Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Větraná fasáda – efektivní řešení pro zateplení i osazení obkladů

Knauf Insulation představuje novou konstrukční variantu pro větrané fasády do dvanácti metrů výšky, pomocí které lze bez obtíží a nutného vyrovnání původních povrchů realizovat dodatečné zateplení rodinných domů. U novostaveb umožňuje architektonické ztvárnění fasád pohledovými obklady.

Nová varianta nosné konstrukce DIAGONAL 2H doplňuje ucelenou nabídku pro větrané fasády
od Knauf Insulation. Tato ocelová kostra nabízí snadné a komplexní řešení pro dodatečné zateplení starších rodinných domů nebo pro architektonické ztvárnění fasád novostaveb.

Zateplení domů pomocí větrané fasády představuje v řadě případů efektivnější a bezpečnější způsob realizace zateplení oproti klasickým kontaktním systémům. Opodstatnění má zejména u rekonstrukcí, kde kromě zateplení je potřeba vyrovnat, sjednotit a vytvořit zcela nový tvar fasády nebo kde i přes sanaci hydroizolací zůstává zbytková vlhkost v konstrukci obvodových stěn. U novostaveb využíváme systém větrané fasády, pokud chceme dům na místo klasické omítky opatřit dřevěným nebo jiný obkladem. Ten lze v průběhu užívaní stavby rozebrat a vyměnit podle aktuálních trendů. Montáž větrané fasády nevyžaduje mokré procesy, proto realizaci neomezují vnější teploty ani technologické přestávky nutné k vysychání vody a zrání materiálů.

Ideální řešení pro rekonstrukce

Kontaktní zateplovací systémy mají určitá omezení a z tohoto důvodu nelze vždy doporučit zateplení domu pomocí nalepení kontaktních izolačních desek. Systém ETICS ze své podstaty klade zvýšené nároky na kvalitu podkladu, jeho rovinnost, soudržnost, únostnost, vysušení a odsolení zdiva. Zejména staré domy nesou určitá specifika daná nefuknční hydroizolací, užitím různých materiálů při stavbě a postupným rozšiřovaním a dostavováním objektů. Při jejich dodatečném zateplování narážíme nejčastěji na problém zvýšené vlhkosti obvodového zdiva a neúnosný, nerovný a nejednotný povrch fasády. Zbytková vlhkost ve stěnách dobře sanovaného domu proti zemní vlhkosti může být natolik významná, že užití difúzně uzavřenějších skladeb (kontaktní zateplení) by nemuselo být zcela rozumné. Naopak vrstva vzduchové mezery větrané fasády tady napomáhá k průběžnému odvádění vlhkosti z konstrukce.

Dalším důvodem pro zvolení provětrávané fasády je nerovný povrch a nejednotnost podkladu. Křivost staré fasády se mnohdy pohybuje i v desítkách centimetrů. Zde je dobré mít neustále na paměti, že podklad pod kontaktní zateplovací systém musí mít takovou rovinnost, jakou očekáváme od výsledného povrchu. Při hypotetickém srovnání deseti centimetrového rozdílu pomocí omítky, bude trvat sto dní, než povrch vyzraje a lze na něj začít lepit izolační desky. Rozdílná tloušťka vyrovnávací vrstvy vede následně k úskalí při volbě dostatečné délky kotevního prvku, který musí být uchycen v soudržném zdivu. Proti tomu provětrávanou fasádu lze aplikovat i na křivý povrch bez nutnosti jeho vyrovnání, které s sebou přináší dlouhou časovou prodlevu a ne vždy optimální výsledek. Než za každou cenu prosazovat kontaktní zateplovací systém, je volba provětrávaného sytému u řady rekonstrukcí vhodnějším řešením pro zateplení a sjednocení nejednotného vzhledu fasády domu.

Konstrukce DIAGONAL 2H pro větranou fasádu budov do 12 m

Konstrukce DIAGONAL 2H od Knauf Insulation

Knauf Insulation představuje novou konstrukční variantu pro větrané fasády do dvanácti metrů výšky, pomocí které lze bez obtíží a nutného vyrovnání původních povrchů realizovat dodatečné zateplení rodinných domů. U novostaveb větraná fasáda s konstrukcí DIAGONAL 2H umožňuje osazení fasády pohledovým obkladem a to až do hmotnosti 20 kg/m². Konstrukční sestava byla navržena se snahou o minimální úniky tepla vlivem tepelných mostů, snadnou montáž a spolehlivost. Nosná konstrukce DIAGONAL 2H je vyrobena z ocelových subtilních prvků, které vytvářejí jednoduchou příhradovou soustavu.

Omezení tepelných mostů

Ke konstrukci prvků DIAGONAL 2H je použita ocel. Ta má zhruba čtyřikrát nižší tepelnou vodivost než hliník. V porovnání se dřevem je konstrukčně spolehlivějším materiálem. Sestava DIAGONAL 2H na místo klasických kolmých konzolí využívá subtilnější ocelové diagonály. Rozložení diagonálních prvků šířky 40 mm a tloušťky plechu 1,5 mm do příhradové soustavy umožňuje zmenšit plochu průřezu na polovinu ve srovnání s klasickou nejsubtilnější konzolí šířky 60 mm a tloušťky plechu 2 mm. Na omezení přenosu tepla má také pozitivní vliv “geometrická výhoda” šikmo orientovaných prvků, kdy po delším profilu prostoupí méně tepla. To má za následek snížení tepelného toku konstrukcí zhruba na polovinu. Soustava navržených diagonál s omezením tepelného toku odpovídá kontaktnímu zateplení ETICS stejné tloušťky degradovaným vlivem hmoždinek.

Postup realizace

Diagonály se podle návrhu rozmisťují po ploše zateplované fasády. Jejich odehnutí od fasády vymezuje tloušťku tepelné izolace. Nastavením úhlů diagonálních prvků lze také kompenzovat odchylky rovinnosti původního křivého povrchu. Na diagonály se připevňují svislé pomocné profily L, které se vyplní minerální vlnou s technologií Ecose, například deskami z řady Naturboard, a opatří se difúzně otevřenou větrotěsnou vrstvou fólie  z řady Homeseal. Následně se svisle kotví profily Z. Ty slouží jako podklad pro montáž opláštění a zároveň vymezují šířku svisle provětrávané vzduchové mezery.

  1. Ocelový diagonální prvek pro příčné ztužení sestavy
  2. Ocelové diagonální prvky pro vytvoření příhradové soustavy
  3. Pomocné profily L pro vytvoření tvaru konstrukce a jako podklad pro instalaci difúzně otevřené vrstvy
  4. Minerální vlna s technologií ECOSE (například desky řady Naturboard)
  5. Difúzně otevřená větrotěsná fólie (například Homeseal LDS 0,04)
  6. Profily Z pro ztužení pásnice příhradové sestavy a vymezení větrané vzduchové dutiny
  7. Vzduchová provětrávaná mezera svislé orientována
  8. Vnější opláštění (například desky Aquapanel)

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

logo
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

telefon: +420 234 714 011
e-mail: order.cz@knaufinsulation.com

web: www.knaufinsulation.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Dřevitá vlákna Heraklithu vyniknou na fasádě i stěnách interiéru

Dřevitá vlákna Heraklithu vyniknou na fasádě i stěnách interiéru

V architektuře a designu často platí, že při hledání nových materiálů dochází ke znovuobjevování starých klasik. Druhou možností je užití materiálu současného, ale pro jiný účel než je jeho běžně využití. Desky z dřevité vlny lze vnímat obojím způsobem. Vždy však platí, že stavbám i interiérům propůjčují…

Jaké jsou konkrétní výsledky zateplení rodinného domu?

Jaké jsou konkrétní výsledky zateplení rodinného domu?

Program společnosti Knauf Insulation dokázal v reálných podmínkách, že kvalitní zateplení zlepšuje tepelnou pohodu uživatelů a snižuje spotřebu energie na vytápění rodinných domů o polovinu.

REKLAMA