Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přesídlení firmy jako příležitost k novému startu

Strategické rozhodnutí o změně sídla firmy může výrazně zvýšit její výkonnost. Nové prostory je třeba vnímat jako novou šanci pro systematické „znovuobrození“ nejrůznějších procesů ve firmě či firemní kultury. Navíc příjemným bonusem je fakt, že změna pronajímaných prostor často vede k poměrně vysoké úspoře.
Přesídlení firmy jako příležitost k novému startu

Na první pohled se možná zdá, že téma týkající se nájemní smlouvy kancelářských prostor a otázky, kde bude sídlo kanceláře firmy, příliš nesouvisí s hlavním businessem firmy. Pokud top management vnímá toto strategické rozhodnutí jako okrajové a věnuje mu jen málo pozornosti, může to být zásadní chyba, která bude pro přirozený rozvoj firmy spíše brzdící element.

Typická rizika procesu přesídlení

Obvykle se celkové výdaje, o kterých se při procesu přesídlení společnosti rozhoduje, zřídka kdy uvádí v souhrnné sumě. To je důvod, proč tak často vedení společnosti uniká, že z celkového hlediska se jedná o podstatné sumy. Zpravidla platí, že pro administrativní organizaci představují roční náklady na kancelářské prostory a infrastrukturu druhý největší blok nákladů, hned po mzdových nákladech. Navíc dalším typickým rizikem, které nahrává špatnému rozhodnutí je fakt, že proces přesídlení firmy se zpravidla potýká s časovou tísní, ke které dochází při většině přesunů do nových kancelářských prostor a důsledkem je nekoncepční přeskakování důležitých kroků.

Jasná definice vlastních potřeb

Určitě je vhodné si definovat i nápady a vize, čeho chceme například díky novým prostorům dosáhnout a co je možné naopak omezit. Tak je možné se snáze při porovnávání nabídek nových kancelářských prostor vyhnout riziku ztráty přehledu. Jde například o strategickou otázku, jaké lze předpokládat odchylky v nárůstu či úbytku zaměstnanců či které jsou stěžejní pracovní postupy, jež chceme díky novým prostorům změnit případně zefektivnit. Co se týče uspořádání prostor, je vhodné si také odpovědět na otázku, které činnosti ve firmě si zaslouží nové uspořádání prostor pro pružnější spolupráci.

„Při realizaci projektu přesídlení kancelářských prostor pro nadnárodní korporaci společnost Mondelez v Bratislavě jsme formulaci konceptu kanceláří zahrnuli do tzv. katalogu potřeb, který je velmi podrobně zpracovanou analýzou potřeb klienta a při poctivém zodpovězení a definicí potřeb zároveň i návodem pro architekta, projektanta a také procesního manažera, který na základě takového dokumentu dokáže vyhledat a realizovat klientovi kancelářské prostory zcela na míru jeho potřebám“, uvedl Erik Štefanovič ze společnosti DELTA Projektconsult, jež má svoji pobočku také na Slovensku a která za proces přesídlení společnosti Mondelez spolu se svým partnerem společností M.O.O.CON zodpovídala.

Kvalitní management procesů musí od samého začátku umět rozpoznat všechny faktory, které určují náklady a kvalitu celého procesu. Smysluplně dokážeme klientovi vyhodnotit výšku nákladů versus užitek, který z nich klient bude mít", říká Erik Štefanovič.

Správné údaje, informace a potřebné znalosti

Nabídky pronajímatelů kancelářských prostor často obsahují zjednodušené, z hlediska marketingu atraktivně působící informace, ve kterých se některé technické detaily snadno ztratí. Povrchní porovnání pronajímaných ploch, které se neopírá o odbornou analýzu, může v důsledku vést k výrazně zkresleným zhodnocením a ratingu. Zkušený projektový manažer dokáže i na nehomogenních nabídkách stanovit potřebná vzájemně porovnatelná kritéria, která budou důležitým vodítkem pro strategické rozhodnutí. Například celkové náklady na nájem jsou často rozdělené na množství jednotlivých položek, ve kterých se může neškolené oko snadno ztratit. U problematiky správného vyhodnocení nabídky Martin Pongratz se společnosti M.O.O.CON dále upozorňuje na různé metody výpočtu a normování nájemní plochy (GIF, RICS, BOMA, DIN, EN..). V závislosti od zvoleného způsobu kvantifikace může v jednom a tom samém objektu vzniknout rozdíl v ploše téměř o 10 %.

Nezávislé poradenství

Zcela nový přístup k myšlence přesídlení společnosti nabízí na českém trhu DELTA se svým partnerem společností M.O.O.CON. Naším cílem je poskytnout klientovi skutečně nezávislou, ale odbornou expertízu, která bude pro klienta v rámci procesu přesídlení skutečnou přidanou hodnotou a která srozumitelně poukazuje na důležité souvislosti mezi jednotlivými fázemi celkového procesu včetně odůvodněného doporučení a srozumitelné přehledné argumentace. „Je třeba si uvědomit, že naše služby nejsou motivované provizí za pronájem kancelářské budovy. Naopak, my se z pohledu procesního manažera, architekta a projektanta snažíme plně soustředit na specifické požadavky klienta a hledáme prostory, které budou vhodné pro potřeby klienta. Tedy hledáme objekt, který se nejlépe přizpůsobí potřebám klienta. Ne naopak, aby se klient přizpůsobil prostorům, které nabízí realitní agent. V tom cítíme ten zásadní rozdíl a poctivý základ pro nezávislé poradenství a partnerství. Díky tomu, že nemáme žádný vztah k potenciálním nabídnutým nemovitostem, dokážeme skutečně objektivně v tomto procesu hledání nových administrativních prostor zájmy klienta chránit, a to i za často složitých a nepřehledných podmínek,“ uvádí Martin Pongratz, partner a spoluzakládající člen společnosti M.O.O.CON

„Zapojení projektového managementu má největší význam ve fázi prvních úvah o přesídlení, neboť v tomto čase se provádí rozhodnutí s nejvyšším finančním dosahem“, říká Martin Pongratz.

DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

logo
Třebíč - Marcel Mašek, projektový manager senior
Komenského nám 1342/7
674 01 Třebíč

telefon: +420 568 800 806
e-mail: m.masek@delta-group.cz

web: www.delta-group.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Soustředíme se na architektonicky zajímavé a hospodárné budovy

Soustředíme se na architektonicky zajímavé a hospodárné budovy

Poslední týden v září se zájem médií a expertů ve stavebnictví soustředí na problematiku tzv. šetrného stavebnictví. Stavebnictví, které se snaží zachovávat přírodní rozmanitost a zároveň minimalizovat veškeré negativní dopady na životní prostředí a s tím související znečištění vzduchu popř. vodních toků. O tom, jak…

Stavba jednoho z nejmodernějších světových závodů pod taktovkou DELTY

Stavba jednoho z nejmodernějších světových závodů pod taktovkou DELTY

V květnu otevřela oficiálně společnost WITTE Automotive svůj nový výrobně-administrativní areál v Ostrově na Karlovarsku. Architektonický návrh a projektovou dokumentaci vypracovala společnost DELTA, která také kompletně řídila celý tendr na dodavatele stavby, zajistila technický dozor investora a koordinovala celou…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA