REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Novela stavebního zákona přinese potíže chovatelům

Chystaná novela stavebního zákona, kterou dostala redakce ESTAV.cz k nahlédnutí, přinese potíže drobným chovatelům. Ze zákona mimo jiných větších změn vypadl odstavec 3. § 103 o stavbách pro chovatelství. Ten určoval, že malé stavby určené pro chovatelství nepotřebují stavební povolení ani ohlášení, to nově platit nebude. Neopatrné vynechání dvou řádků v zákoně má dalekosáhlé důsledky.
Novela stavebního zákona přinese potíže chovatelům

UPOZORNĚNÍ:

Tento článek byl vydán 1. dubna jako aprílový žert redakce. Děkujeme všem, kteří jej četli, sdíleli či o něm diskutovali onen osudný den na sociálních sítích. Věříme, že čtenářskou přízeň zachováte našemu portálu i nadále. My vám můžeme slíbit, že budeme nadále přinášet ověřené odborné a správné informace ze světa stavebnictví, ve standardu, na jaký jste u nás zvyklí. Tento článek budiž důkazem, že stavařině rozumíme a umíme si ze sebe udělat srandu.

Původní znění článku

Od doby, kdy vstoupí zákon v platnost, tedy začátkem června, tak vzniká chovatelům nová povinnost. Dle výkladu novelizovaného zákona každý, kdo si bude chtít na zahradě postavit psí boudu či menší klec nebo kurník pro ptactvo bude na toto potřebovat stavební povolení.

Pojato do důsledků se nejedná jen o stavby nové ale i o úpravu stávajících. Povolení totiž podléhají i stavební úpravy za určitých podmínek. Ze stavebního zákona stejně jako dříve vyplývá, že stavba potřebuje stavební povolení, pokud měníte její současný vzhled. V praxi tedy, pokud budete psí boudu natírat jinou barvou než původní, a nebudete se chtít vystavit riziku postihu za porušení zákona, budete muset opět žádat o stavební povolení.

Co je nově potřeba ke stavbě drobného objektu pro chovatelství?

Jelikož se i ze psí boudy stane stavba s nutností stavebního povolení, podléhá veškerým legislativním procesům jako například bytový dům. (o stavebním povolení více v tématu Povolování staveb).

„Dokumentace pro stavební povolení musí být vždy vypracována dle vyhlášky 499/2006 (pozn. ve znění pozdějších změn) v rozsahu dle druhu stavby. Vezmeme-li v úvahu třeba jednopodlažní psí boudu s předsíní a hlavním prostorem, bude postačovat situační výkres umístění na pozemku, půdorys, jeden řez a 4 pohledy. Toto v podrobnosti objasňující materiálové a konstrukční řešení, včetně založení stavby a statického posudku, především pak střechy. Zde půjde především o zatížení sněhem, popřípadě provozní zatížení zvířetem, pokud nebude psovi zabráněno na střechu vylézt. K tomu samozřejmě sepsání průvodních a technických zpráv. Dokumentaci musí vypracovat autorizovaná osoba. Celou stavbu bude muset zaměřit geodet, bude nutné vypracovat posudek o požární bezpečnosti stavby. Na takto jednoduchou stavbu odhaduji náklady na dokumentaci a povolovací proces na necelých 10 tisíc korun. Pro porovnání například na rodinný dům to bývá i více než desetinásobek,“ říká na dotaz architekt.

Přibližně toto je rozsah dokumentace, jaký byste měli od projektanta obdržet na běžnou psí boudu.

Otázka visí nad dalšími body schvalovacího procesu. Například zda bude nutný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Užíváním psí boudy totiž může dojít ke kontaminaci okolí, jelikož tato stavba nemá běžně vyřešenou likvidaci splaškových vod a dochází k zasakování exkrementů do podloží. Stejně tak psi i další drobná zvířata, například andulky, obtěžují okolí hlukem. Hluková studie v takovém případě je věcí nejednoduchou, jelikož každý pes štěká na jiné frekvenční úrovni a velmi nepravidelně. Výpočty tak nemusí odpovídat měření na místě. (O procesu EIA v samostatném článku ) Bude nutné vypracovat celou další řadu prováděcích a stavebních předpisů.

Psí boudu nebude jednoduché postavit všude. Jako stavba na stavební povolení musí splnit požadované odstupy od okraje pozemku, na malých parcelách může být problém takovou stavbu vůbec umístit. Takové stavby bylo zvykem stavět s dřevěnou nosnou konstrukcí i opláštěním, to neúměrně zvětšuje požárně nebezpečný prostor stavby a její další nutné odstupy.

