REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pevnost poznání vás ohromí zvenku i uvnitř

V 19. století sloužila architektonicky unikátní stavba v areálu „Korunní pevnůstka“ v Olomouci jako dělostřelecký sklad. Nyní nabízí dobrodružství pro celou rodinu a jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších kulturních památek Olomouckého kraje. Z důvodu nutného snížení energetické náročnosti budovy byl při obnově její fasády použit izolant Kingspan Kooltherm® K5.

Historie objektu

Statutární město Olomouc se nachází v centrální části Moravy, v historii bylo jejím hlavním městem a pyšní se mimo jiné druhou největší památkovou rezervací na území České republiky. Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nalézající se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastiniového opevnění historického centra města.

Objekt byl vystavěn v 50. letech 19. století z důvodu potřeby nového rozsáhlého dělostřeleckého skladiště. Pro výstavbu bylo spotřebováno 220 000 kusů cihel, nicméně ani tato stavba pozdě ji nedostačovala a tak byla doplněna ještě Malým dělostřeleckým skladem v jejím sousedství. V průběhu let se způsob využití celého areálu i staveb v něm měnil. Od původního účelu armádního skladu, přes zamýšlenou, ale z důvodu nedostatku financí neuskutečněnou kompletní přestavbu areálu na kasárny, byl objekt později užíván jako stáje a konečně i jako součást botanické zahrady. Později objekt zcela ztratil využití a mnoho let chátral.

V únoru 2008 byl areál prodán občanskému sdružení, nyní spolku Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s. Od tohoto období se na rekonstrukci a obnově celého areálu aktivně pracuje. Zásadními daty pro vlastní objekt Velkého dělostřeleckého skladu bylo podání projektu „Pevnost poznání“ – vybudování interaktivního vzdělávacího centra, o který zažádala Universita Palackého v červnu 2010 a jeho slavnostní otevření v dubnu 2015.

Popis původního stavu objektu

Jak již bylo uvedeno, objekt několikrát změnil majitele a s ním i účel užívání. To se pochopitelně velice negativně projevilo na celkovém technickém stavu objektu. Postupně došlo k destrukci střešního pláště, zatékání do objektu, zásadnímu poškození povrchových úprav zdiva v kombinaci s napadením hlavních konstrukčních prvků stavby škůdci v podobě nadměrné vlhkosti, solných výkvětů na zdivu, dřevokazných škůdců a dalších typických projevů zanedbané údržby. Stav zdiva a podloží objektů také výrazně negativně ovlivnilo ustájení zvířat. 

Zdroj: www.pevnostolomouc.cz

Tento stav si vyžádal zásadní rekonstrukci budovy. Pro všechny konstrukční části musely být použity adekvátní materiály s vyhovujícími technicko-fyzikálními parametry. Vše mimo jiné v dokonalém souladu s požadavky památkové péče, jelikož objekt je jako součást Městské památkové rezervace Olomouc památkově chráněn.

Toto se muselo bezvýhradně dodržet i při realizaci nové celoplošné povrchové úpravy vnějšího obvodového zdiva, kde navíc přibyl požadavek i na dodatečné zateplení objetu z důvodu nutného snížení energetické náročnosti budovy.      

Popis technického řešení zateplení fasády objektu s izolací Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska

Pro bezvadnou aplikaci systému ETICS byla soudržná část původní jádrové omítky zachována a zbylé nevyhovující části byla provedeny nově. Systémovou dodávku materiálů ETICS provedl dodavatel Weber, zcela v souladu s požadavky projektu a Památkové péče včetně speciální minerální škrábané omítky co nejvíce připomínající vzhled a strukturu omítky původní.

Jako tepelný izolant byla použita termoizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z produktové řady Kingspan Kooltherm® na bázi tvrzené fenolické pěny v tloušťce 50 mm. Zásadním technickým důvodem použití této desky jsou mimo mnoha dalších dokonalá tepelněizolační schopnost umožňující splnění požadavků na tepelnou ochranu budov při velmi malé tloušťce izolantu, dále zanedbatelná nasákavost a dostatečná tvarová stabilita zaručující konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou dobu životnosti desky a v neposlední řadě dokonalá odolnost proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a ptákům díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra a zesílené textilní povrchové úpravě.

Skladba ETICS:

  • lepicí hmota weber therm plus ultra
  • termoizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska v tloušťce 50 mm
  • talířové hmoždinky
  • vrstva lepícího tmelu weber therm plus ultra
  • skleněná síťovina
  • podkladní nátěr
  • hrubá škrábaná minerální omítka
Součinitel prostupu tepla λ 0,021 W/(m.K ) (tloušťka < 45 mm)
0,020 W/(m.K) (tloušťka 45 - 120 mm)
0,021 W/(m.K ) (tloušťka > 120 mm)
Pevnost v tlaku ≥100 kPa při 10 % deformaci
Faktor difuzního odporu μ 35
Objemová hmotnost ca 35 kg/m3
Rozměry plošné 1200 x 400 (mm)
Výrobní tloušťky 20-30-40-50-60-70-80-90-100 (mm)
120-140-160-180-200 (mm)

Kingspan®, divize Izolací

logo
Kingspan®, divize Izolací
Business Center Rokytka
190 00 Praha 9

telefon: 266 711 583
e-mail: info@kingspaninsulation.cz

web: www.kingspan.com/cz/cs/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA