Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Počty stavebních povolení na rekonstrukci domu klesají, jejich orientační hodnota nikoliv

Stavebnictví je specifickým sektorem národní ekonomiky. Jde o sektor s převažujícími investičními výdaji. Proto do značné míry odráží kondici ekonomiky, byť s jistým zpožděním. Například orientační hodnota povolených staveb a rekonstrukcí rostla v ČR až do roku 2009, přestože ekonomická krize odstartovala již v roce 2008 a vše jejímu nástupu nasvědčovalo již od roku 2007.

Vývoj počtu vydaných stavebních povolení od roku 2000

Český statistický úřad každoročně vydává přehledy o vývoji bytové výstavby, mimo jiné o vývoji počtu vydaných stavebních povolení. Tento údaj ČSÚ rozděluje na výstavbu novou a na změny dokončených staveb (rekonstrukce).

Od roku 2000 vykazuje bytová výstavba kolísavý vývoj. Počet vydaných stavebních povolení klesal do roku 2002, poté do roku 2004 rostl (dva po sobě jdoucí roky). Pak ve sledovaném období rostl již jen v jednotlivých letech, konkrétně 2008, 2011 a 2015. Porovnání je děláno vždy s rokem předchozím.

Mezi jednotlivými lety byl často zaznamenán i hluboký propad, někde i o téměř 14 %. To v konečném výsledku znamená, že od roku 2000 do roku 2015 klesl celkový počet vydaných stavebních povolení na necelou polovinu.

Tabulka 1 a Graf 1 přináší konkrétní údaje o počtech vydaných stavebních povolení mezi roky 2000 a 2015. Data jsou uvedena jednak celková a jednak v rozdělení na novou výstavu a rekonstrukce. Jsou uvedeny také meziroční indexy. Rok 2016 do tabulky zahrnut nebyl.

Tabulka 1: Počty vydaných stavebních povolení v letech 2000 - 2015

Rok Vydaná stavební povolení
Celkem Index (celkem) Z toho
Nová výstavba Index nová výstavba Rekonstrukce Index rekonstrukce
2000 169 574 * 78 906 * 90 668 *
2001 149 244 88,0 68 921 87,3 80 323 88,6
2002 140 822 94,4 63 266 91,8 77 556 96,6
2003 149 339 106,0 70 411 111,3 78 928 101,8
2004 153 622 102,9 75 835 107,7 77 787 98,6
2005 142 941 93,0 74 513 98,3 68 428 88,0
2006 135 391 94,7 71 318 95,7 64 073 93,6
2007 117 384 86,7 66 020 92,6 51 364 80,2
2008 122 242 104,1 70 529 106,8 51 713 100,7
2009 112 674 92,2 63 150 89,5 49 524 95,8
2010 105 743 93,8 59 106 93,6 46 637 94,2
2011 107 231 101,4 59 226 100,2 48 005 102,9
2012 97 764 91,2 54 431 91,9 43 333 90,3
2013 84 864 86,8 47 563 87,4 37 301 86,1
2014 79 357 93,5 44 447 93,4 34 910 93,6
2015 80 478 101,4 45 988 103,5 34 490 98,8

Zdroj: ČSÚ

Údaje za rok 2016 jsou k dispozici pouze do 3. čtvrtletí. Ve čtvrtletích vykazuje rok 2016 nárůst v průměru o dvě a půl procenta (ve srovnání s rokem předchozím). Pokud se trend zachoval i ve čtvrtém čtvrtletí, půjde opět o dvouletý růst v oblasti počtu vydaných stavebních povolení.

Graf 1: Vývoj počtu vydaných stavebních povolení v letech 2000 - 2015

Zdroj: ČSÚ

Počty vydaných stavebních povolení na novou výstavbu

Vývoj počtu vydaných stavebních povolení na novou výstavbu kopíroval vývoj celkového počtu vydaných stavebních povolení. Tedy růst v letech 2003 – 2004, 2008, 2011 a 2015. V roce 2003 byl nárůst výrazný, dokonce o 11,3 %. I v dalších letech byl růst poměrně vysoký, s výjimkou roku 2011, kdy údaj rostl pouze o 0,2 %.

Mezi jednotlivými lety byly také zaznamenány hluboké propady, v celkovém výsledku klesl celkový počet vydaných stavebních povolení na novou výstavbu za celé období o cca 41 %.

Počty vydaných stavebních povolení na rekonstrukci

Tady už se vývoj mírně liší. Růst je zaznamenán v letech 2003, 2008 a 2011, ale je předcházen výraznými propady, výjimkou není ani 12% propad. To v podstatě znamená, že od roku 2000 do roku 2015 klesl počet vydaných stavebních povolení na rekonstrukci o necelá 62 %.

