Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výkup pozemků a na co si dát pozor

Výkup pozemku vyžaduje vždy důkladnou prověrku, protože právě pozemky mohou být zasaženy omezeními, která na první pohled nejsou viditelné a zjevné.
Zdroj: Fotolia
Zdroj: Fotolia

Prověření územního plánu

Důležité je také zjistit, jaké plány má obec s danou lokalitou. Informace o územním plánu lze získat na příslušném stavebním úřadu nebo městském úřadu. Tyto plány mohou mít velký vliv na to, co je možné na pozemku stavět nebo jakým způsobem lze pozemek v budoucnu využít. Omezení se může vztahovat na velikost stavby, procentuelní zastavitelnost pozemku, sklon střechy, počet pater domu atd. Přísnější podmínky jsou častokrát například u pozemků v CHKO.

Prověření právního stavu pozemku

Před výkupem pozemku je nezbytné prověřit právní stav pozemku. To zahrnuje zjištění, zda je pozemek v katastru nemovitostí zapsán na jméno prodávajícího, zda na něm nejsou zapsány žádné zástavy, břemena či jiná práva třetích osob a zda neexistují právní spory o vlastnictví. Tato kontrola pomůže předejít překvapením po uzavření smlouvy.

Prověření existence inženýrských sítí

Pokud plánujete vykoupený pozemek využívat pro stavbu, je klíčové zjistit, zda jsou na pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti dostupné základní inženýrské sítě, jako je elektřina, kanalizace a vodovod.  Připojení k těmto sítím může být nákladné, a proto je dobré mít jasnou představu, kde se vedení síti nachází. Pokud pozemek není zasíťovaný, určitě bude nutné na něj přivést elektřinu. Vodu lze řešit vlastním vrtem, ale pokud je vodovod v dosahu a je v dostatečné kapacitě, bude obec požadovat připojení k tomuto vodovodu. Kanalizaci lze řešit vlastní čističkou, ale opět platí, že pokud je vedení kanalizace v dosahu a v dostatečné kapacitě, bude obec vyžadovat připojit se k obecnímu řádu.

Kontrola ekologických nebo geologických rizik

Zjištění, zda pozemek který chcete vykoupit není kontaminován nebo zda neleží na geologicky nestabilním území, je rovněž velmi důležité. V případě znečištění mohou být náklady na sanaci vysoké, což by mělo být zohledněno v ceně pozemku. Geologická nebezpečí, jako jsou sesuvy půdy nebo záplavy musí bát rovněž prověřena. Mapu záplavových oblastní najdete v Hydrogeologickém informačním systému VÚV TGM.

Pozor na ochranné pásmo lesa

Ochranné pásmo lesa dokáže velice znepříjemnit život všem, kteří vykoupili stavební pozemek v těsné blízkosti lesa, ale nejsou dostatečně informováni o rizicích. Ochranné pásmo lesa je nejčastěji do vzdálenosti 30m od lesa a v tomto ochranném pásmu nebudete mít možnost dům postavit. Je tedy třeba zvážit, jak ochranné pásmo lesa zasahuje do parcely a jak to ovlivní velikost či umístění domu, který chcete stavět.

Zohlednění rizik v kupní smlouvě

Jakmile máte všechny informace, je čas na vyjednávání. Cena pozemku by měla odrážet všechna zjištěná rizika a potenciál pozemku. Je důležité mít kvalitně připravenou kupní smlouvu, která důkladně ošetří všechna možná rizika, která vám při výkupu pozemku může prodávající zamlčet. Smlouva musí obsahovat všechny důležité podmínky transakce, včetně předpokládaného data převodu, podmínek platby, záruky za vady a smluvní pokuty. Smlouvu doporučujeme předat k vytvoření zkušenému advokátovi, který dokáže podobné transakce špičkově ošetřit.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pozemky a parcely