REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pasivní dům - jaké hodnoty se měří?

Pasivní dům je vysoce úsporný dům s minimálními provozními náklady, splňující vysoké nároky na komfort v zimě i v létě. Současně naplňuje cíle evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II.), která předpokládá od roku 2020 se stavbou pouze téměř nulových domů.
Pasivní dům - jaké hodnoty se měří?

Pasivní dům musí splňovat evropsky uznávané parametry stanovené Passivhaus Institutem v Darmstadtu:

Měrná roční potřeba tepla na vytápění max. 15 kWh/(m²a)
Neprůvzdušnost n50 max. 0,6 hod -1
Měrná roční potřeba primární energie (na vytápění, ohřev teplé vody, pomocnou energii, osvětlení a spotřebiče) max. 120 kWh/(m²a)

Měrná roční potřeba tepla na vytápění udává kolik tepla je potřeba na vytápění jednoho metru čtverečního čisté podlahové plochy (bez započtení příček). Hodnota je vypočtena programem PHPP dle podmínek stanovených Passivhaus Institutem. V dotačním titulu „Zelená úsporám“ byla používána odlišná výpočtová metodika s hraniční hodnotou 20 kWh/(m²a). Stejné domy posouzené metodikou PHPP, však vycházejí v rozmezí 22–35 kWh/(m²a), což je výrazně horší než evropská kritéria.

Neprůvzdušnost n50 je určujícím parametrem pro vzduchotěsnost obálky. Hodnota říká, kolik vzduchu se za hodinu vymění netěsnostmi při určitém tlakovém rozdílu (50 Pa). Po utěsnění obálky se provádí kontrola kvality provedení, tzv. Blowerdoor test neboli test neprůvzdušnosti. Ventilátor nainstalovaný do otvoru dveří vytvoří přetlak nebo podtlak a měřící jednotka vyhodnotí, kolik vzduchu prochází škvírami v obálce. U běžných domů bývá tato hodnota i 3,5 hod-1 a více, což s sebou nese velké tepelné ztráty a riziko poškození konstrukce.

Technik prověřuje nepruvzdušnost pomocí blow door testu

Součinitel prostupu tepla (U hodnota) udává kvalitu tepelně-izolačních vlastností konstrukcí. Čím je hodnota nižší, tím lépe prvky izolují. Pro pasivní rodinné domy jsou běžné součinitele prostupu tepla: podlaha 0,15 W/m²K (asi 25 cm izolace), stěna 0,12 W/m²K (asi 30 cm izolace), střecha 0,10–0,08 (asi 40 cm izolace). U oken je požadavek na hodnotu Uw (celého okna) max. 0,8 W/(m²K), což splňují zateplené rámy s použitím izolačních trojskel. Potřebné hodnoty pro konkrétní dům se mohou lišit dle tvaru domu, otočení, zastínění, druhu konstrukcí a použité izolace.

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci, kde díky oslabení tepelné izolace nebo tvaru dochází k zvýšenému prostupu tepla (například rohy, balkon, napojení stěny na střechu či podlahu, apod.). Nejsou-li všechny detaily patřičně vyřešeny (s posouzením výpočtem), může dojít v oslabených místech ke snížení vnitřní povrchové teploty a následné kondenzaci vlhkosti.

Autor: Ing. Zdeněk Petrtyl

PHPP (Passive House Planning Package) je mezinárodně uznávaný výpočtový program používaný pro návrh pasivních domů. Díky němu lze prvky domu jednoduše přizpůsobit, aby ve výsledku vyhověl podmínkám pasivního standardu. Svou přesností je nastaven pro pasivní a kvalitní nízkoenergetické domy, což je prokázáno stovkami naměřených hodnot hotových domů.

Řízené větrání s rekuperací tepla je komfortní systém, který se stará o neustálou výměnu vzduchu, kterou nelze okny zabezpečit v potřebné míře. Rekuperace neboli zpětný zisk tepla dokáže z odpadního teplého vzduchu zpětně využít až 90 % tepla. Výsledkem je stále čerstvý vzduch s minimálními tepelnými ztrátami, bez průvanu, prachu a zvýšené hlučnosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Rodinný dům Vějíř – pasivní stavba ve svahu

Rodinný dům Vějíř – pasivní stavba ve svahu

Představa o ideálním pozemku pro rodinný dům je většinou taková, že se má jednat o rovinu. Pokud je ale svažitý a zapojíte do tvorby domu architekta, ukáže se jako velká výhoda i poměrně strmý svah, který architekt umí chytře využít. A pokud se jedná o svah jižní, bylo by hřích nepostavit zde originální pasivní dům.…

VIDEO: Individuální pasivní dům ze slámy vyrostl v rekordním čase

VIDEO: Individuální pasivní dům ze slámy vyrostl v rekordním čase

Stavby z přírodních materiálů jsou stále více vyhledávanou alternativou bydlení. Dalším dnes již běžným požadavkem je minimalizace nákladů na provoz, kvalitní a rychlá výstavba a zdravé vnitřní prostředí. Jeden takový dům vyrostl i v podhůří Tater. Na záznamu z přednášky o něm vypráví architekt Bjorn Kierulf.

Pasivní dům roku je zděná novostavba, rozhodli porotci i veřejnost

Pasivní dům roku je zděná novostavba, rozhodli porotci i veřejnost

Praha, 3. března 2016: Pasivním domem roku se stala útulná novostavba ve Vraném nad Vltavou ve Středočeském kraji. Přesně 798 hlasů pomohlo zděnému rodinnému domu k výhře v soutěži Pasivní dům roku. Tu vyhlásila loni na podzim za podpory Centra pasivního domu a Státního fondu životního prostředí České republiky…