Vývoj orientační hodnoty bytových staveb od roku 2000

Orientační hodnota bytových staveb[1], na které bylo vydáno stavební povolení, se vyvíjela naprosto odlišně. Bohužel nebyla nalezena data přepočtená na kupní cenu základního roku, tedy reálný vývoj. Proto se musíme spokojit pouze s vývojem nominální hodnoty.

Vývoj orientační hodnoty všech bytových staveb, na které bylo od roku 2000 vydáno stavební povolení, vykazuje velmi často růst. Konkrétně jde o roky 2001 – 2006, 2008 – 2009 a 2015. V roce 2016 byla první dvě čtvrtletí růstová, to druhé dokonce o 25 %. Ve třetím čtvrtletí byl zaznamenán minimální pokles, na 99,9 %.

Výsledkem je skutečnost, že přestože celkový počet vydaných stavebních povolení mezi lety 2000 a 2015 klesl o více než polovinu, orientační hodnota těchto staveb dokonce vzrostla o téměř 11 % (nominálně).

Tabulka 2 a Graf 2 přináší konkrétní údaje o vývoji orientační hodnoty staveb, na které bylo v letech 2000 až 2015 vydané stavební povolení. Data jsou uvedena jednak celková a jednak v rozdělení na novou výstavu a rekonstrukce. Jsou uvedeny také meziroční indexy. Rok 2016 do tabulky zahrnut nebyl.

Tabulka 2: Vývoj orientační hodnoty bytových staveb od roku 2000 do roku 2015

Rok Orientační hodnota v mil. Kč
Celkem Index (celkem) Z toho
Nová výstavba Index nová výstavba Rekonstrukce Index rekonstrukce
2000 229 955 * 141 891 * 88 064 *
2001 236 375 102,8 149 874 105,6 86 501 98,2
2002 242 212 102,5 156 682 104,5 85 530 98,9
2003 286 228 118,2 186 165 118,8 100 063 117,0
2004 315 072 110,1 217 687 116,9 97 385 97,3
2005 325 824 103,4 211 331 97,1 114 493 117,6
2006 360 945 110,8 227 993 107,9 132 952 116,1
2007 357 708 99,1 242 380 106,3 115 328 86,7
2008 390 836 109,3 269 457 111,2 121 379 105,2
2009 407 611 104,3 265 200 98,4 142 411 117,3
2010 398 839 97,8 281 528 106,2 117 311 82,4
2011 339 937 85,2 232 251 82,5 107 686 91,8
2012 318 497 93,7 186 208 80,2 132 289 122,8
2013 257 735 80,9 163 300 87,7 94 435 71,4
2014 249 836 96,9 151 143 92,6 98 693 104,5
2015 254 891 102,0 137 466 91,0 117 425 119,0

[1]Orientační hodnota staveb zahrnuje, dle metodiky ČSÚ, celkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu.
Zdroj: ČSÚ

Údaje za rok 2016 jsou k dispozici pouze do 3. čtvrtletí. Ve čtvrtletích vykazuje rok 2016 poměrně výrazný nárůst orientační hodnoty staveb, u nových staveb ve druhém čtvrtletí dokonce až o 37 %.

Graf 2:  Vývoj orientační hodnoty bytových staveb v letech 2000 - 2015

Zdroj: ČSÚ

Vývoj orientační hodnoty nových bytových staveb

Nová výstavba ve sledovaném období klesla, co do počtu vydaných stavebních povolení, o cca 41 %. Její orientační hodnota však klesla pouze o přibližně 3 %. Vývoj hodnoty nových staveb nekopíruje vývoj celku, klesá a roste v rozdílných letech.

V roce 2000 měla jedna stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, průměrnou orientační hodnotu 1,8 milionu Kč. V roce 2015 už to byly téměř 3 miliony Kč. Jde opět o nominální hodnoty.

Vývoj orientační hodnoty rekonstruovaných bytových staveb

V případě rekonstruovaných staveb byl vývoj také odlišný od celku. Orientační hodnota klesala ve více letech, než tomu bylo u celkových údajů. Pokles byl zaznamenán v letech 2001, 2002, 2004, 2007, 2010, 2011 a 2013. Největší propad nastal v roce 2013, a to o necelých 30 %.

Nárůst hodnoty však byl také zaznamenáván ve velkých skocích, ve čtyřech letech okolo 17 %, v roce 2012 dokonce o 22,8 %. Mezi roky 2000 a 2015 vzrostla orientační hodnota rekonstruovaných staveb o více než 33 %.

V roce 2000 měla jedna rekonstrukce, na kterou bylo vydáno stavební povolení, průměrnou orientační hodnotu 1 milion Kč. V roce 2015 už to byly 3,4 milionu Kč.

Rekonstrukce nemusí být nutně levnější než nová výstavba

Z výše uvedených dat plyne, že rekonstrukce v ČR v letech 2000 – 2015 výrazně nabývaly na své orientační hodnotě, a to dokonce mnohem více než novostavby. Proto je nutné brát v úvahu, že i rekonstrukce již dokončené stavby (většinou staršího domu), může být nákladná. Tehdy saháme častokrát na hypotéky či bankovní a nebankovní půjčky.

Někdy je hypotéka nedosažitelná. Řešením jsou i půjčky.

Některé domácnosti by rády rekonstruovali dům, který mají ve svém vlastnictví. Ale z pohledu banky nejsou natolik bonitní, aby jim hypotéku poskytla. Případně by domácnosti hypotéku mohly získat, ale ta je vázána na hotový projekt rekonstrukce – jinak banka poskytne jen neúčelový úvěr s přibližně dvojnásobnými úroky. Jenže, z čeho zaplatit v rychlosti projektanta či architekta, aby domácnosti stihly o hypotéku zažádat včas, dokud jsou úrokové sazby minimální?

Obě situace mají řešení v tzv. nebankovních půjčkách. Ty nejsou natolik přísně nastaveny, ale přesto již od prosince roku 2016 podléhají regulaci ze strany ČNB. Nebankovní poskytovatelé úvěrů jsou vázáni menším množstvím vnitřních pravidel, proto mohou žadateli poskytnout poměrně rychlé půjčky, třeba právě na architekta.

Svět nebankovních půjček je poměrně široký, přehled v nich může pomoci zajistit srovnávač nebankovních půjček. Poskytne základní rozdělení půjček dle kategorií a přinese rychlé informace o podmínkách té které půjčky.

Pokud je žadatel zároveň i majitelem nemovitosti, obejde se půjčkabez náhledu do registru dlužníků.

Má i nákladná rekonstrukce nějaké výhody?

Rekonstrukce domu s sebou nese výhody i nevýhody. Mezi výhodami lze zmínit zejména následující skutečnosti:

  • do rekonstruovaného domu se lze hned nastěhovat;
  • rekonstrukce může probíhat postupně, v mírném tempu;
  • není třeba podléhat stresu z termínů prací;
  • investor si může vybrat již existující dům, který se mu líbí, a zachovat pak jeho ráz – zmodernizovat například jen technickou stránku domu;
  • při rekonstrukci je možné zachovat velký dům na malém pozemku (nové stavby mohou zabírat maximálně třetinu pozemku, pro rekonstrukci pravidlo neplatí).

Podíl financování rekonstrukcí z hypoték rostl

Podle údajů Ministerstva pro Místní rozvoj byly rekonstrukce v ČR financovány v letech 2002 – 2015 také z hypoték. A dokonce s rostoucím trendem.

Zatímco v roce 2002 si občané, podnikatelské subjekty a municipality vypůjčili na rekonstrukce 4,64 miliardy z celkem investovaných 88 miliard, tedy cca 5,3 %, v roce 2015 už to bylo 69,9 miliardy z celkově investovaných 117,4 miliardy, tedy 59,5 %. Nárůst je enormní.

Růst podílu financování investic z hypoték je způsobena zejména klesajícími úrokovými sazbami a zároveň snížením konkurenceschopnosti stavebních spořitelen a jimi poskytovaných úvěrů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Jak koupit bydlení

Zdroj: AdobeStock - Wayhome Studio

Vyplatí se hypotéka nebo nájem? Výpočty překvapí. A jak to udělat chytře?

Hypotéka nebo nájem? Odvěká otázka měla vcelku jasnou odpověď, ale se vzrůstajícími ceny nemovitostí, zdražujícími se hypotékami a pokulhávajícím turistickým ruchem ovlivňujícím krátkodobé pronájmy se situace mění. V rozhovoru šéfredaktora ESTAV.cz s analytikem realitního trhu Vítem Souralem jsme se na problém…

Zákon, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

První majitel bytu pro Airbnb v Praze dostal pokutu za porušení předpisů

Pražské úřady uložily pokutu 20.000 korun prvnímu majiteli bytu za porušování stavebních předpisů při krátkodobém ubytování hostů přes platformu Airbnb. Novinářům to dnes řekla radní Prahy pro bydlení Hana Marvanová (za STAN). Podle názoru vedení města musí byty využívané tímto způsobem dodržovat stejná pravidla jako…

Stavba, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Pražská developerská společnost připraví několik projektů bytových domů

Prahou loni založená Pražská developerská společnost (PDS) připraví na pozemcích vlastněných městem několik projektů stavby bytových domů. Rozhodli o tom radní. Městské bydlení by mělo vzniknout ve Vršovicích, na Smíchově, na Palmovce, na Ládví a na Zlíchově. PDS město založilo právě pro tento účel, podle schváleného…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA