REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přípravy rekonstrukce mohyly na Ivančeně pokračují

Začalo jaro a s ním se posunuly i práce na přípravě rekonstrukce skautské kamenné mohyly Ivančena v Beskydech. Ačkoli se ještě ani „nekoplo“, realizační tým a architekti se nezastavili. Připravují se podklady pro územní řízení, jedná se o vyjmutí pozemků z lesního fondu a připravují se posudky.

„Přibližně v polovině roku proběhne zpracování biologického a botanického posudku na území dotčené rekonstrukcí mohyly a stavebními pracemi,“ uvedl vedoucí realizačního týmu Ivančeny Václav Dobrozemský. To však není jediné, co se nyní kolem Ivančeny děje. Architekti Buryškovi, kteří navrhli finální podobu mohyly, pracují na dokumentaci pro územní řízení.

„Jakmile bude dokončena, bude předána na stavební úřad k předběžnému posouzení. Následně bude projektová dokumentace zaslána dotčeným orgánům státní správy k vydání příslušných stanovisek a vyjádření. Veškeré připomínky dotčených orgánů státní správy budou následně zapracovány do projektové dokumentace,“ dodal Dobrozemský.

Po vydání územního rozhodnutí se začne mohyla rozebírat

Stávající přibližně šesti set metrový pozemek Ivančeny mají v nájmu moravskoslezští skauti. Autoři projektu navrhli jeho rozšíření o dalších asi 200 metrů čtverečních směrem k hřebeni. K parcele s kaskádami by se tak mělo přidat i místo původní mohyly - kameny na vrcholu. Právě na místě, kde stála mohyla původně, je nyní v plánu umístění stožáru, pylonu a stély, které tvoří součást památníku Ivančena.

Tento další pozemek je proto potřeba vyjmout z lesního fondu. Tomu bude předcházet znalecký posudek, který stanoví úbytek produkční funkce lesa. „Nyní je zpracováván geometrický plán na oddělení zmíněné části, poté bude třeba získat souhlasné stanovisko lesní správy Frýdek-Místek, které bude sloužit jako podklad pro podání návrhu na vynětí z lesního fondu,“ popsal Dobrozemský.

A ani to není všechno. Jelikož bude stavba prováděna i na pozemcích České republiky, bude třeba i tuto záležitost právně ošetřit. Mezi Junákem a Lesy ČR proto bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Ta bude spočívat v právu umístit stavbu mohyly Ivančena na těchto pozemcích. Tato smlouva bude zároveň obsahovat souhlas Lesů s provedením a umístěním stavby, který je nutný pro územní řízení.

„Dle aktuálního vyjádření zástupců lesní správy Frýdek-Místek je toto nejschůdnější řešení, protože předmětné pozemky zasažené stavbou mohyly nemají zájem prodat. Poté můžeme na stavebním úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí podat žádost o územní rozhodnutí na změnu využití území. Součástí této dokumentace bude dokumentace rozebíracích prací stávající mohyly. Celý proces by měl být dokončen nejpozději v květnu 2016,“ dodal Dobrozemský.

Ihned poté začne postupné rozebírání mohyly a o letních prázdninách samotná rekonstrukce a výstavba nové mohyly.

O mohyle

Ivančena je kamenná mohyla stojící v Beskydech pod vrcholem Lysé hory. V posledních dnech II. světové války popravili nacisté řadu členů Slezského odboje a mezi nimi také pět skautů z 1. oddílu Ostrava. Stalo se tak mezi 24. dubnem a 2. květnem 1945 v polském Těšíně. V říjnu dalšího roku pak na Ivančenu vystoupali skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy a přinesli první kameny. Od té doby k mohyle chodili skauti, trampové i obyčejní lidé a nosili s sebou kamínky i balvany, ze kterých pomník narůstal. Ivančena se stala symbolem odboje proti nesvobodě, a i když komunisti chtěli pochody k ní zakázat, nikdy se jim to nepovedlo.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Přestavbu mohyly v Beskydech skauti dokončili svépomocí

Přestavbu mohyly v Beskydech skauti dokončili svépomocí

V sobotu 8. 10. 2016 vyvrcholí téměř čtyřletá práce skautů z Moravskoslezského kraje. Na Ivančeně v Beskydech bude oficiálně zpřístupněna skautská mohyla v nové podobě. Ta prošla v letošním roce rekonstrukcí, neboť její technický stav neumožňoval další bezpečné přikládání kamenů a jednotlivé stěny mohyly se bortily.…

Vizualizace mohyly Ivančena

ROZHOVOR: Přestavba mohyly na Ivančeně se posouvá na květen 2016

Ivančena je kamenná mohyla stojící v Beskydech pod vrcholem Lysé hory. Jedná se o pietní místo připomínající popravu členů Slezského odboje a mezi nimi také pět skautů z 1. oddílu Ostrava na samém konci druhé světové války. Mohyla připomínající tuto událost roste od té doby každým rokem především díky tradičnímu…

Architektonická soutěž na skautskou mohylu pod Lysou Horou

Architektonická soutěž na skautskou mohylu pod Lysou Horou

Odborná porota složená z významných architektů, krajinářů a stavitelů uzavřela schůzí v Kopřivnici vyhlášenou architektonickou soutěž. Ta měla za úkol najít nejlepší řešení rekonstrukce skautské mohyly Ivančena a jejího okolí. Z devíti došlých návrhů nakonec zvítězil kaskádovitý projekt z dílny architektů Pavla…