REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Opravy krajských silnic podpoří ministerstvo dopravy částkou 4,4 miliardy Kč

V tomto roce půjde z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy, rekonstrukce a modernizace krajských silnic, tedy silnic II. a III. třídy, téměř 4,4 miliardy korun.
Opravy krajských silnic podpoří ministerstvo dopravy částkou 4,4 miliardy Kč

Ministr slíbil příspěvek státu i v dalších letech.

Hejtmanům příspěvek na opravy, rekonstrukce a modernizace sdělil na jednání Asociace krajů ČR v Brně ministr dopravy Dan Ťok. 

Objem finančních prostředků, které budou mít kraje k dispozici, vychází z nevyčerpaných peněz Fondu pro rok 2014. Přesnou výši bude schvalovat Výbor SFDI na konci ledna.

„Rozhodl jsem se navrhnout ke schválení částku ve výši bezmála 4,4 miliardy korun. Tyto prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé kraje podle délky silnic II. a III. třídy na jejich území,“ přibližuje ministr dopravy Dan Ťok. Přibližně 200 milionů korun dostane také hlavní město Praha. „Tyto finance budou primárně určeny na opravy těch silnic, které slouží jako náhradní komunikace za nedokončený městský okruh,“ doplňuje ministr Ťok.

Podle ministra by stát měl na opravy krajských komunikací příspívat pravidelně.

Dosud stát přispíval krajům na opravy jejich komunikací jen ve výjimečných případech, například při rozsáhlých povodních v roce 2013. Ministr Ťok je ale toho názoru, že by stát měl přispívat krajům pravidelně bez ohledu na to, zda skončí SFDI v přebytku či nikoliv. „Do budoucna by bylo dobré, aby se tato položka stala pevnou součástí rozpočtu SFDI. V této věci také povedeme jednání s našimi partnery,“ konstatoval ministr.

Otázku financování oprav krajských komunikací z rozpočtu SFDI projednalo ministerstvo dopravy se zástupci krajů na podzim minulého roku. Následně byla SFDI ve spolupráci s MD a Asociací krajů ČR připravena podrobná pravidla pro čerpání těchto prostředků. Mezi těmito pravidly je i povinnost zveřejňování zadaných zakázek, a rovněž budou zveřejňovány informace o všech podaných nabídkách. Důvod je podle ministra Ťoka jednoduchý – absolutní transparentnost vůči veřejnosti.

Poskytnuté finance musí kraje vyčerpat do konce roku 2015

Poskytnuté finance mohou kraje využít jak na investiční tak neinvestiční akce. Veškeré aktuální informace k programu financování silnic II. a III. třídy v roce 2015 jsou k dispozici na webových stránkách SFDI: http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/informace-o-jednani-ministra-dopravy-s-asociaci-kraju-cr-o-financovani-oprav-silnic-ii-a-iii-trid/ .

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Ministerstvo dopravy přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd

Ministerstvo dopravy přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd

Stát přispěje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na opravy silnic druhé a třetí třídy, jež mají ve správě jednotlivé kraje. Finanční prostředky, ve výši jednotek miliard korun, budou moci kraje čerpat již v příštím roce. Dosud stát krajům na opravy jejich komunikací přispíval jen v…