Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak na podlahu: Řešení podlahy do vlhkých míst i nebytových prostor - III.

Nejen v bytových prostorách je žádoucí chodit po rovné a pevné podlaze. Stejně tak v prádelně, ve vinném sklípku, v umývárně u kempu, kolem bazénu či v menší dílně je příjemné mít pevnou a rovnou půdu pod nohama.

Ale co dělat, když na řádnou průmyslovou podlahu není dostatečná výška, zatížení plochy neodpovídá pohybu regálových zakladačů, anebo je prostor situován velmi stísněně a těžko přístupně? A co když je potřeba prostor ekonomicky vytápět podlahovým vytápěním? Řešením zde může být litý potěr na bázi cementu.

Kdy je cementový potěr vhodnější?

V občanské výstavbě se již dlouhou dobu používají samonivelační potěry na bázi anhydritu. Ty jsou pro bydlení a pobyt osob vhodné i z důvodu ekonomické tloušťky potěru. Bylo ale potřeba najít jejich vhodnou alternativu z cementu, neboť na mokrá místa, do ploch se zatížením vibracemi a do ploch s větším bodovým namáháním se anhydritové potěry nehodí. Díky rozvoji v technologii betonu se začaly vyvíjet přísady a příměsi, které dokáží učinit materiál pro tenké vrstvy kompaktním, velmi dobře zpracovatelným do roviny (tekutým) a umožňujícím omezit smrštění potěru během zrání.

V minulosti bývalo zvykem, že v provozovnách lehkého průmyslu, ve společných sanitárních zařízeních (ubytovny, školy), nebo v dílenských prostorách, kde bylo nutné často vytírat, se z důvodů odolnosti vůči vlhkosti používal cementový zavlhlý potěr. A nad něj jako další vrstva ručně hutněný a hlazený. Tento materiál se vždy ale musí vyztužovat, kvůli nedosažení pevností v tahu za ohybu v konstrukci. Stejně tak je nutné jej provádět v tloušťkách okolo 70 mm, aby bylo potěr možné rovnat do rozumné horní roviny. Navíc u cementových zavlhlých potěrů dochází ke špatnému přenosu tepla díky velkému množství makropórů a náchylnosti k praskání a kroucení.

ČeřeníČeření

Cementové lité potěry nové generace jsou vhodné nejen do standardních prostor občanské vybavenosti a obydlí, ale právě i do míst, kde se bude po dobu jejich životnosti vyskytovat vlhkost, kde mohou být konstrukce podlahy přímo zaplavovány (bazény, velké koupelny a kuchyně). Tady je oproti anhydritovým potěrům výhoda, že při dotaci vlhkosti nenabývají a nesnižuje se jejich pevnost. V prostorách s průmyslovým, ale stále ještě nemechanizovaným provozem, velmi dobře nahrazují zavlhlé potěry. Cementové lité potěry není nutné vyztužovat a navíc nemají tendenci k praskání či kroucení při nižších tloušťkách.

Příprava podkladu

Předchozí díl Rádce na beton se podrobně věnoval přípravě podkladu pod samonivelační anhydritový potěr  ANHYMENT. U cementových litých potěrů CEMFLOW od skupiny Českomoravský beton se obdobně jako podklad používají měkké izolace, litá pěna, oddělovací fólie nebo obvodový pásek. Ten by měl mít tloušťku alespoň 10 mm a měl by obalovat všechny prostupující prvky. Stejně tak je dobré, aby podkladní vrstvy byly bez ostrých přechodů a zlomů. U mokrých provozů se nesmí zapomenout na správné zapuštění odvodňovacích prvků a optimální provedení izolačních límců dle doporučení jejich výrobce.

Rozdílem u cementových litých potěrů je určitě doporučení předinstalovat dilatační a smršťovací spáry. Prvky do dveřních prostupů a na místa předpokládaných dilatačních pohybů desek jsou obvykle opatřeny měkkou izolací, prvky do smršťovacích spár je možné pořídit jako „L“ profily, které se kotví k podkladu a spáru pak vytvářejí příjemně rovnou. Doporučené minimální tloušťky potěru CEMFLOW lze zjistit i pomocí kalkulátoru na www.lite-smesi.cz. Smršťovací pole potěru se uvažují o rozměrech maximálně 6 m na jednom rameni, plochy by měly být děleny v poměru maximálně 1:3. Složitější půdorysy je zapotřebí rozumně rozčlenit, přičemž je možné využít poradenství specialistů ze skupiny Českomoravský beton.

Cemflow bazénCemflow bazén

Výhodou cementového litého potěru, oproti anhydritovým hmotám je, že se mohou s větším úspěchem používat i jako připojené, tedy přímo na betonový, očištěný podklad opatřený vhodným spojovacím můstkem na bázi umělých pryskyřic (rozhodně ne na plochy smočené pouze vodou).

Provádění, ošetřování, vrchní vrstva

Tloušťka litých cementových potěrů se obecně uvažuje 50 mm minimálně, stejně tak je to vrstva nad podlahové vytápění, ale v některých případech je možné provádět tento potěr v nižších tloušťkách. Správnou tloušťku litého potěru se dozvíte v technickém listě daného materiálu. Potěr se na místo určení dopravuje autodomíchávači a čerpá se pístovými čerpadly a gumovými hadicemi. Vlnění se po pokládce provádí dvakrát ve dvou na sebe kolmých směrech, s vlněním nejdříve na celý profil a poté jen do 1/3 tloušťky pomocí nivelačních hrazd.

Ihned po druhém vlnění je vhodné potěr ošetřit postřikem proti odparu, což nahrazuje „kropení“ u zavlhlých směsí. Někteří výrobci se snaží tento krok obejít dávkováním ošetřovacích přípravků přímo do směsi, ale ukazuje se, že tato cesta nedává stabilní výsledky.

Při pokládce potěru v doporučené konzistenci za doporučených podmínek a při správném zvládnutí přípravy podkladu a spár nedochází k výskytu trhlin a rovinatost potěru je ve shodě s podlahářskou normou ČSN 74 4505 (+ 2mm/2m). Tato rovinnost znamená, že není nutné vyrovnávat povrch a zahlazovat nerovnosti způsobené kupř. vibračními lištami.

Potěr opatřený postřikem proti odparu je obvykle možné ve stáří jednoho týdne obrousit pro lepší vysychání. Není to nutné, počítáme-li s prodloužením výstavby celého stavebního díla. Při optimální trajektorii se následně ve stáří potěru 21 dnů zahajuje topná zkouška (při osazení podlahového vytápění) a po jejím skončení (a kontrole zbytkové vlhkosti) již můžeme pokládat nášlapné vrstvy. Je na místě poznamenat, že se cementové lité potěry uvažují jako interiérové, nikoli venkovní podlahoviny.

Cemflow postřikCemflow postřik

Na cementové lité potěry jsou vhodné v podstatě jakékoli podlahoviny, včetně cementových barevných stěrek, nebo nátěrů či pryskyřičných stěrek. Ty se obvykle používají i v místech parkování vozidel, kde je zapotřebí potěr ochránit proti vniku chemických agresorů. Na vlhkých místech není samozřejmě od věci i na cementový potěr provést hydroizolační povlak, aby zbytečně potěr neakumuloval vlhkost. To by pak mohlo lokálně způsobit plíseň či při prudkých změnách teplot oddělení lepené nášlapné vrstvy od potěru.

Mějte na paměti, že předpokladem realizace kvalitní lité podlahy je úzká spolupráce všech zúčastněných stran. Před pokládkou nabízí skupina Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem.

Mohlo by vás zajímat

Potěr CEMFLOW je možné dodat a upravit i ve formě LOOK, což znamená, že se broušením obnaží kamínky, povrch se vyhladí a napustí speciální hmotou tak, aby mohl sloužit jako přímo pochozí. Každá podlaha je díky tomu originální a nezaměnitelná. Výhoda je, že i při tomto užití zůstávají doporučení pro smršťovací a dilatační pole stejná – až 36 m2 (spárořez 6x6, oproti teoreticky nutnému spárořezu na ručně hlazeném materiálu v tloušťce 60 mm – cca 2x2 m), Potěr v pohledovém provedení je vhodný i na podlahové vytápění.

Pro zvídavé  

Cementové lité potěry jsou materiály pro roznášecí vrstvy do podlah převážně pro občanskou výstavbu. Někdy jsou ne zcela správně nazývány „betonem“. Ten je vhodný pro průmyslové podlahy a nosné konstrukce. Potěry, stejně tak i litý samonivelační cementový potěr CEMFLOW s omezeným smrštěním se vyrábí v souladu s platnými ČSN v pevnostních třídách 20 - 30 MPa v tlaku a 4 až 6 MPa v tahu za ohybu.

Tip

Ačkoli pro dobrou pevnost potěru CEMFLOW v tahu za ohybu jej není zpravidla nutné opatřovat prutovou výztuží (síť KARI), tak je toto řešení možné. Většinou se provádí při předpokladu náhodného vysokého zatížení, nebo na stavbách s vyšší zátěží stavebním provozem. Síť by měla být umístěna zhruba ve středu průřezu potěru. Některými smršťovacími spárami může procházet. Při potřebě vyztužení potěru je vhodné se poradit s technologem výrobce a uvažovat minimální tloušťku potěru cca 70 mm.

Českomoravský beton, a.s.

logo
Beroun 660
266 01 Beroun-Město

telefon: +420 311 644 005
e-mail: info@cmbeton.cz

web: www.transportbeton.cz, www.lite-smesi.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Jak na beton: Jak správně vybrat beton? - I.
 2. Jak na beton: Příprava stavby pro betonáž základové desky - II.
 3. Jak na beton: Doprava jako součást objednávky betonu - III.
 4. Jak na beton: Jak dopravit beton do konstrukce? - IV.
 5. Jak na beton: Objednávka a nákup betonu - V.
 6. Jak na beton: Zpracování betonu - VI.
 7. Jak na beton: Ošetřování betonu - VII.
 8. Jak na podlahu: Realizace podlahy – skladba podlahového souvrství - I.
 9. Jak na podlahu: Realizace podlahy s podlahovým vytápěním - II.
 10. Jak na podlahu: Řešení podlahy do vlhkých míst i nebytových prostor - III.
 11. Jak na beton: Plochá střecha – lehce, rychle, pevně - IIX.

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Pavel Barták

Víno, beton, umění. To je nové centrum Vinařství Lahofer

Nová budova vinařství Lahofer v Dobšicích na okraji Znojma roste nezadržitelným tempem a pomalu, ale jistě získává svou definitivní podobu. Jedním z hlavních požadavků investora a architektů bylo použít pro pohledové betonové konstrukce co nejsvětlejší odstín materiálu bez přidaného pigmentu.

Už znáte SLIMFLOW ® ?

Už znáte SLIMFLOW®?

SLIMFLOW ® je specializovaný litý anhydritový potěr představující vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě. Je navržen hlavně pro použití při rekonstrukcích a reprofilacích podlahových souvrství. Možno jej použít jako připojený, oddělený nebo i…

zdroj: Benedikt Markel

DOX+ je stavba inspirována pohovkou

Pražské Centrum současné architektury Dox prošlo další, poslední fází dostavby. Architekt Petr Hájek vytvořil jedinečný prostor pro divadlo, hudbu, tanec, kino nebo pro performanci.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA