REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

ROZHOVOR: Slovanský dům – moderní zázemí v historické stavbě

Původní barokní palác ze 17. století je od 19. století ikonou společenských akcí a zajímavých událostí v pražském centru. Ke společenskému využití či politickým akcím vždy sloužily vyhlášené restaurace, herny, kasino či kulečník. Dnes je Slovanský dům jedinečným objektem a specifickým místem v centru Prahy.
ROZHOVOR: Slovanský dům – moderní zázemí v historické stavbě

Slovanský dům se nachází v ulici Na Příkopě, kousek od Staroměstského náměstí, Prašné brány a Obecního domu. Vedle služeb ochodů, restaurace či kina, nabízí komplex budov Slovanský dům v centru Prahy rovněž nerušený odpočinek ve francouzské zahradě uvnitř vnitrobloku ve stínu staletých platanů. Slovanský dům je jedinou nákupní galerií v centru Prahy, které nabízí místo k odpočinku v zahradě ze 17. století. Objekt samotný byl velkoryse rekonstruován v roce 2000 a v následujících letech dále modernizován. ESTAV.cz zajímaly výhody a nevýhody umístění takové budovy v centru města i technická řešení, jak skloubit historickou budovu s moderním vybavením.

ESTAV.cz se ptá...

Jak velké prostory a s jakým účelem Slovanský dům nabízí?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele Slovanského domu, odpovídá ...

Celková pronajímatelná plocha činí cca 22.000 m2 plus 124 parkovacích míst umístěných v podzemních garážích. Jedná se o multifunkční objekt zahrnující moderní kanceláře, konferenční sál, multikino s deseti sály, restaurace, obchodní jednotky, byty a garáže.

ESTAV.cz se ptá...

Jaké výhody a nevýhody má pronájem v historické budově v centru města? Máme na mysli například problémy s parkováním, omezení památkové zóny a podobně.

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Při provozu a údržbě komplexu památkově chráněných budov je nutno dbát přísných norem, které jsou dány příslušnou legislativou a nařízením MHMP. Tato opaření se ve své podstatě nájemců nedotýkají a jsou pouze limitující pro správu objektu a řešení případných stavebních úprav nájemních prostor.

ESTAV.cz se ptá...

Jaké jsou příležitosti a problémy oproti pronájmu v nové budově v jiných čtvrtích?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Výhody i nevýhody jsou u Slovanského domu podobné, s jakými se vypořádávají ostatní budovy v historických centrech měst. Za výhody lze považovat, že je zde široké zázemí doprovodných služeb, které centrum města nabízí, je zde dobrá dopravní dostupnost, především hromadnou dopravou, ve Slovanském domě však máme i garážová stání. Atraktivní adresa, historické a reprezentativní nájemní prostory či zahrada ve vnitrobloku jsou to, co zvyšuje prestiž sídla firmy či obchodu. Nevýhody pak plynou především z limitů památkové zóny, omezené kapacity parkování vně komplexu a složitější řešení zásobování.

ESTAV.cz se ptá...

Jak říkáte, součástí je i otevřené nádvoří s parkovou úpravou. Je veřejnosti přístupné nebo je pouze pro nájemníky?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Nádvoří je volně otevřeno i veřejnosti denně od 05:00 hodin ráno do 24:00 hodin. Tvoří tak relaxační zónu uprostřed hlučného města pro každého.

ESTAV.cz se ptá...

V těsném sousedství je Česká národní banka. Vyplývají z této skutečnosti nějaká speciální nařízení pro nájemníky, popřípadě požadavky na technická zařízení a dispoziční omezení Slovanského domu?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Sousedství budovy ČNB nemá kromě ochranné zóny pozemku žádné speciální požadavky a nařízení, které by se přímo dotýkaly nájemců, či chodu komplexu budov Slovanský dům

ESTAV.cz se ptá...

Součástí Slovanského domu jsou i kinosály. Takový provoz má spousty technických specifikací. Jak je řešeno například jeho odhlučnění?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Veškeré konstrukce obalující prostor kinosálu, tzn příčky, podlahy, stropy (vyjma střešního pláště v některých případech – viz popis níže) musí v základním standardu Cinema City splňovat neprůzvučnost 71 dB. V případě konstrukce budovy z železobetonu nebývá s tímto požadavkem nejmenší problém, řešeny jsou pouze případné prostupy konstrukcemi, VZT apod.

V případě kombinace oceli a SDK je tento požadavek řešen použitím typických, empiricky prověřených, detailů skladeb SDK stěn a detailů kritických míst jako kotvení k ocelové konstrukci, prostupy VZT a jiných potrubí apod. Lehké střešní konstrukce se řeší pouze akustickým „vyztužením“ v místě styku svislé konstrukce kinosálové stěny a vodorovné konstrukce střešního pláště – nejkritičtějšího místa tohoto typu konstrukce

Virtuální prohlídka Slovanského domu

ESTAV.cz se ptá...

Stavební opatření k zajištění akustiky tedy nejsou jednoduchá, jak se hlídá kvalita takových řešení?

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Výrobce konstrukčního systému a zhotovitel stavby po dokončení každého kina vydá certifikaci o správnosti provedení a splnění limitů, prověřený měřením v několika frekvenčních rozsazích. Zajímavostí pro někoho může být, že výchozí měřenou hodnotou je tón A – 440 Hz, tzv. „komorní A“.

ESTAV.cz se ptá...

V takové budově je nutné jistě řešit i větrání, nicméně v historické stavbě není vždy místo na velkou vzduchotechniku. Jak je řešená, kde se na ní našlo místo? Větrací jednotka i vzduchovody nejsou malá zařízení.

Matyáš Procházka, zástupce pronajímatele, odpovídá ...

Komplex budov PKSC Slovanský dům byl zásadně rekonstruován v roce 2000. Při projektování systému TZB (Technické Zabezpečení Budovy) tohoto komplexu bylo k řešení přikročeno velkoryse a nadčasově. Vzduchotechnické jednotky a systém ventilace byl řešen pro každou budovu samostatně. Při samotném řešení bylo nutno zohlednit požadavky na dostatečný výkon jednotlivých VZT jednotek s ohledem na přísné požadavky památkářů a hygieny. Záměr projektantů se zdařil, koncepce se osvědčila a systém ventilace byl pouze doplněn o moderní prvky regulace a bez velkých změn spolehlivě pracuje do dnešních dnů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Reality

Zdroj: Fotolia - kurtov

Koupili jste dům a objevili vady? Jak reklamovat starý dům? Prodejce se mohl dopustit podvodu

Kdo chce bydlet hned, koupí si existující nemovitost. Při čtení kupní smlouvy s klidem přejde větu, že se „…seznámil s právním i faktickým stavem nemovitosti a nemá proti němu výhrad“, nebo že „kupuje dům, jak stojí a leží“. Podepíše. Co doopravdy koupil, se zpravidla dozví, až když začne dům rekonstruovat. Jak…

Zdroj: Onnis Luque

Co se starými a nevyužívanými budovami? Než je využijeme, věnujme je lidem

Malá i velká města, světové metropole. Mají je všechny. Co? Staré budovy s předlouhou minulostí, které ale mají pramalou buducnost. Haly starých fabrik, garáže a autodílny, zaniklé podniky. Spoustu objektů, které možná dokládají postupný vývoj lidských sídel, ale zase ne tolik, aby se na ně mohla vztahovat nějaká…

Zdroj: AdobeStock - Nito

Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu

Výrobky plnící funkci stavby, mezi které patří i mobilní domy, stavební zákon považuje za stavbu a je nerozhodné, že nejsou pevně spojené se zemí základem nebo mají kola a můžete je přesouvat z místa na místo. Ano, čtete dobře, stavbou může být i věc movitá. Mobilní dům musí proto splnit i všechny technické parametry…

Zdroj: AdobeStock - Mario

Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd

Vyhlídli jste si vysněné místo k bydlení, ke stavbě rodinného domu či rekreační chaty? Před koupí si dobře ověřte nejen právní stav pozemku, sítě v dosahu ale i přístupovou cestu. Z přístupové cesty budete zřizovat sjezd na pozemek. Sjezd ale nelze zřídit kdekoli, přístupové cesty musí splňovat požadavky dané…

Zdroj: Fotolia.com

Plánovací smlouvy a smlouvy obcí a developerů. Co si může obec s developerem domluvit?

Plánovací smlouva mezi obcí a developerem je někdy vyžadována stavebním úřadem, především v těch místech, kde je nutné před stavbou vybudovat potřebnou infrastrukturu, třeba vodovod nebo komunikaci. Některé dohody obce a developera mohou domlouvat změnu územního plánu. Co si developeři mohou s obcemi dohodnout? A…

REKLAMA