„Požadavek na tyto drobné stavby budeme muset zanést do řešení umístění domu na pozemku, podobně jako garáž. Celkové řešení to zásadním způsobem jistě ovlivní. Již jsme začali pracovat na typových řešeních projektů pro chov drobných zvířat, abychom je mohli zákazníkům od června začít nabízet společně s typovými projekty garáží a rodinných domů,“ dodává jednatel projekční kanceláře zabývající se prodejem projektů typových domů.

Jak zněl a bude znít stavební zákon?

Celé současně platné znění stavebního zákona je možné si stáhnout zde na TZB-info.cz

Výtah z §103 zákona 183/2006 Sb.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

1. Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;

V novele bude oproti původnímu znění vynecháno:

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

Ministerstvo nepochybilo, bude sbírat připomínky

„Paní ministryně se vyjádřila, že materiál již prošel schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu, čeká na podpis pana prezidenta. Paní ministryně tvrdí, že v takové situaci nebude již do legislativního procesu zasahovat, jelikož novela upravuje i další důležité body, jejichž projednání a příprava byly složité a vše by se tím velmi komplikovalo. Narovnání problému se stavbami pro chovatelství bude jednáno při příští novelizaci. Do té doby bude schválená legislativa platit. Čas a praxe ukáže, zda to tak není lepší,“ vyjádřila se na upozornění redakce ESTAV.cz tisková mluvčí.

„Nemyslím si, že by se na novele mělo cokoli měnit. Pochybení ministerstva prošetříme, ale z prvního ohledání se nám zdá znění novely v tomto bodě logické. I malá zvířata obtěžují hlukem sousedy, v původním zákoně byla možnost mít tuto stavbu i podsklepenou, což v případě blízkosti jiné stavby mohlo narušit její podloží a statiku. Necháme na celou věc vypracovat odborný posudek,“ uvedl na dotaz zástupce vlády.

Dotaz na celou kauzu jsme zaslali i na hrad:  „Již jednou jsem novinářům řekl, že pana prezidenta nezajímají jakákoli vlaštovčí, supí, orlí ani čapí hnízda, stejně tak jej nezajímají psí boudy a klece pro andulky. Zato velmi rád podpoří klokánky, jelikož v naší republice se jedná o ohrožený druh,“ oznámil mluvčí a dodal: „Osobně prezidentovi doporučím, aby se zajímal ještě o ohrady pro ovce.“

Dopady do praxe jsou nejasné

Jaký bude mít novela dopad do praxe je vždy problematika i konkrétních stavebních odborů v místě. Pokud však budou chtít vyjít chovatelům vstříc a stavební povolení nevyžadovat, budou tak činit proti zákonu.  Tím se z celé novely ale stává pěkná bouda na úředníky, stavebníky i naše čtenáře. ESTAV.cz přeje krásný 1. duben! Věřme, že odstavec 3. § 103 ve stavebním zákoně ještě nějakou chvíli vydrží. Potom by náš vtip byl krutou realitou.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Právo, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Právníci radí nejen stavebním firmám a podnikatelům v době koronaviru

Vyhlášení nouzového stavu je mimořádnou okolností i z hlediska práva. Jeho vyhlášení vyvolalo řadu opatření a jejich následných dopadů na každodenní život lidí i další existenci mnohých firem. Jaké jsou nejčastější otázky lidí na právníky?

Klášter Broumov - ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Rada památek chce opakovat připomínky ke stavebnímu zákonu

Česká pobočka Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) chce, aby se opakovalo meziresortní připomínkové řízení k novému stavebnímu zákonu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle ní zvolilo při vypořádávání připomínek netransparentní taktiku a zasílá verze návrhu zákona, které se obsahově významně odlišují.

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Stavba silnice, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

ČKAIT: Práce na stavebním zákoně by vláda neměla přerušit

Pro oživení stavebnictví po ukončení současných opatření proti šíření koronaviru je nutné, aby vláda nepřerušila práce na schvalování nového stavebního zákona. Navíc je možné ho připravit i s využitím poznatků současné krize. Investoři by pro urychlení povolování poté měli využívat hlavně společné územní a stavební ...

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Svaz stavebnictví varuje: Vláda nesmí zopakovat chyby z krize roku 2008

Stát nesmí zopakovat chyby, které udělal po krizovém roce 2008. Tehdy zbytečným omezením investic přibrzdil stavebnictví mnohem více než většinu jiných oborů. Sdělil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza. Dopady současných opatření proti šíření koronaviru podle něj mohou i tak jít až do miliard ...

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA