REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Na co je potřeba se zaměřit při navrhování konstrukcí na bázi dřeva?

Moderní dřevěné konstrukce po architektonické, stavebně fyzikální a technické stránce splňují ty nejvyšší požadavky. K tomu se přidává - ve srovnání s masivními konstrukcemi - výrazně kratší doba výstavby. Jednou z výhod je absence dlouhých prostojů při vyschnutí stavby. Kromě nezpochybnitelných pozitiv musíme vědět i problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění i neznalost důležitých stavebně konstrukčních souvislostí dřevostaveb.

Co je důležité při navrhování konstrukcí na bázi dřeva a čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost?

Začneme v oblasti soklu, který umožňuje přechod od masivní k dřevěné konstrukci. Tato oblast je obzvláště citlivá, neboť zde musí být respektovány a odborně řešeny různé problémy. Zaprvé se zde řeší napojení konstrukce na bázi dřeva na základovou desku, která má vždy tolerance tloušťky a není nikdy úplně rovná. Za druhé je třeba zohlednit celoplošný přenos z obvodové konstrukce stěny do základové desky.

Pro ilustraci relevantních úloh a jejich řešení zde příkladně slouží základní konstrukce. Dle stavební normy a požadavků na obvodový plášť budovy však existuje velký počet konstrukčních možností pro vnější stěnu, jejichž uvedení by ale překročilo tento rámec. Detailní popis dalších variant najdete v podrobném katalogu „Konstrukční detaily fermacell v dřevostavbách“.

1. Složení stěnové konstrukce zevnitř ven

Rozhodující pro funkci celé skladby je v první řadě difúzně otevřená konstrukce obvodové stěny. Zde platí zásada ‚uvnitř těsněji než venku’. Příslušné charakteristické veličiny tvoří hodnoty sd jednotlivých vrstev.

 • Vnitřní opláštění

  Jako vnitřní opláštění pro všechny typické konstrukce na bázi dřeva se osvědčily sádrovláknité desky, jako je parobrzdná deska fermacell Vapor o tloušťce 12,5 mm s hodnotou sd 3,1 m. Jedná se o sádrovláknitou desku, na kterou je ve výrobě nakašírovaná parobrzdná papírová vrstva. Díky této úpravě se zvýší hodnota difúzního odporu a sníží propustnost pro vodní páry u obvodové konstrukce dřevostavby.

 • Nosná a izolační úroveň

  Dutina stěny může být izolována různými izolačními materiály, jako jsou například minerální (skelná vlákna, minerální vlákna) nebo obnovitelné izolační materiály (celulóza, dřevovláknitá izolace, len, konopí…).

 • Vnější opláštění

  Na rozdíl od vnitřního opláštění, které má být pokud možno navrženo a provedeno tak, aby bylo difúzně uzavřené, se na exteriérové straně používá materiál, který je difúzně otevřený. K tomuto se výborně hodí klasické sádrovláknité desky fermacell tl. 12,5 mm s hodnotou sd 0,16 m.

Nízká hodnota sd ukazuje konstrukci otevřenou směrem ven, kterou se vodní pára může bez zábran dostávat z konstrukce, aniž by kondenzovala na studenějších vrstvách stavebního dílu. Obě vrstvy opláštění – vnitřní a vnější sádrovláknité desky – mohou být kromě toho použity pro statické vyztužení konstrukce dřevostavby (charakteristické hodnoty pevnosti, viz ETA 03/0050).

Při použití systému odvětrávané fasády se následně na sádrovláknité desky použije fasádní folie jako funkční ochrana proti pronikající vlhkosti a větrotěsnosti. Nakonec se z vnější strany upevní fasáda s odvětrávanou mezerou. Zde může být použita deska fermacell Powerpanel H2O (na obrázku Fermacell Zakladani drevostaveb foto2.jpg zobrazená jako fasáda s omítkou). Přitom je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných prvků nosné konstrukce od země (oblast ostřikující vody 300 mm). Na spodním okraji je deska navíc chráněna soklovým profilem HD. Alternativně k desce Powerpanel H2O jsou např. také možné dřevěné fasády.

2. Strop nad podzemním podlažím/základová deska − ochrana proti vlhkosti

Před postavením stěn musí být na betonovou základovou desku, popř. betonový strop nad podzemním podlažím, umístěna hydroizolace k ochraně před vzlínající vlhkostí. Doporučuje se však i jako ochrana proti možným škodlivinám (např. plynným radonem), které vystupují ze země. Utěsnění může být realizováno navařenými bitumenovými pásy nebo i samolepicími, lehčími pásy.

3. Montáž prvků

Po utěsnění stavby jsou montovány dřevěné konstrukce. Zpravidla jsou na centimetr přesně připraveny v závodě, případně na stavbě. Na druhé straně však základové desky/stropy nad podzemním podlažím často vykazují značné tolerance. Proto musí být před montáží prvků umístěny na stejnou úroveň. Toho je dosaženo obvodovým zakládacím prahem, který se ‚vypodloží’. To lze provést dvěma způsoby:

 • vypodložení zakládacího prahu podložky a následně celoplošné vyplnění mezery výplňovou maltou Fermacell, která má vysokou pevnost v tlaku.
 • příprava dilatačních podložek a nanesení výplňové malty po obvodu stavby. Do tohoto maltového lože se pak vloží práh a do podkladu se upevní kotvami.

4. Podlahová konstrukce

Má-li být podlaha v místnosti ukončena suchým procesem, např. sádrovláknitými podlahovými prvky (podlahový prvek Fermacell 2 E 11 nebo 2 E 22), musí být nerovnosti vycházející z masivní stavby napřed příslušně vyrovnány - např. vyrovnávacím podsypem fermacell nebo samonivelační stěrkou fermacell. Potřebná tloušťka izolačních materiálů pod podlahovými prvky je dána požadovanou energetickou úrovní budovy. U neobývaných sklepních prostorů jsou zpravidla menší.

Při použití extrudovaného polystyrenu (EPS) je třeba zajistit, aby byl materiál dostatečně pevný v tlaku (dle publikace Podlahové systémy fermacell – Plánování a zpracování). K akustickému oddělení je nutné mezi sousední prvky dřevěného rámu a samonivelační hmotu, popř. podlahové prvky, vždy umístit minerální okrajovou izolační pásku (Fermacell MF).

1 sádrovláknitá deska fermacell tl. 12,5 mm
2 SVD fermacell tl. 12,5 mm a parotěsná folie nebo fermacell Vapor tl. 12,5 mm
21 podlahový prvek fermacell 2 E 11 nebo 2 E 22
40 výplňová malta fermacell
43 vyrovnávací podsyp fermacell
46 okrajová izolační páska
82 dřevěná konstrukce rámu (podle certifikace)
84 zakládací hranol
94 schválený zateplovací systém, alt. fasádní systém
100 sponka
104 staticky ověřený kotvící prvek
110 izolace
124 penetrace + těsnící páska
125 hydroizolace + protiradonová ochrana
126 soklová izolační deska z extrudovaného polystyrénu, včetně povrchové úpravy
131 základová deska (suterén)
132 podsklepená základová konstrukce

Stavebně fyzikální vlastnosti vnější stěny se sádrovláknitými deskami Fermacell

Hodnoty Sd opláštění:

 • Sádrovláknitá deska fermacell Vapor (12,5 mm): 3,1 m
 • Sádrovláknitá deska fermacell (12,5 mm): 0,2 m

Protipožární ochrana: REI 30

Vzduchová neprůzvučnost: R w >46 dB

Varianta A:

 • Izolace: 200 mm
 • Hodnota Lambda, celková konstrukce: Ustěna 200 = 0,22 W/m²K

Varianta B:

 • Izolace: 340 mm
 • Hodnota Lambda, celková konstrukce: Ustěna 340 = asi 0,122 W/m²K *

Vhodné pro pasivní dům se I nosníky, průřez (* podíl dřeva na m² stěny stanoven na 4 %) a optimalizovaná detailní příprava/tepelné můstky – zapotřebí zvláštní plánování / sladění / inženýrská činnost při výstavbě.

Po utěsnění stavby jsou montovány dřevěné konstrukce, zpravidla jsou na centimetr přesně připraveny v závodě, případně na stavbě. Na druhé straně však základové desky (nebo stropy nad podzemním podlažím) často vykazují značné tolerance. Proto musí být před montáží prvků umístěny na stejnou úroveň. Toho je dosaženo obvodovým zakládacím prahem, který se ‚vypodloží’. To lze provést dvěma způsoby - vypodložením zakládacího prahu podložky a následně celoplošným vyplněním mezery výplňovou maltou fermacell nebo přípravou dilatačních podložek a nanesením výplňové malty po obvodu stavby (na obrázku). Do tohoto maltového lože se pak vloží obvodová stěna a do podkladu se upevní kotvami.

Ing. Jaroslav Benák

Jaroslav Benák je vedoucím technického oddělení Fermacell GmbH, o.s. Praha pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Vystudoval Integrovanou střední školu technickou, obor truhlář dřevěných konstrukcí a Dřevařské inženýrství na HAWK (Vysoká škola užitých věd a umění) v německém Hildesheimu. Ve společnosti Fermacell pracuje od roku 2004.

James Hardie Europe GmbH, o.s.

logo
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav

telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

web: www.fermacell.cz/cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

České stavebnictví si loni mezi zeměmi EU pohoršilo o deset míst

České stavebnictví bylo loni s meziročním růstem o 2,6 procenta mezi 28 zeměmi Evropské unie na 19. místě. Meziročně si Česko pohoršilo o deset míst, v porovnání s koncem září na tom bylo stejně. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. V zemích EU stavebnictví loni vzrostlo v průměru o 2,8 procenta.

Zdroj: AdobeStock.com-david-bgn

Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)

Jak založit rodinný dům? Základ je zkrátka základ – bez něho se těžko obejdete. Nejčastější založení rodinného domu je stále, i přes možnosti alternativní, na betonových pasech. Minule jsme si ukázali, jak se volí šířka a hloubka základu. Dnes si povíme o tom, co dělat po výkopu, zda je nutno vkládat drenážní potrubí ...

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nové pavilony se postaví u nemocnic v Ústí, Děčíně a Chomutově

Krajská zdravotní postaví nové pavilony u nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Na investiční akce za téměř tři miliardy korun jsou hotové projekty, zpracovaná dokumentace i připraveny finance. Novinářům to dnes řekl předseda představenstva Jiří Novák. Na financování se podílí Ústecký kraj, vlastník Krajské ...

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto ...

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nový stavební zákon vyvolává rozpory. Dle podnikatelů vše zhorší, MMR nesouhlasí

Podnikatelům se nelíbí současný návrh nového stavebního zákona. Podle nich se po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci podnikatelských komor a svazů. Podle ministerstva pro místní rozvoj ...

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Nejspolehlivější tepelné čerpadlo pro váš domov

Nejspolehlivější tepelné čerpadlo pro váš domov

Akce na tepelná čerpadla Daikin

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA