Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Až 95 % uživatelů dřevostaveb by i svůj další dům chtělo na bázi dřeva

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) zveřejňuje v rámci dnešního Dne dřevostaveb 2015 výsledky marketingového průzkumu, který se připravoval v letech 2012-2014 a který sledoval spokojenost majitelů a uživatelů s bydlením v dřevostavbách.
Až 95 % uživatelů dřevostaveb by i svůj další dům chtělo na bázi dřeva

Výzkum realizovala Mendelova univerzita v Brně a jeho cílem bylo zjistit, kdo jsou zákazníci dřevostaveb, jaké dřevostavby se staví, proč se zákazníci rozhodnou pro pořízení dřevostavby a jak jsou po letech bydlení ve dřevostavbě s tímto typem staveb spokojeni.

Do dotazníkového šetření byly zahrnuty pouze moderní dřevostavby zkolaudované v letech 1996 – 2014. Výběr dřevostaveb pro dotazníkový průzkum byl zcela náhodný s pokud možno rovnoměrným výběrem jejich lokalit dle velikosti obcí daného kraje, aby se dosáhlo co nejvyšší statistické reprezentativnosti. Manželské či partnerské dvojice vyplňovali za jednu stavbu společně jeden dotazník.

Podle autora výzkumu, Ing. Josefa Lenocha, Ph.D., z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzita v Brně, jsou uživatelé dřevostaveb celkově velmi spokojeni se svým bydlením v rodinných domech na bázi dřeva. Průzkum prokázal vysokou uživatelskou kvalitu – komfort bydlení těchto domů při dodržení požadovaných stavebních technologií, použitých materiálů a kvalitě práce.

„Pro splnění svého snu o bydlení a spokojenosti s pořízením i užíváním dřevostavby si však uživatelé musí bezpodmínečně vybrat: Kvalitního dodavatele stavby, zvolit Kvalitní stavební systém a trvat na Kvalitě použitých materiálů a Kvalitě prováděných prací! S těmito tzv. 4 K je nutno samozřejmě počítat v celkové ceně dřevostavby.“, uvedl k výsledkům výzkumu Ing. Josef Lenoch, PhD.

Vpravo uvedený graf dokazuje, že 95 % uživatelů by i napodruhé chtělo dřevostavbu: z toho 55 % uživatelů dřevostaveb je zcela spokojeno s dodavatelem i stavební technologií, 20 % spokojeno pouze se stavební technologií, polovina z toho 10 % naopak spokojena jen s dodavatelem a zbývajících 10 % nespokojených s dodavatelem i stavební technologií zůstává dále věrno dřevostavbě. Pouhých 5 % uživatelů (tj. každý dvacátý) by už napodruhé upřednostnilo zděnou stavbu.

Vlevo uvedený graf uvádí, že 65 % uživatelů dřevostaveb (tj. 2/3) je přesvědčených o celkových výhodách dřevostaveb vůči zděným stavbám. 94 % uživatelů pak považují dřevostavby za stejně či více výhodné než zděné stavby. Naopak pouhých 6 % uživatelů je toho názoru, že zděná stavba je celkově výhodnější než zděná stavby, a z toho pouhé 1 % uživatelů zde vidí podstatnější nevýhodu dřevostavby.

Graf vpravo jasně dokládá, že 77 % uživatelů dřevostaveb považuje po stránce technické a technologické kvality vůči zděným stavbám dřevostavbu za stejně kvalitní či kvalitnější. Zhruba pětina osob je přesvědčená o vyšší kvalitě dřevostaveb, naopak necelá čtvrtina o nižší kvalitě než u zděných staveb.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Cena za realizaci rodinného domu se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely (například složité základové podmínky) od ceny použitých materiálů, kde zvláště v interiéru záleží na zvoleném standardu.

REKLAMA