Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Tip: Jak na opravy střech průmyslových objektů po zimě

Podle České asociace pojišťoven páchá zima každoročně na budovách škody pohybující se v řádech milionů. Například v roce 2013 částka škod dosahovala výše 148 milionů, v roce 2010 vyplácely pojišťovny dokonce více než miliardu korun. Značnou část těchto výdajů přitom tvořily škody na střechách budov a jejich konstrukcích, střešních krytinách a okapech.

Nápory deště a sněhu, mráz i další nepříznivé vnější podmínky, které doprovázejí zimní období, zanechávají na střechách průmyslových, zemědělských a obchodních budov znatelné škody. Na jaře proto bývá nezbytné poškozenou střechu opravit nebo zcela zrekonstruovat. Investice do obnovy střech těchto objektů však bývají vysoké. Firmy proto mohou využít státní nebo evropské podpory.

Ploché střechy jsou na tíhu sněhu náchylné

Zimní období zanechává stopy nejčastěji na střešní konstrukci, která pod tíhou sněhu a vlivem mrazu ztrácí stabilitu. Je typické, že se střecha prohýbá, svody se zanášejí, znemožňují odtok vody a dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Vlivem zmrzlé vody v okapech se mohou poničit spoje. Dřevěné trámy, do nichž se kvůli porušení těsnosti střešní krytiny, špatné izolaci nebo vzniklému kondenzátu dostane vlhkost, zase začínají hnít. Nezřídka dochází také ke korozi a popraskání upevňovacích střešních prvků.

„Nepříznivými povětrnostními podmínkami trpí i samotné střešní krytiny, které se mohou poškodit. U starých plechových střech bez dostatečně odolných nátěrů nebo s nátěry s nízkou životností, které stále využívá velké množství zemědělských a průmyslových objektů, se nejčastěji jedná o mechanická poškození ve formě oděrek a mikrotrhlin. V případě špatně volené nosné konstrukce dochází i k průhybům a prolomením s fatálním vlivem na samotnou funkčnost krytiny,“ uvádí Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která se zabývá výrobou a montáží lehkých střešních krytin v průmyslovém odvětví. Na negativní vlivy zimy jsou náchylné zejména ploché střechy typické právě pro výrobní, skladové a obchodní haly.

Dotační programy nabízejí podporu v řádech stovek milionů

Samotnou renovaci střešního pokrytí výrobních, skladovacích a obchodních budov zpravidla dotační programy nenabízejí, bývá však součástí komplexnějších záměrů, z nichž firmy mohou podporu čerpat. V letošním roce lze žádat o finanční příspěvek například v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Nemovitosti, který podporuje rozvoj podnikatelských nemovitostí, do něhož spadá i rekonstrukce výrobních a obchodních hal. Ten malým a středním podnikům přispěje částkou ve výši 1 až 200 milionů korun. Firmy mohou o tuto dotaci žádat od srpna 2016. Též Program rozvoje venkova 2014–2020, v němž podpora plyne rovněž z fondů Evropské unie, nabízí program Investice do zemědělských podniků, jehož lze využít pro rekonstrukci ustájovacích a skladovacích prostor i chovatelských zařízení. Národní program Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu zase poskytuje podporu pro rekonstrukci nemovitého majetku. Žádosti lze podávat po celý letošní rok.

Plechové střešní krytiny odolají dlouhé roky

Při rekonstrukci střechy proto odborníci doporučují pokrývat zemědělské a průmyslové budovy plechovými střešními krytinami, které jsou na rozdíl od ostatních typů krytin lehké a dostatečně pevné i při použití větších vzdáleností podpůrné konstrukce, což významně šetří vlastní náklady na samotnou rekonstrukci. Celistvost plechových krytin brání průniku vody z tajícího sněhu, jež může poškodit nosnou konstrukci. Rezistenci proti korozi vodních par zajišťuje pozinkovaný ocelový plech s moderními systémy ochranných nátěrů v mnoha barvách.

V případě rekonstrukce izolované střechy pomáhá k ochraně nosné konstrukce parotěsná polyetylenová fólie, která zabraňuje prostupu teplých výparů z interiérů do izolace a chladnější plechové fasády, kde by jinak došlo ke kondenzaci. V případě neizolovaných budov se často používá speciální textilie aplikovaná na spodní stranu krytiny pohlcující kondenzát a bránící jeho odkapávání. Kondenzát se pak pomocí vhodného větrání plynule odvádí ven a nesnižuje užitnou hodnotu vlastního objektu. Výhodou plechových střech je rovněž dlouhá životnost, kterou zajišťují jednotlivé moderní nátěrové systémy v kombinaci s oboustranným pozinkováním celého povrchu krytiny.

„Plechové krytiny jsou velmi odolné, kompaktní a vysoce funkční, přestože se jedná o lehký materiál. Nezatěžují střechu a díky tomu je lze klást na mnohem jednodušší a lehčí nosné konstrukce, jež nacházejí uplatnění v průmyslu, obchodu i zemědělství. Díky snadné montáži také představují finančně optimální variantu,“ vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba