrem dolů pohybují jen s obtížemi a firmy při snižování nákladů jdou povětšinou cestou propouštění.

Česká ekonomika přišla od roku 2010 ve stavebnictví o 50 tisíc pracovníků, nicméně na produktivitě práce se to nijak neprojevilo. To znamená jediné, a sice že se adekvátně k počtu pracovníků snížil i výkon stavařů a přidané hodnoty, kterou v souhrnu vytvářejí. Viníkem je stále relativně slabá poptávka,"

23.9.2014


Klesání hypotečních úrokových sazeb

ESTAV.cz, se ptá...

Mohou sazby hypoték ještě klesnout?

Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB

Vývoj úrokových sazeb lze jen velice těžko odhadovat, nicméně můžeme předpokládat, že po dobu trvání intervencí ČNB úrokové sazby u hypotečních úvěrů významně neporostou.

Určitě však platí, že současná doba je také díky stabilním cenám nemovitostí ideálním obdobím pro pořízení vlastního bydlení.

23.9.2014


Červencové výsledky ČSÚ

ESTAV.cz, se ptá...

Jaký je Váš pohled na růst českého stavitelství?

Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research

„České stavebnictví vykáže v letošním roce první růst po předchozích pěti letech krize. Potvrzují to i souhrnné výsledky ČSU za posledních sedm měsíců ukazující na nárůst objemu stavební výroby.Pokles v červenci byl dán zejména vyšší srovnávací základnou z minulého roku, kdy stavebnictví těžilo z oprav povodňových škod, a realizoval se tak zvýšený objem zakázek. Celoročně sektor poroste 3–4 %,“

8.9.2014


FOR ARCH 2014

ESTAV.cz, se ptá...

Blíží se FOR ARCH a souběžně probíhající veletrhy, největší veletržní událost v ČR, jaký bude letošní ročník?  Od jara  se hovoří o růstu průmyslu i stavebnictví, počítá se v roce rok 2014 s růstem stavebnictví o 2,5 %,  ale zároveň stavebnictví těží z nízké srovnávací základny předchozího období  a klesá počet stavebních povolení i orientační hodnota. Jak se projevil stav stavebnictví z Vašeho pohledu?

Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu FOR ARCH

"Veletrh FOR ARCH je největší příležitostí pro setkání stavebních firem se svými klienty v ČR. Na našem veletrhu letos registrujeme nezanedbatelný nárůst zájmu o výstavní plochu a i ze samotné diskuze s vystavovateli je cítit jisté oživení ve stavebním průmyslu. V červenci jsme v meziročním srovnání zaznamenali 5% nárůst počtu přihlášených vystavovatelů a výstavní plocha se zvětšila o 8 %.

Pozitivním impulzem je také to, že se letos rozhodly našeho veletrhu zúčastnit i firmy, které již dlouho na veletrzích chyběly. Z jejich reakcí vyplývá, že prezentaci na veletrhu vnímají jako příležitost k navázání nových obchodních kontaktů, představení novinek i uzavření zakázek se zájemci z řad široké i odborné veřejnosti, která FOR ARCH navštíví. Každý ročník veletrhu zaměřujeme na aktuální dění ve stavebnictví, letos jsou velice žádané rekonstrukce a modernizace budov. Právě za rekonstrukcemi vidí stavební firmy v současnosti nové příležitosti pro další rozvoj svého podnikání, proto jim bude věnován celý veletrh FOR ARCH i souběžné akce,"
"Veletrh FOR ARCH, ale nejsou pouze materiály a stavební firmy. Velký zájem z řad vystavovatelů vnímáme i u vytápění a alternativních zdrojů energie. Daří se nám i v oblasti bazénů, koupacích jezírek a saun."

2.9.2014


Udělení ocenění KM BETA a.s.

ESTAV.cz, se ptá...

KM BETA a.s. oceňuje každoročně pokrývačskou (realizační) firmu. I při posledním předávání ocenění v červnu byl určitě větší prostor na diskuzi a postřehy.

Martin Urbanec, technický poradce

"Z výše uvedených důvodů nás výrobce střešních krytin trápí neustále se opakující chyby při realizacích střešních plášťů a nerespektování základních pravidel pro pokrývání. Investor pak na první pohled vidí chybu ve střešní krytině a svádí vinu na výrobky, které jsou ve většině případů ale chybně namontovány ve vztahu k navazujícím konstrukcím. Toto vše pak následně i poškozuje jméno výrobců kvalitních střešních krytin.

A co trápí řemeslníky? Asi hlavně značná snaha investora stlačit cenu na nejnižší míru, bez pochopení důležitosti správného a kvalitního řešení střešních plášťů. Toto má za následek používání málo kvalitních výrobků a snahu o co nejrychlejší realizaci, což přináší rizika nekvalitního provedení a zkrácení životnosti střešních plášťů. Bohužel investor přesto pak ale očekává tu nejlepší kvalitu. Firmy, které mu jí nabízejí, si ale často bez vysvětlení nevybere, protože je jejich nabídka logicky cenově vyšší a chybu při výběru podle nižší ceny si uvědomí většinou až po realizaci a po záruce na práci, kdy se postupně objevují nedostatky, které pak musí opravovat za vysokých finančních nákladů,"

26.8.2014

ESTAV.cz, se ptá...

Co trápí Vás a co řemeslníky?

Martin Urbanec, technický poradce

"Pokrývačské řemeslo v současné době trpí velkým nedostatkem opravdu kvalitních řemeslníků, kteří mají dostatečné znalosti v oboru, chápou důležitou úlohu střešního pláště pro stavbu a jsou schopni a ochotni jej také správně a kvalitně zrealizovat ve všech detailech a návaznostech. Bohužel je o toto řemeslo velmi malý zájem ze strany mladých lidí a pokrývačská učiliště jsou poloprázdná.

Díky tomu se z důvodu nedostatku jiné práce na střechách objevují „řemeslníci“, kteří nemají ani základní znalosti a navíc bohužel ani zájem se nové věci doučit a následně i aplikovat při své práci,"

26.8.2014


Zákon o veřejných zakázkách

ESTAV.cz, se ptá...

Od jara  se hovoří o růstu průmyslu i stavebnictví, počítá se v roce rok 2014 s růstem stavebnictví o 2,5 %,  ale zároveň stavebnictví těží z nízké srovnávací základny předchozího období  a klesá počet stavebních povolení i orientační hodnota. Jak liší výsledky v segmentu bydlení, doprava a  komerční stavby, novostavby a rekonstrukce?

Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky

"Produkce v pozemním i inženýrském stavitelství v letošním roce zatím meziročně roste. Kromě nízké srovnávací základny (z pohledu objemu stavebních prací jsme se vrátily o 10 let nazpět, zhruba na úroveň roku 2004) k růstu z části přispělo také příznivé počasí v zimě. Aktuálně rychleji meziročně roste produkce v inženýrském stavitelství (za leden až květen 2014 růst o 6,9 %).

Výstavba nových bytů stále „živoří“, mírně oživuje výstavba bytů v bytových domech, zejména pak v Praze. Z aktuálních statistik od stavebních úřadů lze dále odvodit, že výstavba nebytových budov je stále v útlumu. Inženýrskému stavitelství by mohl do budoucna pomoct příslib přílivu většího množství veřejných financí. Práce spojené s opravami a údržbou dlouhodobě představují přibližně čtvrtinu z celkového objemu provedených stavebních prací a svým vývojem do značné míry kopírují vývoj v celém stavebnictví. Podle posledních dostupných statistik došlo v roce 2013 k jejich meziročnímu poklesu přibližně o 5 %."

20.8.2014


Zákon o veřejných zakázkách

ESTAV.cz, se ptá...

Co v zákonu o veřejných zakázkách doopravdy vadí?

Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

"Veřejné zakázky, zejména zakázky na stavební práce a s tím spojený zákon o veřejných zakázkách, jsou tématem různých debat odborníků, ale i těch, kteří se za odborníky pouze považují. Setkáváme se s názory, že zákon je tak špatný, že nelze žádnou stavbu podle něj postavit. Otázky problematiky zadávání veřejných zakázek vyžadují hlubší analýzu a to zejména nyní, kdy Česká republika stojí před úkolem tvorby nového zákona o veřejných zakázkách ......,"

18.8.2014


Stavebnictví na vzestupu

ESTAV.cz, se ptá...

Od jara  se hovoří o růstu průmyslu i stavebnictví, počítá se v roce rok 2014 s růstem stavebnictví o 2,5 %,  ale zároveň stavebnictví těží z nízké srovnávací základny předchozího období  a klesá počet stavebních povolení i orientační hodnota. Co podle Vás lze zařadit do impulsy pro růst stavebnictví?

Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research

"Podle naší nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, by sektor v tomto roce měl růst jen nepatrně a to o 0,7 %. Nejde tedy o nějaký rychlý návrat k předchozím hodnotám, nicméně pozitivní zprávou je skutečnost, že se po pěti předchozích letech konstantních poklesů podařilo sektoru najít dno a pomalu se od něj začít odrážet. Pokud pomineme výrazně mírnější zimu než v minulém roce, jedním z významných faktorů, který sektoru pomohl, byl nárůst objemu zadaných veřejných stavebních zakázek.

Jejich počet za prvních pět měsíců 2014 vzrostl oproti minulému roku o 22,6 % a objem investovaných finančních
prostředků vzrostl dokonce až o 42,3 %."

16.8.2014


Růst HDP

ESTAV.cz, se ptá...

Současná čísla ČSÚ naznačují, že HDP se přehoupne přes 4 000 mld Kč. Je tomu tak?

Milan Kratina, předseda představenstva Skupiny Accolade

"Střelbu na pohyblivý terč začínají připomínat odhady vývoje hrubého domácího produktu od různých renomovaných institucí. Pozitivní je, že vše naznačuje, že bychom letos mohli dosáhnout až tříprocentního růstu HDP, zatímco na začátku roku se hovořilo o mírném růstu a ke konci prvního čtvrtletí se odhadovalo překročení 1 %. Skvělé zprávy dnes potvrdil i ČSÚ, který hlásí růst o 2,6 % za druhé čtvrtletí.

V blízké budoucnosti tak poprvé v historii na území České republiky vyrobíme zboží a služby o hodnotě vyšší než 4 000 mld. Kč za jediný rok. Velmi pozitivně lze hodnotit strukturu růstu tuzemské ekonomiky. Daří se většině klíčových odvětví. Skvělé zprávy hlásí průmysl, zahraniční obchod, ale i stavebnictví, které bylo popelkou posledních let. Optimismus analytiků trochu oslabují slabší zprávy z Německa, nicméně i tam se ekonomika drží v černých číslech, takže bychom si zatím neměli dělat vrásky."

16.8.2014


Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat