REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Jaká fasáda chrání budovu Národního památkového ústavu v Ostravě?

Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, kterým je krajské pracoviště Národního památkového ústavu.

Stěžejním požadavkem bylo zachování tvarových proporcí a struktury fasády objektu, z čehož jasně vyplynul požadavek na co nejmenší tloušťku izolantu použitého v rámci systému ETICS. Zároveň však bylo nutné splnit požadavek na co nejefektnější zateplení objektu, konkrétně dodržení nejen požadovaných, ale i doporučovaných hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2, tedy v tomto případě hodnotu U = 0,25 (W/(m2.K)) .

Původně se jednalo o budovu bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu z 30. let 20. století. Dům byl využíván jako zdravotnické zařízení až do roku 2010, kdy o něj projevil zájem Národní památkový ústav. V této době byl objekt prohlášen kulturní památkou.

V rámci rekonstrukce bylo rozhodnuto o obnově původního vzhledu stavby, rekonstrukci interiéru a zlepšení tepelnětechnických vlastností. Pro investora bylo klíčové zejména opravit fasádu do co nejvěrnější podoby s původní břízolitovou omítkou se slídou.

„Jednoduchým porovnáním součinitelů tepelné vodivosti nejčastěji používaných materiálů a jejich dosazením do tepelnětechnického výpočtu, jsme vybrali izolaci na bázi tuhé rezolové pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska,“ říká za projektanty Jiří Vilášek, technik Ateliéru DEK v regionu Ostrava, Karviná a Havířov.

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena z rezolové pěny. Jádro desky tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska je na obou stranách opatřena povrchovou úpravou, netkanou textilií na bázi skla, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Výrobek je standardně k dostání s rovnými stranami v rozměrech 1200 × 400 mm. U desek o tloušťce větší než 140 mm pak s polodrážkou.

Kingspan Izolace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Pevnost poznání vás ohromí zvenku i uvnitř

Pevnost poznání vás ohromí zvenku i uvnitř

V 19. století sloužila architektonicky unikátní stavba v areálu „Korunní pevnůstka“ v Olomouci jako dělostřelecký sklad. Nyní nabízí dobrodružství pro celou rodinu a jedná se o jednu z ...

REKLAMA
REKLAMA