REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební produkce v tomto roste roste

Podle predikcí ředitelů stavebních firem bude sektor růst i v příštím roce 2016 o 4,5 % a o 3,0 % i v roce 2017.
Setkání lídrů českého stavebnictví 2015/H2, zdroj: CEEC Research s.r.o.

"Růst českého stavebnictví v roce 2015 je tažen zejména výrazným zvyšováním investic v oblasti inženýrského stavitelství. To je financováno hlavně veřejnými investory, kteří se snaží o maximální dočerpání EU fondů do konce roku 2015. V příštím roce bude sektor tažen spíše pozemním stavitelstvím, které je financováno zejména z privátních zdrojů", říká na úvod  Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2015 Jiří Vacek, ředitel, CEEC Research s. r. o.

Doprava

"Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury a finančního zajištění prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury musím konstatovat, že letošní rok je výjimečný z hlediska objemů realizovaných investičních akcí, a to zejména díky dočerpávání evropských zdrojů. Rok 2015 lze především charakterizovat realizací projektů z Operačního programu Doprava pro období 2007 až 2013. V oblasti inženýrského stavebnictví nelze očekávat v roce 2016 a následujících letech takový dynamický vývoj jako v letošním roce. Pro nadcházející období bude především rozhodující připravenost investičních akcí k fyzické realizaci. Nejen u velkých akcí bude mít významný vliv rychlost dokončení přípravy, ale i získání pozitivních hodnocení z hlediska procesu EIA", řekl Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury.

Luboš Tomášek, ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. upozorňuje na očekávanou změnu financování: "V dopravních stavbách lze v příštím roce vzhledem k ukončení 1. části Operačního programu Doprava očekávat pokles. Vládní proinvestiční politika a globální hospodářský růst by ale mohly stavebnictví jako celek udržet okolo nuly".

Bytová výstavba

V lednu až září 2015 byla zahájena výstavba 19 675 bytů a tento počet se meziročně zvýšil o 6,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno 10 208 bytů (růst o 6,7 %), v bytových domech přibližně polovina – 5 121 bytů (růst o 3,1 %).

I Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika se zmiŇuji o finančních zdrojích pro stavebnictví: "České stavebnictví je z velké části závislé na veřejných investicích a zdrojích z evropských fondů, proto očekávám, že v příštím roce bude růst pomaleji než letos. Vše nasvědčuje tomu, že soukromé investice do výstavby nemovitostí budou akcelerovat, jejich vliv na vývoj stavebnictví jako celku je ale menší. Klíčový je vývoj cen, objemu práce samozřejmě přibývá."

Stále ale převládá slovíčko cena

Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě, a to zejména u staveb na ochranu životního prostředí, a také
ostatních staveb.

Libor Táglicht, výkonný ředitel CZ/SK, Ramirent, s. r. o. potvrdl dobrá čísla: "Oživení trhu skutečně vnímáme, a to především v rostoucím počtu zakázek. Netrpíme však iluzí, že s rostoucím trhem roste i kvalita stavebních prací. Máme pocit, že potenciál ke zlepšení kvality výsledků stavebních prací zůstane v tomto periodickém období růstu nevyužit."

"Z pohledu našich segmentů, kam dodáváme naše výrobky, vnímáme oživení stavebního trhu. Nicméně, když sledujeme boj mezi stavebními firmami o získávání stavebních zakázek, zjišťujeme, že situace je v jednotlivých regionech naší republiky naprosto rozdílná. Stále ale převládá slovíčko cena. I velké stavební firmy stále předkládají opravdu neuvěřitelné cenové nabídky, zejména u veřejných zakázek", řekl Robert Mikeš, marketingovy ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

Očekávání pro příští rok?

Co nás čeká ve vývoji sektoru dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností, rok 2016 naváže na růst nastartovaný v letech 2014–2015 a české stavebnictví zvýší svůj výkon o další 4,5 procenta. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v roce 2016 očekává až devět z deseti ředitelů stavebních firem (87 %). Pokles očekává jen přibližně desetina firem. V roce 2017 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů, a to o další 3,0 procenta.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavební pozemky v Pardubickém kraji zdražily za 14 let o 150 %

Stavební pozemky v Pardubickém kraji zdražily za 14 let o 150 %

Ceny stavebních pozemků v Pardubickém kraji vzrostly mezi lety 2001 a 2014 o více než 150 procent. Kupní ceny byly vyšší než odhadní a rostly ještě výrazněji. Ceny rodinných a bytových domů a bytů se v letech 2005 až 2014 zvýšily přibližně o polovinu, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).