REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Fórum českého stavebnictví 2015

Svoji účast na konferenci a připravenost vnést do diskuse okolo rozvoje Prahy evropský vítr potvrdil představitel urbanistického rozvoje evropského formátu a bývalý ředitel ING Real Estate Development pro Českou republiku a Francii - Paul Koch - který do povědomí naší veřejnosti vstoupil především tím, že do Prahy pozval světoznámé tvůrce, jejichž návrhy zrealizoval a proměnil v dominanty moderní pražské architektury (např. Tančící dům či Zlatý Anděl).
Fórum českého stavebnictví 2015

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015

Letošní Fórum českého stavebnictví staví do popředí optimistickou otázku: JAK SE PŘIPRAVIT NA LEPŠÍ ČASY?

11. ROČNÍK, 10. 3. 2015, Clarion Congress Hotel Prague

  • Legislativa ve vztahu k přípravě staveb, zejména budování infrastruktury
  • Co se bude stavět? Vize stavebnictví, koncepce a trendy rozvoje krajů a měst za účasti politiků, developerů a investorů. Cenové mapy. Nástroje pro monitoring stavebních záměrů.
  • Jak pracovat na rozvoji oboru prostřednictvím vzdělávání a výchovy budoucích profesionálů ve stavebnictví?
  • Proč prosazovat BIM (proces vytváření a správy dat o stavbách během jejich životního cyklu) v ČR? BIM jako předpoklad inovací ve stavebnictví. BIM pro všechny zúčastněné při výstavbě.
  • Koncepce územního rozvoje a nároky na související legislativu do budoucna. Stavební předpisy a problémy, které způsobují při přípravě staveb. Co a jak je zapotřebí změnit? Čeho se vyvarovat? Legislativní proces EIA a jeho souvislosti.
  • Pravidla a standardy pro vytváření smluv pro investory, dodavatelé v mezinárodní praxi (vše o FIDIC), společný postup účastníků výstavby.
  • Problémy projektové přípravy staveb, hledání cesty jak sladit požadavky stavebníků s právním prostředím. Problematika aplikace stavebního zákona v souvislosti s novelou zákona EIA a připravovanou úpravou jednotného povolovacího řízení. Zkušenosti s přípravou a realizací staveb v podmínkách platného stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek. Předpoklady transpozice nové směrnice EU k veřejným zakázkám. Zvláštnosti staveb spolufinancovaných z fondů EU a možnosti spolupráce s obcemi a ústředními orgány státní správy při přípravě a realizaci těchto projektů.

Zahájení fóra: Bohuslav Sobotka, premiér, Vláda ČR

Účastníci panelové diskuse v prvním bloku:
Jiří Koliba
, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jan Kroupa, generální ředitel, ŘSD
Václav Matyáš, prezident, SPS ČR
Michal Štefl, generální ředitel, OHL ŽS 
Dan Ťok, Ministr dopravy ČR 

I v dalších blocích najdete v programu konference FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015 velmi zajímavé osobnosti, které mají k tématu co říci.

STAVAŘI A STÁT

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Co je to EIA a k čemu je dobrá?

Co je to EIA a k čemu je dobrá?

K tomu, aby bylo možné postavit určitou stavbu, musí stavebník získat ve většině případů od stavebního úřadu nejprve územní rozhodnutí, a následně stavební povolení. U některých staveb však hrozí, že budou svými vlivy (například hlukem, emisemi, vytvářením odpadů apod.) negativně ovlivňovat životní prostředí. V…