REKLAMA
Témata Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

Datové uložiště může pomoci s vytápěním domu

Velmi netradiční zdroj pro vytápění obytných budov a kancelářských prostor nabízí německá firma Cloud&Heat Technologies GmbH, která nabízí zdarma odpadní teplo z provozu svých serverů, na nichž provozuje cloudové služby.
Datové uložiště může pomoci s vytápěním domu

Firma tak zajímavým způsobem řeší energetickou náročnost svých datových center a zároveň zvyšuje jejich bezpečnost. Jednotlivé servery nemá pohromadě v jedné místnosti nebo budově, ale jsou rozmístěny v různých místech Internetu, takže je v podstatě vyloučeno je vyřadit z provozu všechny najednou.

Cloudové služby jsou rychle se rozvíjejícím trhem, přičemž běžná datová centra, v nichž jsou umísťovány servery, vyžadují investičně a energetický náročné chlazení. Řešení Cloud&Heat je proto výhodné nejen z energetického a ekologického hlediska, ale i finančně.

Celková spotřeba energie pro provoz samotných počítačů zůstává samozřejmě stejná, odpadá však energeticky náročné chlazení, které zatěžuje rozpočet běžných datových center. Odpadní teplo se totiž využije k vytápění přilehlých prostor.

Firma nabízí uhrazení veškerých nákladů spojených s provozem jejích serverů, tj. spotřebované elektřiny a připojení k Internetu po dobu nejméně 15 let. Internetové připojení, které využívají servery, však z bezpečnostních důvodů nelze využít pro připojení domácnosti nebo firmy, v níž je vytápěcí server umístěn.

Úplně zdarma samozřejmě vytápění počítačem není. Kdo by chtěl tuto možnost využívat, musí zaplatit vstupní investici ve výši 12 000 €, což podle tvrzení firmy odpovídá obvyklým nákladům na bezobslužný zdroj tepla v Německu.

Kromě toho je nutno splnit dvě základní podmínky, kterými je vhodný prostor pro umístění serverů a datové připojení s rychlostí minimálně 50 Mbit/s.

Jednotlivé servery jsou veliké asi jako šatní skříň a jejich jmenovitý tepelný výkon je 3 kW. Zajímavé přitom je, že provoz serverů může být do jisté míry regulován v závislosti na potřebě tepla pro vytápění. Uvedený výkon je relativně malý, pro vytápění pasivních domů nebo jednotlivých bytů či menších kancelářských prostor však může být dostatečný. Při potřebě většího výkonu je možno v jednom objektu umístit více serverů.

Firma na svých stránkách uvádí, že nakupuje elektřinu pro provoz svých serverů výhradně z obnovitelných zdrojů, což pro její zákazníky, kteří jsou prozatím výhradně v Německu, je často důležité.

Firma Cloud&Heat Technologies GmbH vznikla v roce 2011 pod názvem AoTerra GmbH, nový název používá od dubna 2014.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Využití kompostu pro vytápění domu

Využití kompostu pro vytápění domu

Kompostování je odedávna využíváno k „likvidaci“ zahradního odpadu a výrobě kvalitního hnojiva. Dal by se ale využít i energeticky? Jak tedy pomocí kompostu vytápět? Lze kompost spalovat? Myšlenka na využití tepla z kompostu není nijak nová, jen využití zůstává zatím netradiční.

Vytápět dům lze dřevním odpadem ze zahrady

Vytápět dům lze dřevním odpadem ze zahrady

Při ošetřování ovocných stromů v sadech zůstává velké množství drobných větví. Pro většinu zahradníků se jedná o obtížný odpad, který je proto obvykle bez užitku spálen. V lepším případě je tento materiál podrcen a zkompostován. Když už jsou však větve podrceny, je možno je namísto kompostování usušit a použít v zimě…

REKLAMA