REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Požár není žádná výhra. Důležité je hlavně neprohrát!

Firma Knauf představuje zcela novou značku pro svá řešení požární ochrany pod názvem Knauf FIREWIN. Ta nyní zastřešuje nejenom již zavedená řešení na bázi sádrových desek, ale hlavně nové komplexní řešení požární ochrany, které sádrové desky daleko přesahují.

Nová protipožární deska a systémy Knauf VERMIBOARD

Knauf VERMIBOARD systémy jsou založené na lehce zpracovatelné, žáru odolné a nehořlavé vermikulitové desce vyvinuté pro náročné aplikace v pasivní požární ochraně.

Systémy zahrnují požární ochranu především pro:

 • karbonové lamely pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí (například při rekonstrukcích)
  Pro dodatečné zvýšení únosnosti železobetonu slouží technologie lepení karbonových (uhlíkových) lamel na taženou stranu železobetonových konstrukcí. Velmi jednoduché, kvalitní a prostorově úsporné s jediným háčkem. Lamely jsou velmi citlivé na teplo. Při požáru, a to již při teplotách okolo 700 °C, by velmi rychle ztratily svou funkci. Z těchto důvodů je potřeba je obložit. Ideálním teplotně odolným a zároveň izolujícím materiálem je právě Vermiboard.
 • potrubí pro odvod tepla a kouře. Systém zabraňuje „Flash over efektu“, který způsobuje v místnosti náhlé hoření všech materiálů bez ohledu na styk s ohněm vlivem vysoké teploty shromážděného kouře
  Hořením vznikají kouřové zplodiny a hlavně teplo, které se hromadí pod stropem místnosti, kde po dosažení cca 600 °C dojde k tzv. flash over efektu. Vlivem nahromaděného tepla dojde k výbuchu, kdy hoří vše bez obhledu na to, je-li s ohněm v kontaktu či nikoli. Tento stav je již neslučitelný se životem, ať jste v místnosti kdekoli, a proto je nutné tento okamžik zcela vyloučit či alespoň oddálit. K tomu slouží potrubí pro odvod tepla a kouře, které nahromaděné horké zplodiny odvádí mimo objekt a umožňuje tak únik osob z objektu i zásah hasičského záchranného sboru.
 • instalační kabelové kanály či šachty chránící funkci těchto kabelů před účinky požáru. Při jejich vznícení jsou zahrnuta opatření proti rozšíření požáru mimo šachtu.
  Toto řešení má umožnit funkčnost těchto vedení po definovanou dobu i při požáru a popřípadě zabránit rozšíření požáru mimo prostor instalací.
 • vzduchotechnické potrubí bez nutnosti vnitřního plechu. Zabraňuje rozšíření požáru potrubím mimo jiné z jednoho požárního úseku do druhého (tj. například z bytů do společných prostor domu, z bytů do technických místností apod.).
  Vzduchotechnikou se požár může šířit přes jednotlivé požární úseky. Cílem svislého i vodorovného vzduchotechnického potrubí z Vermiboardu je zabránění vniknutí ohně z vnějšku potrubí dovnitř a z vnitřku ven. Systém zabraňuje také tomu, že pokud oheň do potrubí vedoucí přes více úseků výustkou vnikne, zůstane „uvězněn“ v sousedním úseku uvnitř potrubí

Desky VERMIBOARD s příslušenstvím vynikají především kombinací snadné zpracovatelnosti a vysokými požárními odolnostmi. Jejich hlavní předností kromě samotných požárních vlastností je jejich velmi snadné zpracování a absence jakýchkoli pro dýchání škodlivých látek. Ve spárách se lepí lepidlem Vermiboardkleber a v hranách i ploše se vzájemně sponkují. Povrchově je leze přetmelit Knauf Uniflottem, ale jejich vzhled ve většině použití tuto úpravu nevyžaduje.

Protipožární omítky - požární bezpečnost na prvním místě

Deskové materiály FIREWIN doplňuje již známá protipožární sádrová omítka Knauf VERMIPLASTER. Ta je určena pro rychlou a snadnou ochranu jednoduchých i tvarově složitých železobetonových, ocelových a ocelobetonových konstrukcí (kombinace trapézového plechu zalitého betonem) v interieru. Omítka má za úkol v případě požáru zajistit po určitou dobu nosnost konstrukčních prvků. Rozsah požárních odolností se pohybuje od 30 do 120 minut pro ocelové a ocelobetonové spřažené konstrukce a do 180 minut pro železobetonové konstrukce. Mezi výhody omítky VERMIPLASTER patří schopnost ochrany tvarově složitých konstrukcí, malá hmotnost, vysoká vydatnost a rychlost nanášení a funkčnost po dobu životnosti stavby bez obnovy. VERMIPLASTER perfektně přilne k oceli i betonu a materiál po nanesení nepodléhá degradaci. Jeho životnost je stanovena dle Evropského technického schválení na maximálně možnou definovanou mez, tj. minimálně na 25 let, tedy prakticky neomezená. Nanáší se jednoduše dostupným omítacím strojem PFT G4 se šnekem D4-3. Jediným limitem pro tuto sádrovou protipožární omítku je její použití ve vlhkostech vzduchu vyšších něž 85 %.

Patrně nejlogičtějším použitím jsou průmyslové provozy, které je třeba co nejefektivněji zajistit proti požáru a kde hrubý povrch omítky nikoho neruší. Vedlejším vítaným efektem je snížení odrazivosti ploch opatřených omítkou VERMIPLASTER, a tedy výrazné zkrácení doby dozvuku (ozvěny) v prostoru. VERMIPLASTER také nachází uplatnění při rekonstrukcích budov všeho druhu včetně bytových domů, kde je třeba změnou užívaní buď zvyšovat únosnost stávajících stropů dodatečnými ocelovými prvky, nebo zvýšit požární odolnost stávajících železobetonových stropů. Další častou aplikací jsou obecně veřejné stavby, například administrativní budovy, sportovní stavby nebo letiště, kde se nabízí efektivní protipožární ochrana díky kombinaci omítky VERMIPLASTER a  jednoduchého nepožárního podhledu. Velmi zajímavou aplikací je zesilování zděných či betonových sloupů pomocí spřažené jeklové konstrukce. Zatímco samostatné tenkostěnné profily by vzhledem ke svému vysokému O/A nebyly omítkou VERMIPLASTER ochranitelné, u spřažených zděných či betonových sloupů je lze ochránit bez problémů. Požárem jsou totiž namáhány nikoli ze čtyř, ale pouze ze dvou stran a obvod k ohřívané ploše tak není nijak vysoký.

V současnosti KNAUF Praha dodává protipožární omítku VERMIPLASTER po celé Evropě, což je nejlepším důkazem kvality české výroby.

SIBATERM - vlhkost vzduchu zde nehraje žádnou roli

Pro prostory s vysokou vlhkostí (nad 85 %) a pro exteriér nabízí Knauf  novou protipožární omítku na bázi cementu Knauf SIBATERM. Cementová báze ho předurčuje navázat tam, kde již sádrový VERMIPLASTER být nemůže. Tedy v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí, chráněném i nechráněném exteriéru. K tomuto použití byly i směřovány zkoušky v rámci ETAG 018 (Evropské technické schválení resp. jeho nástupce EAD). SIBATERM byl tak postupně podroben náročným cyklickým zkouškám na vysokou vzdušnou vlhkost, déšť, na změny teplot a namáhání kombinace mrazem a deštěm. Vše zakončeno zkouškami na UV stabilitu. SIBATERM ve všech těchto testech úspěšně obstál.

Cementová lehčená omítka SIBATERM je tedy určena pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí v rozsahu 15 – 180 minut (nebo 30 až 240 minut?). Aplikuje se na ocelovou konstrukci (sloupy nebo nosníky) opatřenou již od výrobce oceli nebo dodatečně alkydovým nátěrem. Přilnavost k ostatním nátěrovým bázím je třeba vždy vyzkoušet předem. Neslučitelné jsou nátěry na bázi olejů či uvolňující pigmenty. Před aplikací samotné omítky SIBATERM se na ocelový prvek nanese povinný penetrační nátěr SIBATERMGRUND a na něho po jeho zaschnutí v časovém rozmezí 2 - 24 hodin nastříká vlastní SIBATERM. V případě aplikace ve vnějším prostředí či na konstrukcích, kde jsou předpokládané vibrace, nebo při tloušťkách nad 40 mm, se nosník či sloup opatří nerezovým pletivem 0,8 mm o velikosti ok 12 x 12 mm. Po aplikaci schne omítka rychlostí 10 mm/14 dní. Protipožární omítka SIBATERM se dále povrchově neupravuje, její povrch zůstává hrubý. Pro vnější úpravu se na omítku nanese fasádní akrylátová barva Knauf. Hlavní výhodou této protipožární omítky je rychlost její aplikace (a tím i cena) a absence nutnosti obnovy.  Z výše popsaného vychází i použití omítky SIBATERM. Je jím oprava již provedených nástřiků omítkou SIBATERM, protipožární ochrana v bazénech či průmyslových provozech, výrobě, rafineriích, garážích atd. Pro jeho aplikaci je třeba alespoň základních znalostí práce s omítačkou PFT G4. Omítka je strojně zpracovatelná běžné dostupnou kombinací horizontální míchačky Knauf PFT Multimix a omítačky PFT Swing. 

Řešení požární odolnosti firmy Knauf pod značkou FIREWIN tak získala zcela novou a hlavně komplexnější dimenzi vyhovující současným požadavkům staveb i zákazníků, neboť FIREWIN je kombinací osvědčené kvality, testování a přísných požadavků na pasivní požární ochranu. Díky produktům FIREWIN se mohou majitelé budov a obyvatelé cítit v bezpečí.

Knauf Praha s.r.o.

logo
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 - Kbely

telefon: 272 110 111
zelená linka: 844 600 600
e-mail: info-cz@knauf.com

web: www.knauf.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Hamleys – vítejte v kouzelném světě hraček

Hamleys – vítejte v kouzelném světě hraček

Když Hamleys poprvé začali v Londýně prodávat hračky, Westminster Bridge byl čerstvě otevřen pro dopravu a psal se rok 1760. Podle firmy se proto může pyšnit titulem nejstaršího hračkářství na světě a je mimo jiné i oficiálním dodavatelem hraček pro britskou královskou rodinu.