REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Normy ve stavebnictví zůstávají zatím placené

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu směřující k poskytování norem ve stavebnictví bezplatně vrací věc Městskému soudu v Praze. Normy zůstávají zatím placené. Poplatky za poskytování norem dlouhodobě kritizuje ČKAIT a další organizace.
Nazzalbe - fotolia.com

Mají být podle vás technické normy pro stavebnictví placené?
 
20%
 
80%

„V současné době nejsme oprávněni jakékoliv normy poskytovat zdarma,“ uvádí v komentáři rozhodnutí náměstek předsedy ÚNMZ Mgr. Zdeněk Veselý a upozorňuje, že Nejvyšší správní soud uvedl pro Městký soud v Praze pokyn, aby v dalším řízení zjistil, zda nejsou dány jiné důvody pro odmítnutí žádosti o poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví. Pokud soud zjistí, že jiný důvod pro odmítnutí žádosti o bezplatné normy není, bude muset ÚNMZ nařídit požadované informace poskytnout.

„Teprve po dokončení tohoto dalšího řízení, ve kterém je Městský soud v Praze vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, bude jasné jak celou záležitost dále řešit. Do této doby bude ÚNMZ postupovat v souladu s dosavadní praxí, tj. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, zejména úhradové vyhlášky,“ uvádí Mgr. Zdeněk Veselý.

Celé vyjádření ÚNMZ naleznete zde.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA