REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Energie spolknou více než pětinu rodinného rozpočtu. Pomůže kvalitní zateplení

Celkem 21,1 procenta rozpočtu českých domácností jde dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) na bydlení. Zhruba dvě třetiny z toho Češi zaplatí za vytápění. Funkční řešení na zkrocení nákladů za energie nabízí komplexní zateplení. Vyplatí se zejména u starších bytových zástaveb, kde dokáže majitelům ušetřit až 75 procent nákladů za energie. „Snížení energetické náročnosti domu je také jednou z forem spoření na důchod. Od momentu realizace financování zateplení majitel nemovitosti prakticky již doživotně šetří. V praxi se to projevuje jak na nižších provozních nákladech na vytápění, tak na úsporách za klimatizaci během léta,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Na zateplení lze čerpat peníze jak z národních, tak z evropských dotačních programů.
Energie spolknou více než pětinu rodinného rozpočtu. Pomůže kvalitní zateplení

Náklady na vytápění tvoří významnou položku v rozpočtech českých domácností. Dům nebo byt má při tom dle studie, kterou jsme si nechali v minulém roce zpracovat, zatepleno jen něco málo přes polovinu lidí. Ostatní platí zbytečně vysoké faktury za energie,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Navíc z posledního Sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, že v Česku žije zhruba 13 procent domácností v domech postavených před téměř 100 lety. Další jedna třetina Čechů obývá domy staré 45 až 95 let. „Tyto zástavby je nutné rekonstruovat a dodatečně zateplit. V posledních letech je tak téma energetické účinnosti nejen českou, ale i evropskou prioritou,“ dodává Zemene.

Přehledně: Stáří domu a ušetření výdajů za energie díky zateplení

Typ domu Stáří domu Zateplení vnějších stěn Komplexní zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí
Panelový z 60. - 80. let až 40 % kolem 65 %
Panelový z 80. - 90. let až 20 % kolem 60 %
Rodinný z 1. pol. 20. stol. až 50 % až 75 %
Rodinný z 50. - 70. let kolem 40 % kolem 80 %
Rodinný z 80 - 90. let až 35 % až 70 %

Modelový příklad

Po zateplení fasády, podlah a stropů rodinného domu s ročními náklady na energie okolo 50 000 korun, je možné ušetřit okolo 50 % těchto výdajů. Návratnost investice je v závislosti na provedené úpravě může být i jen 10 let. Tuto dobu zkracují dotační programy, skrze které mohou majitelé domu žádat o finanční podporu na zvýšení energetické účinnosti.

S financováním pomohou dotační programy

Na zateplení budov je možné využít jak národní, tak evropské dotační programy. Z evropských programů se jedná o Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, či Integrovaný regionální operační program (IROP). V něm nyní od března spravující Ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo zjednodušení administrativy a podporu zateplování bytových domů mimo Prahu.

Velmi oblíbený je i národní program Nová zelená úsporám (NZÚ), který poskytuje dotace na zateplení a další energetické úspory rodinných domů po celé České republice a bytových domů v Praze. Program NZÚ je navíc nyní vyhlášen kontinuálně a žádosti tak lze podávat v průběhu celého roku, což je pro žadatele komfortnější.

Zateplení šetří peníze, omezuje zdravotní rizika a zvyšuje hodnotu budov

Kromě toho, že zateplení šetří peníze v zimě za vytápění a v létě za chlazení, má i řadu dalších výhod. Zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru a díky nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy včetně alternativních zdrojů energie. Pozitivně také ovlivňuje lidské zdraví tím, že omezuje riziko respiračních onemocnění. Zateplení prodlužuje životnost budov a zlepšuje jejich estetický vzhled, čímž zvyšuje hodnotu nemovitosti.

Češi mají v oblibě pěnový polystyren

Mezi nejoblíbenější izolační materiál patří dlouhodobě pěnový polystyren. „Oblíbenost polystyrenu pramení z jeho vlastností, mezi něž řadíme pevnost, lehkost, vysokou odolnost a životnost minimálně 50 let. Vedle toho má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jedná se o ekologický materiál, který Češi staví na první místo při zateplení fasád nebo plochých střech,“ uzavírá Zemene.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Tepelné izolace

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Budovy, které byly postaveny v dřívějších obdobích a neprošly pozdější změnou, prakticky ve všech případech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů též bývají pro jejich majitele či provozovatele nadměrně nákladné z hlediska nákladů na běžný provoz. Je to logicky zapříčiněno tím, že v ...

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Pohled na budoucnosti lidstva není moc radostný: klimatické změny se nutně odrazí na kvalitě života obyvatel měst, které už dnes hostí přes 50 % globální populace. A v roce 2050 by to mělo být už 75 %. Jedním z častých problémů, které jsou v souvislosti s urbanizací lidské populace spojené, je i efekt tepelných ...

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Tepelné izolace jsou nemalou součástí všech staveb. Pro životní prostředí ale představují velkou zátěž. Pomineme-li ovčí rouno neexistuje mnoho skutečně původních přírodních tepelných izolací. V Chile se teď snaží prosadit biologickou tepelnou izolací, kterou si sami pěstují.

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl II.

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl II.

Z několika pojednání o tom, že snížení objemu dodané energie na provoz budov je možno dosáhnout i jinými způsoby, než zateplením obálky či jejích částí, je předkládána v pořadí druhá část. Aby bylo možno provést přehledné porovnání různých variant, je vhodné nejprve zmínit, za jakých podmínek a s jakými předpoklady je ...

REKLAMA
REKLAMA