Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přírodní stavitelství ze slámy a dřeva na výsluní popularity

Konference s názvem Stavby z přírodních materiálů v pražském Impact Hubu opět přilákala velké množství nadšenců, kteří mají zájem o ekologii a přírodní stavitelství. Občanské sdružení Baobaby pořádalo již třetí ročník a na nedostatek zájmu si opravdu nemůže stěžovat.

Ani v letošním roce nechyběli zahraniční návštěvníci a přednášející. Konferenci zahájil proslulý rakouský stavitel a publicista Herbert Gruber, prezident Rakouské asociace slaměných stavitelů (ASBH Austrian strawbale network). Vystoupila zde polská architektka a socioložka Anna Zawadzka, spoluzakladatelka designérského studia Mech.build. Zajímavou prezentaci nápaditých dětských hřišť, interiérů i exteriérů z hlíny a dřeva přednesl německý přírodní stavitel, umělec a pedagog Rainer Warzecha (Rainer Warzecha & Interglotz Artnetwork). Nechyběli samozřejmě ani přední odborníci ze Slovenska (Lúbica Gulášová, Zuzana Kierulfová a Petr Coch Šaman). Z tuzemských přednášejících se představil Daniel Grmela, Honza Bešík, Radek Hála, Jan Hrabec, Karel Plotěný, Petr Skořepa a Pavel Minář. Novinkou letošní konference bylo simultánní tlumočení českých a slovenských přednášejících do anglického jazyka.

„Novinkou letošního ročníku byla bohatá mezinárodní účast, nejen přednášejících, ale také návštěvníků. Dorazili hosté z Německa, Rakouska, Švýcarska, Chorvatska, Itálie, Francie, Maďarska, Anglie, Ekvádoru, Španělska, Slovinska, Peru, Taiwanu, Mongolska, Slovenska, Polska. Celá konference byla simultánně tlumočená do angličtiny a velkým plusem bylo i tržiště firem a materiálů v jedné z vedlejších místností, kde měli návštěvníci možnost osahat si některé přírodní materiály, podívat se na různé vzorky, vyzvědět zajímavé informace, nakoupit si literaturu,“ dodává pro portál estav.cz Viktor Karlík, zástupce organizátora.

Celý program dvoudenní konference byl koncipován tak, aby přinesl mnoho podnětů laikům i zkušeným odborníkům. Každý si našel to své. Přednášející osvětlovali základní principy přírodního stavitelství, seznamovali s různými stavebními postupy a technologiemi, ukazovali zajímavé slaměné domy, hliněné omítky a umělecké dekorace. Nechyběly ani ukázky rekonstrukcí domů, hliněné a konopné stavby, zajímavý byl koncept šetrného hospodaření s vodou či ukázky ostrovních systémů s netradičním vytápěním. Uvolněnou atmosféru debat doprovázel hudební program a skvělá afterparty.

ESTAV.cz je mediálním partnerem akce a je vidět. Foto zdroj: Baobaby o. s.

„Nedílnou součástí naší akce je příjemné setkávání účastníků, navazování kontaktů, předávání zkušeností, networking. Výhodou je členitý prostor Hubu, kde najdete kromě přednáškového sálu také dva bary, venkovní terasu, pracovny s obývacím pokojem a další místnosti. V důmyslných chill-out zónách se účastníci mohou občerstvit, odpočinout si, nebo se připojit k některému z četných debatních kroužků. Součástí programu jsou také bezplatné poradny, na něž bylo nutné se pro velký zájem tentokrát předem objednat,“ podotýká Nicol Vondra, která se stará o propagaci konference.    

Zajímavé postřehy z konference

A které přednášky lze vyzdvihnout? Určitě nezazněl žádný slabý příspěvek. Viktor Karlík vnímal největší zaujetí u přednášky Daniela Grmely, který hovořil o zkušenostech s výstavbou slaměnohliněných domů v Česku. Podobný ohlas měla přednáška Pavla Mináře o smysluplných úsporných technologiích. Zajímavý nápad předložil Karel Plotěný, když hovořil o hospodaření s vodou v domě.

„Zvláště přednášky o hospodaření s vodou, které se konaly až ve večerních hodinách sobotního dne, byly pozorně sledovány, přestože poslední z přednášek o kořenových čističkách končila až kolem půl desáté večer,“ dodává Viktor Karlík zatímco se posouváme směrem k poradenským stolkům. Daniel Grmela  (slamak.info) právě odpovídá na dotazy účastníků. Jako mediální partner konference máme přednostní právo na několik otázek...

Foto zdroj: Baobaby o. s.

Na co se lidé nejčastěji ptají a jaká je podle vás informovanost mezi lidmi o přírodním stavitelství?

„Nejčastěji jde o konzultace nad rozpracovanými studiemi nebo projekty domů z přírodních materiálů. Při konzultacích ladíme projekty od méně zkušených architektů a projektantů z konstrukčního, tepelně technického a technologického hlediska a upravujeme materiálové skladby konstrukcí tak, aby stavba z lokálních přírodních materiálů mohla probíhat hladce a bez zbytečně zvýšené pracnosti. A také aby splňovala náležitosti pro moderní nízkoenergetické nebo pasivní domy. Nejčastější izolací bývají slaměné balíky. Pokud má probíhat stavba z balíků rychle a izolace má být všude kompaktní a obálka těsná, je zapotřebí už ve fázi studie a statického řešení v návrhu balíky zohlednit a vycházet přitom spíše z praktických zkušeností ze staveb, než z teoretických představ či zaběhlých klasických tesařských nebo stavařských normových řešení.

Často se také lidé ptají na alternativní možnosti vytápění a ohřevu teplé vody, jako jsou sálavá akumulační kamna bez rozvodů do topné vody, ale často s hypokaustem pro vytápění patra, v kombinaci se sporákem na vaření nebo s výměníkem pro ohřev teplé vody v kombinaci s fotovoltaikou a/nebo fototermikou. Ptají se, jaké lze očekávat při takovém řešení rozvrstvení teplot v domě, jakou spotřebu dřeva na topení, jakou rychlost chladnutí při přerušení vytápění a náběh teploty po otopné přestávce, když jsou na víkend mimo domov.

Ještě před čtyřmi lety bývala informovanost veřejnosti, myslím, poměrně nízká, tedy aspoň ti, kteří za mnou chodili, měli velmi často přehnaně optimistické až naivní představy, zejména co se týče rychlosti výstavby a pořizovacích cen, ale též i problematiky vlhkosti, hlodavců nebo požárního rizika. V posledních letech se informovanost lidí, se kterýma přicházím do styku, velmi výrazně zlepšila.“

Foto zdroj: Baobaby o. s.

V čem je podle vás práce architekta a projektanta přírodních staveb jiná? Je více spjatý se stavbou, podílí se na ni vlastníma rukama, hledá inspiraci v přírodě.…     

„Jako k projektantům a architektům přírodních staveb k nám chodí hlavně jiní zákazníci. Obvykle si hned od začátku tykáme, často ani nepodepisujeme žádné smlouvy a přitom se mi nikdy nestalo, že by mi za odevzdaný projekt někdo nezaplatil. Když dojde k chybě na kterékoli straně, hledáme všichni rovnou řešení, namísto hledání viníka. V procesu návrhu i stavby bývá více empatie, respektování a tolerance. Myslím, že podílet se na stavbách také vlastníma rukama, je pro projektanta přírodních domů poměrně klíčové. Velmi prospěšné je též mapování probíhajících a hotových staveb a získávání zpětných vazeb. A hlavně v takovém domě také bydlet, zažívat jeho stavbu, vylepšování i provoz na vlastní kůži. Inspirace přichází z přírody, z pozorování rozestavěných i hotových domů, z vlastní práce na stavbách i z práce kolegů z celého světa.“

Jak probíhají jednání s úřady. Na co by se měl zájemce o přírodní stavbu připravit?

„Slaměnou izolaci jsem před úřadem naposledy obhajoval snad před šesti lety. Také první kolo programu Zelená úsporám bylo velmi napínavé, protože pro slámu nemáme z hlediska tepelné vodivosti a kapacity žádný u nás platný certifikát. Vedení SFŽP se ale dohodlo, že budou akceptovat německý tepelně technický předpis, se kterým ve výpočtech pro žádosti o dotace na pasivní novostavby nebo zateplení stávajících staveb balíky od té doby pracujeme. Jednání s úřady už dnes probíhají běžným způsobem, stavba musí být v souladu s územním plánem, úplně stejně, jako každá jiná stavba. Pár specifik má požárně bezpečnostní řešení, v určitých případech vycházejí požární přesahy až za hranici parcely k sousedovi, potom s tím soused i úřad musejí souhlasit. Pokud nesouhlasí, situace se může zkomplikovat a provedení stavby se od jistého optimálního řešení může kvůli nedokonalé legislativě výrazně odchýlit. Stavební řízení jsou čím dál složitější, ať už budete stavět z jakéhokoli materiálu, ale pro stavby z přírodních materiálů v tom, vyjma výše uvedené požárničiny, není žádný rozdíl.“

Foto zdroj: ESTAV.cz - Oldřich Rejl

Poděkovali jsme za rozhovor, přesunuli jsme se chill-out zónou do místnosti prezentací firem a společně s Viktorem Karlíkem jsme závěrem konstatovali, že letošní ročník byl opravdu vydařený: „Zájem o přírodní stavitelství a permakulturní zahrady výrazně roste po celém světě. Už dávno to není záležitost nějakých stavebních pankáčů. O přírodní stavitelství se zajímají významné firmy a univerzity,“ podotýká Viktor Karlík a svěřuje se i s plány pro další ročník: „V letošním roce se konference zúčastnilo přes 300 osob a 80 lidí jsme museli bohužel odmítnout. Takže akci s největší pravděpodobností přestěhujeme do větších prostor. Na příští rok už máme potvrzenou Big Star přírodního stavitelství Američanku Sigi Coco (www.facebook.com/buildnaturally/?fref=ts) a vyjednáváme o účasti se Simonem Dalem (www.simondale.net). Chystáme i další překvapení, ale nerad bych zde všechno prozrazoval. Přijďte se raději podívat sami...“

Více informací:

http://baobaby.actinidia.sk/

Facebooková stránka události:

https://www.facebook.com/events/645043428932331/

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Třípatrová budova z jílu a stlačené hlíny stojí ve Švýcarsku

Třípatrová budova z jílu a stlačené hlíny stojí ve Švýcarsku

Zdi vyrobené ze stlačené zeminy, v kombinaci s dřevěnou rámovou konstrukcí a obklady, výrazné prosklené plochy. Zástin vegetace a k tomu těsná blízkost vodní hladiny. Tak vypadá Návštěvnické centrum Švýcarského ornitologického institutu, místo kam se lidé jezdí kochat výhledem na tvory, kterým odnepaměti patří nebe.

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Slaměný dům - ekologicky pojaté bydlení na okraji Prahy je lákavou představou pro mnoho stavebníků. Postavit na úzkém pozemku u Kunratického lesa stavbu ze dřeva a slámy a ještě v pasivním standardu nebylo nic jednoduchého. Jak si s tím poradili architekti z Nature Systems?

Konference o stavbách z přírodních materiálů nabídla poznatky z praxe

Konference o stavbách z přírodních materiálů nabídla poznatky z praxe

Snahy o hledání materiálů s malou ekologickou stopou vedou k použití dřeva, slámy a nepálené hlíny. V pražském klubu Impact HUB od 27. února do 1. března 2015 proběhlo setkání lidí, zajímajících se o stavby z přírodních materiálů, dřeva hlíny a především slámy. Konferenci pořádalo občanské sdružení Baobaby o. s.…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA