REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Diagnostika různých druhů podkladů podlahy

Diagnostikovat správně podklad je základem pro volbu dalšího stavebního postupu. Správné závěry odborného posouzení jsou klíčové pro trvanlivost a kvalitu podlahy.
Diagnostika různých druhů podkladů podlahy

Posouzení savosti

Zkouška - na podklad se nalije malé množství vody a pokud se do 5 min. voda do podkladu zcela nevsaje, je podklad nesavý. Za nesavý podklad lze automaticky považovat podklad, na kterém již byly nalepeny podlahoviny za pomocí jakýchkoliv lepidel na podlahoviny

Volba přednátěru

Savý: weber.podklad A poměr ředění s vodou 1:5 až 1:8 pro penetraci podkladu před lepením obkladů a dlažeb nebo weber.podklad fl oor ředěný s vodou v poměru 1:2 až 1:3 pro penetraci podkladu před aplikací samonivelačních hmot Nesavý: weber.podklad haft, weber.sys epox podklad zasypaný křemičitým pískem Problematický: weber.sys epox podklad se zásypem LOD křemičitého písku (problematický se rozumí například: zbytky lepidel neznámého původu, neodstranitelné, rozložené podklady podlahovin, vsáklé do podkladních betonů, nátěry neznámého původu)

Pevnost a tvrdost podkladů

Zkouška – posuzuje se zarytím ocelového trnu do podkladu. Pokud se trn nezarývá, je povrch dostatečně pevný. Tvrdost – ověříme poklepem Poldi kladívkem

Stabilita podkladů

Zkouška – vizuální – podklad nesmí vykazovat trhliny, které při zatížení jednotlivých ker vykazují nestejnoměrnou výšku a rozevírají se
U nestabilních podkladů je třeba zjistit důvody vzniku prasklin – provádí se hloubkovou sondou v prům. 5 cm do hloubky podkladní vrstvy (pouze za přítomnosti vedoucího pracovníka stavby – nebezpečí proražení instalací)

Řešení:

 • sešití pomocí epoxidové sešívací sady weber.fl oor sešívač + sešívací spony
 • celková destrukce a odstranění podkladů
 • u dřevěných podkladů upevnění jednotlivých dílů

Skladba podlahových vrstev

Zkouška – pomocí ocelového plochého dláta se provede sonda na podkladu, který vykazuje zbytky cementového mléka (šedý povlak) nebo je strojně zahlazen (glet proveden s pomocí voskové emulze)

Řešení:

obroušení, otryskání, ofrézování až na vrstvu pevného podkladu bez separace, někdy až 5 mm

Separační vrstvy

Zkouška – obdobně jako v bodu Skladba podlahových vrstev

Řešení:

 • obroušení až na soudržný povrch podkladu a odstranění nečistot
 • pokud tato operace není účinná – destrukce celoplošná nebo překrytí této vrstvy suchým procesem, např. RIGIPS podlahové desky

Zbytky lepidel

Řešení:

 • odstranění mechanickou cestou
 • udělat zkoušku na savost, přednátěr volit jako na nesavé nebo problematické povrchy
  (weber.podklad haft, epoxidové přednátěry)

Nátěry Stabilní – pevné

Řešení:

V přednátěru je třeba odstranit leštidla a vosky). Prostředky na odstraňování mastnot: saponáty, rozpouštědla. Odstranění vosků: alkalická rozpouštědla (soda)

Nestabilní Nestabilní

mechanickou cestou odstranit

Dlažby

Zkouška – stabilita se zkouší poklepem každé jednotlivé dlaždice

Řešení:

 • volné dlaždice je třeba znovu přilepit nebo volná místa vyspravit rychloopravnou hmotou weber.bat opravná hmota na cementové bázi
 • povrch očistit, odmastit apod.
 • přednátěr zvolit jako na nesavé povrchy

Teraco

Řešení:

 • očistit povrch, odmastit a odstranit vosky, nebo dokonale zdrsnit
 • přednátěr jako u nesavých povrchů
 • ve většině případů sešít praskliny pomocí weber.fl oor sešívač + sešívací spony
 • většinou však celoplošné otryskání povrchů, nelze dokonale očistit od mastnoty

Anhydritové potěry – nejvíce problematické povrchy

Závady:

 • při nedodržení předepsané výšky potěru praskliny téměř neodstranitelné
 • separační vrstvy sádrovce až do výšky 4 mm – nutno odbrousit nebo odfrézovat
 • při použití náročnějších podlahových krytin (PVC, vinyl, linoleum...) je nutné vyzrálé a přebroušené povrchy anhydritových potěrů opatřit vhodnou samonivelační hmotou. V opačném případě hrozí prokreslení povrchové struktury anhydritu do podlahové krytiny:
  1. Weber. podklad floor: ředěný vodou v poměru 1 : 2 pokud tloušťka vrstvy následnělité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm.
  2. Weber.sys epox podklad se vsypem křemičitého LOD písku pokud je tloušťky následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm.
 • problémy se zbytkovou vlhkostí, vysychají až 3× déle než betonové potěry
 • problémy se vzlínající vlhkostí u ocelových konstrukcí a špatně zaizolovaných ploch proti zemní vlhkosti
 • dle ČSN zbytková vlhkost před kladením krytin činí max. 0,5 %, u vytápěných podlah max. 0,3 %.

Měření zbytkové vlhkosti podkladu

zaměřování vlhkosti se provádí přímo na stavbách pomocí přístrojů:

 • příložný vlhkoměr (pouze orientační měření)
 • CMmetr (karbidová zkouška) – přesné měření dostačující pro stavbu

Vážní zkouška

 • provádí se v laboratořích na přesných přístrojích ze vzorku odebraného na stavbě

Doporučená zbytková vlhkost

Zaměřená vlhkost na cementovém podkladu dle ČSN je max. 5 % (dle druhu podlahoviny) pro kladení dalších vrstev. Doporučujeme však pro aplikaci dalších vrstev podlahy dodržovat vlhkost max. 1,5 – 2 %. Vše odvozeno z praktických zkušeností v podlahářské praxi. Zároveň je třeba dbát na to, aby byly podklady řádně podizolovány proti vzlínající zemní vlhkosti.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

logo
Radiová 3
102 00 Praha 10

telefon: 272 701 137
e-mail: info@weber-terranova.cz

web: www.cz.weber

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Údržba a čištění podlahy

Zdroj: Pexels.com - Tembela Bohle

Správa bytového domu v době koronaviru. Je nutné desinfikovat výtahy?

Mimořádná opatření se dotýkají mnoha oblastí každodenního fungování – to platí i v případě bytových domů, které se musí stávající situaci přizpůsobit. Co se v rámci mimořádné situace v rámci správy bytového domu změnilo? Je možné uspořádat členskou schůzi? Je nutné dezinfikovat výtahy?

Seminář TZB-info: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Seminář TZB-info: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Neváhejte s přihlášením - na březnový termín zbývá už jen 5 volných míst - začínáme v pondělí 23. března. Intenzivní pětidenní vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info.

Rekonstrukce bytu z první republiky: Sondy, bourací práce, pohledové zdivo

Rekonstrukce bytu z první republiky: Sondy, bourací práce, pohledové zdivo

V předešlém článku tohoto seriálu jsme se zabývali koupí prvorepublikové nemovitosti, předpokládaným rozsahem rekonstrukce či přípravnými projekčními pracemi. V tomto díle se již pustíme do vlastní rekonstrukce, která začala postupně zodpovídat spoustu předem nevyjasněných záležitostí. Podívejte se na demoliční práce…

ROZHOVOR: Profesionální čištění koberců a péče o koberce

ROZHOVOR: Profesionální čištění koberců a péče o koberce

Koberec je podlahová krytina sice teplá, tichá, levná, nicméně ne každý si ví rady s její údržbou. Jistě není dobré podceňovat pravidelné běžné čištění vysavači nebo prevenci v podobě impregnace. Jednou za čas je nutné zvláště v kancelářích či komerčních interiérech povolat profesionální firmu na vyčištění koberce.

REKLAMA