Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Co si ohlídat při montáži nových oken? Výměna plastových oken v 9 krocích

I ta nejmenší chyba při instalaci oken se může odrazit ve výsledku. Například nedokonalé vyrovnání rámu snižuje následné izolační schopnosti okna nebo je příčinou nadměrné kondenzace. To pak vede k nespokojenosti a ke zbytečnému navýšení nákladů na vytápění.

Pouze s profesionálně odvedenou montáží si můžete být jistí, že okna skutečně dobře fungují a plní svoji úlohu.

Společnost Inoutic, výrobce plastových okenních profilů radí, na co si dát pozor při výměně oken v bytě či domě. A nejde jen o samotnoumontáž, ale dodržení celého správného postupu od objednávky, přes montáž až k dokončovacím pracem, které zajistí vysokou efektivitu oken, tedy dokonalou izolaci po celá desetiletí.

Plánování výměny oken

Při výběru toho pravého dodavatele nehleďte jen na co nejnižší cenovou nabídku. Raději si prověřte i všechny technické vlastnosti nabízených oken, jako je tepelná a zvuková izolace nebo odolnost proti vloupání. Parametry v podobě součinitele tepelné prostupnosti rámem (Uf), zasklením (Ug) a celým oknem (Uw) pak zajistí, že se vám bude doma dobře bydlet. Platí, že čím je hodnota součinitele nižší, tím lépe izoluje. Součástí nabídky by také mělo být provedení vnějších a případně vnitřních parapetů, způsob provedení připojovací spáry a začištění ostění po zabudování oken.

Prověřené dodavatele oken z vašeho nejbližšího okolí můžete nalézt na webových stránkách www.inoutic.cz v sekci Kontakty – Výrobci a prodejci. Po obdržení objednávky od příslušné firmy přijedou pracovníci zaměřit rozměry budoucích oken pro výrobu. Následuje nějaký čas, kdy se samotná okna vyrábí.

1. Demontáž starého okna

Řemeslníci ze specializované firmy odstraní staré okno. Někdy je to možné „čistou cestou“ bez poškození zdí a omítek, někdy je ale nutné staré okno vybourat.

Při přípravě a zaměření okna je třeba myslet dopředu na řešení tzv. „připojovací spáry“, což je laicky řečeno prostor mezi rámem okna a ostěním. Obecně lze doporučit ponechat mezeru cca 10-25 mm, což představuje dostatek prostoru pro izolační pěnu nebo pásku a také pro dilataci okna (rozpínání způsobené změnou teplot). Plastové okno v bílé barvě se rozpíná cca 2 mm / 1 m délky (nebo výšky), u barevných profilů je to pak až 3 mm.

Je také důležité, aby odborně zdatný montážník navrhl správné umístění okna vůči tloušťce zdi. Zejména ve chvíli, kdy zároveň s výměnou oken probíhá i dodatečná izolace zdí, mění se tepelná charakteristika ostění a okno by mělo být umístěno blíže k vnější straně původní zdi.

Jestliže po vybourání starého okna vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit rychletvrdnoucí maltou a ostění vyrovnat, aby mohla být připojovací spára správně utěsněna.

2. Instalace rozšíření rámu

Při vyměřování okna je třeba počítat s prostorem potřebným nejen na samotný rám okna, ale i na další doplňkové rozšiřovací nebo podkladové profily. Při současném nebo následně prováděném vnějším zateplení zdí a ostění je nutné upravit šířku obvodového rámu okna a zmenšit světlý rozměr s ohledem na tloušťku tepelné izolace.

Podkladový profil umožňuje kvalitní napojení vnějšího a vnitřního parapetu. Rozšiřovací profil pak usnadňuje umístění dalších prvků k oknu – nadokenní rolety apod.

3. Kontrola výrobku před osazením

Než dojde k samotnému osazení nového okna do otvoru, je nutné nejprve zkontrolovat všechny spoje rámu a geometrickou přesnost rámu přeměřením úhlopříček a vnějších rozměrů. Na obvod rámu se nalepí vhodná vnitřní parotěsná fólie.

4. Příprava na vyrovnání

Před umístěním rámu okna je třeba mít rozhodnuto o způsobech utěsnění připojovací spáry. Buď lze po usazení okna prostor vyplnit izolační pěnou doplněnou o parotěsnou pásku z vnitřní a paropropustnou pásku z vnější strany, nebo utěsnit mezery mezi zdí a oknem tzv. komprimační páskou.

Jakmile je nové okno, společně s rozšiřovacím profilem, vloženo do stavebního otvoru, je nutné jej vyrovnat ve všech osách. Okno se podloží dřevěnými podložkami nebo vzduchovými klíny, které usnadní proces vyrovnání okna (vzduchové klíny se dají přifukovat či vyfukovat a lépe se tak reguluje vyrovnání). Klíny se umisťují i po stranách okna.

5. Kontrola polohy rámu

Usazení okna tak, aby bylo dokonale horizontálně i vertikálně vyrovnané, vyžaduje vysokou míru přesnosti. Přesným vyrovnáním předejdeme případným budoucím nejen estetickým, ale zejména funkčním komplikacím. Ke kontrole spolehlivě poslouží vodováha.

6. Upevnění okna

Po vyrovnání okna je možné přistoupit k jeho upevnění do zdi. V závislosti na velikosti okna a materiálu zdi, do které se okno bude kotvit, se montáž provádí různými způsoby. Jednou z možností je použití kotvících šroubů (tzv. turbošroubů), které se vrtají skr rám do ostění. Některé profilové systémy umožňují vrtat turbošroub mimo komoru s kovovou výztuhou, což omezuje riziko vniknutí vody ke kovové výztuze a její korozi. Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo prohnutí rámu. Použití šroubů musí zajistit dostatečnou teplotní dilataci rámu, zvláště u tmavých profilů.

Místo šroubů vrtaných skrz rám je možné připevnit okno pomocí tzv. pásových kotev, ale ani ty nejsou univerzálně vhodné pro všechny typy ostění. Velmi důležité je to, aby montážní firma dbala na správné umístění kotvících prvků a maximálně přesné vrtání. Poškození rámu nebo příliš velké a nezakrytované otvory pro šroub mohou mít fatální důsledky pro celé okno.

U nízkoenergetických a pasivních staveb je dnes běžná montáž do připraveného osazovacího rámu nebo tzv. předsazená montáž, kdy nové okno je prakticky úplně mimo původní ostění.

7. Utěsnění připojovací spáry

Po ukotvení okna očistí montážníci zdi přiléhající k rámu okna a zvlhčí vodou. Tato fáze je nutná pro následné perfektní provedení tepelné izolace. Montážní těsnicí pěna, která se pro izolaci používá, se snadněji aplikuje a rychleji expanduje, protože reaguje se vzdušnou vlhkostí. Jakmile je povrch čistý a vlhký, aplikuje se izolační pěna do prostoru mezi stavebním otvorem a oknem. Pěna rychle schne a tvrdne. Přebytek pěny se opatrně odstraní seříznutím, tak aby se nepoškrábal rám okna.

Po odstranění zbytků pěny je třeba nalepit parotěsné a paropropustné pásky, jinak pěna mnohem rychleji degraduje a ztrácí tak svoji izolační schopnost. Je velmi důležité použít parotěsnou pásku z vnitřní strany a paropropustnou, hydroizolační pásku z vnější strany. Vnější hydroizolační uzávěr připojovací spáry lze provést podle způsobu zabudování, tvaru ostění a napojení dodatečného zateplení. Vhodné způsoby lze nalézt na stránkách výrobce.

Další možností utěsnění mezery mezi zdí a oknem je speciální komprimovaná páska, která se po instalaci „nafoukne“ a vyplní tak volný prostor. Její materiál už plní funkci obou výše vedených doplňujících pásek, tj. parotěsné i paropropustné.

Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami, které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

8. Osazení venkovního a vnitřního parapetu

Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období.

Venkovní parapet se upevní šrouby do rozšiřovacího profilu a přilepí montážní pěnou na spodní ostění. Je nutné dbát na to, aby byl zachován dostatečný sklon parapetu od okna a aby přední hrana parapetu byla vodorovně. Velmi důležité je vodotěsné ukončení parapetu v bočním ostění. U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet. U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu. Čelní hrana parapetu musí být alespoň 3 centimetry před vnějším lícem stěny.

Správně provedený parapetní detail musí zajistit dostatečnou tepelnou izolaci, aby nedocházelo k poklesu teploty vnitřních povrchů pod teplotu rosného bodu při návrhových podmínkách vnitřního prostředí.

9. Odstranění ochranných pásek

Odstranění ochranných pásek z rámů a křídel oken už zpravidla zbývá na samotného majitele bytu či domu. Odstraňujte je až po vymalování stavebního otvoru. Na okně by něměly být déle než tři měsíce. Po této době hrozí, že půjdou již špatně odstranit.

Závěrem

Plastová okna potřebují pouze minimální údržbu, aby si zachovala svůj vzhled a funkčnost po celá desetiletí. Na rozdíl od dřevěných oken není potřeba je ošetřovat lazurou nebo lakovat. K jejich údržbě postačí běžné čisticí prostředky zředěné vodou (nepoužívejte žádná abrazivní čistidla) a občasné seřízení a promazání kování či kontrola odvodňovacích kanálků. (Poznámka: Tématu údržby oken se věnujeme v samostatném tematickém článku, který rádi poskytneme na vyžádání.)

Instalace oken je komplexní proces, který má velký vliv na jejich životnost. A právě proto doporučujeme přenechat montáž na prověřených odbornících. Dobré je ale být informován i v této oblasti a případně si ohlídat celý proces. Jde hlavně o vaše finance a spokojenost, která vám zajistí příjemný život doma.

TIP

Pomocí plastových okenních profilů můžeme dosáhnout znatelných úspor. Díky svým tepelně izolačním schopnostem mohou přispět ke snížení spotřeby energií, náklady na jejich údržbu jsou zanedbatelné a uchovávají si svou kvalitu dlouhá léta. Další informace naleznete na: www.inoutic.cz.

Deceuninck, spol. s r.o.

logo
Tuřanka 115 - areál Slatina
627 00 Brno - Slatina

telefon: +420 547 427 777
e-mail: info@deceuninck.cz

web: www.deceuninck.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Okna

Předsazená montáž oken, Zdroj: PROPASIV s.r.o.

Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty

Pokud plánujete zateplení domu podle současných požadavků, tedy větší tloušťkou izolantu, pravděpodobně jste o tomto způsobu osazování oken již slyšeli. Pokud ještě ne, určitě by vás to mělo zajímat. V tomto článku si vysvětlíme, co je to předsazená montáž, jakými způsoby jí lze provádět,…

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

REKLAMA