Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Architektonická soutěž – jak se vyhlašuje a kolik to stojí?

Architektonické a další podobné soutěže mohou přinést kvalitu prostředí a staveb do našich měst. I přes počáteční náklady v konečném důsledku přináší finanční úsporu. Zajímavé stavby či řešení náměstí vzešlé ze soutěží také často přitahují zájem médií i veřejnosti, což může přinést další výhody, včetně finančních. Soutěž je vhodným nástrojem nejen pro větší města, ale i menší obce nebo spolky.
Architektonická soutěž – jak se vyhlašuje a kolik to stojí?

Jak vyhlásit soutěž

 1. Promyslet si předmět soutěže (zadání, téma, rozsah) a zvolit vhodný druh (architektonická, urbanistická, konstrukční / veřejná, vyzvaná, kombinovaná / jednokolová, dvoukolová / ideová, projektová), případně jej konzultovat s Českou komorou architektů.
 2. Zpracovat koncept soutěžních podmínek podle vzorových soutěžních podmínek, které jsou ke zhlédnutí na webu ČKA, a předat je ČKA k předběžnému posouzení nejméně 15 dnů před ustavující schůzí poroty. Konzultovat soutěžní podmínky s Kanceláří ČKA se doporučuje již od počátku příprav.
 3. Připravit soutěžní podklady (grafické, textové) včetně zadání a stavebního programu v papírové nebo také v digitální podobě.
 4. Sestavit soutěžní porotu (v případě potřeby může ČKA nezávislé porotce doporučit) včetně jejich pomocných orgánů a uspořádat ustavující zasedání poroty k projednání a odsouhlasení soutěžních podmínek. Ty je případně možné dle doporučení poroty doplnit.
 5. Definitivní znění soutěžních podmínek schválených vyhlašovatelem a porotou předat ČKA k vystavení regulérnosti soutěže.
 6. Zajistit vyhlášení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách vyhlašovatele nejpozději v den vyhlášení soutěže.
 7. Vypisovatel soutěže rozhoduje sám o druhu soutěže, obsahu soutěžních podmínek, složení poroty, výši odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné porotě a za další konzultace. Česká komora architektů hraje při přípravě soutěže pouze roli poradní a konzultační a na závěr vystaví doložku regulérnosti.

Architektonické soutěže nejsou ničím novým. Jeden z nejznámějších vysílačů u nás vzešel také z architektonické soutěže a těší se neutuchajícímu obdivu. © pixel_dreams- fotolia.com

Kolik soutěž stojí

Předpokládané náklady na soutěž činí 2–2,5 procenta z celkových investičních nákladů na stavbu. Doporučené ceny jsou orientační a schvaluje je vždy vyhlašovatel.

 1. Příprava soutěže
  Zpracování soutěžních podmínek a podkladů, zajištění vyhlášení soutěže v tisku, zajištění podkladů pro soutěžící.
 2. Ceny a odměny
  Obvykle přibližně jedno až dvě procenta z předpokládaných celkových investičních nákladů. Podrobněji viz § 12 Soutěžního řádu ČKA.
 3. Jednání poroty
  Činnost nezávislých členů poroty je honorována jako činnost vysoce až velmi vysoce kvalifikovaná (asi 800 Kč/h). Ustavující schůze trvá obvykle čtyři hodiny, hodnoticí jednání zabere jeden až tři dny podle počtu odevzdaných návrhů.
 4. Činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele
  Činnost sekretáře trvá podle zkušeností asi 50 až 100 hodin (asi 400 Kč/h), přezkušovatel potřebuje pro svou činnost asi 15 až 80 hodin (asi 800 Kč/h). Doba se odvíjí podle počtu návrhů.
 5. Výstava, případně vydání katalogu či jiných propagačních materiálů
  Souvisí s celkovým počtem hodnocených soutěžních návrhů, dále s místem a způsobem vystavení soutěžních návrhů či s kvalitou katalogu.

Architektonické soutěže se vypisují i na netradiční zadání. Ze soutěže vzešel i projekt pro organizaci Junák – český skaut, z. s. na přestavbu mohyly Ivančena v Beskydech, zdroj: www.ivancena.cz

Není soutěž jako soutěž – jaké typy soutěží je možné vypsat?

Z hlediska předmětu řešení rozlišujeme soutěže:

Architektonické - které jsou zaměřené na řešení jednotlivých objektů, popřípadě jejich menšího souboru.

Urbanistické - zaměřené na nejvhodnější řešení urbanisticky významného souboru staveb.

Konstrukční - zaměřené na nejvhodnější řešení konstrukce stavby, popřípadě jednotlivých konstrukčních prvků.

Z hlediska okruhu účastníků se rozlišují soutěže:

Veřejné - které jsou vždy anonymní a otevřené co největšímu okruhu soutěžících.

Vyzvané - u nichž jsou účastníci vyzýváni k účasti jmenovitě, a které mohou být jak anonymní, tak neanonymní.

Kombinované - jsou spojením veřejných a vyzvaných soutěží, jsou však zásadně anonymní.

Z hlediska počtu kol lze soutěže dělit na:

Jednokolové – vítěz vzejde z jednoho kola soutěže.

Dvoukolové – systém umožňuje v prvním kole vybrat několik vhodných návrhů, ve druhém kole poté upřesnit soutěžícím zadání a dospět k větší podrobnosti návrhu včetně zpřesnění ekonomických parametrů zvoleného řešení.

Z hlediska záměru řešení se rozlišují soutěže:

Ideové – slouží k vyjasnění určitých aspektů architektonických anebo urbanistických problémů; vítěz takové soutěže nemusí být pověřen realizací projektu, a proto se jí mohou zúčastnit i neautorizované osoby. Výsledná studie může být podkladem k vypracování stavebních programů nebo pro vypracování podmínek pozdější „projektové“ soutěže a pro další úvahy o tématu.

Projektové – míří k získání konkrétního návrhu jednoho autora (spoluautorů), jenž by měl být východiskem pro dopracování celého projektového díla. Na výsledek takové soutěže by mělo navázat zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Přestavbu mohyly v Beskydech skauti dokončili svépomocí

Přestavbu mohyly v Beskydech skauti dokončili svépomocí

V sobotu 8. 10. 2016 vyvrcholí téměř čtyřletá práce skautů z Moravskoslezského kraje. Na Ivančeně v Beskydech bude oficiálně zpřístupněna skautská mohyla v nové podobě. Ta prošla v letošním roce rekonstrukcí, neboť její technický stav neumožňoval další bezpečné přikládání kamenů a jednotlivé stěny mohyly se bortily.…

Kladno

Kladno vyhlásilo architektonickou soutěž na novou podobu centra

Kladno vyhlásilo architektonickou soutěž na novou podobu centra. Pěší zónu T. G. Masaryka chce město zatraktivnit, zlepšit by se měl komfort pro pěší i cyklisty. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je konec března, úpravy centra chce město zahájit příští rok. Informovala o tom mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Náměstí Česká Skalice

Experti: náměstí a parky stále nejsou kvalitní a lidem přívětivé prostory

Česká veřejná prostranství, náměstí a parky ani 25 let po revoluci nejsou podle odborníků otevřená, přístupná a přívětivá lidem tak, jak by mohla být. Shodují se na tom odborníci na architekturu a urbanismus. Na vině je podle nich slabá politická vůle, nedostatek odvahy a vizí, ale možná i nezájem občanů, kteří…

České stavby v architektonické soutěži Mies van der Rohe Award

České stavby v architektonické soutěži Mies van der Rohe Award

Česká komora architektů (ČKA) a vybraní experti nominovali nejlepší české realizace posledních dvou let do prestižní mezinárodní soutěže Mies van der Rohe Award 2015. Komora doporučila k udělení Ceny Evropské unie za současnou architekturu tři projekty, Osamu Okamura taktéž tři díla, Jana Tichá pět staveb a Igor…

Architektonická soutěž na skautskou mohylu pod Lysou Horou

Architektonická soutěž na skautskou mohylu pod Lysou Horou

Odborná porota složená z významných architektů, krajinářů a stavitelů uzavřela schůzí v Kopřivnici vyhlášenou architektonickou soutěž. Ta měla za úkol najít nejlepší řešení rekonstrukce skautské mohyly Ivančena a jejího okolí. Z devíti došlých návrhů nakonec zvítězil kaskádovitý projekt z dílny architektů Pavla…

Stavbou roku 2014 se stává...

Stavbou roku 2014 se stává...

Stavbami roku 2014 jsou Středoevropský technologický institut CEITEC v Brně, lanová dráha na Sněžku, rodinný dům „LF“ v pražských Nebušicích, letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a obchodní centrum Šantovka v Olomouci. Výsledky vyhlásila ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA