Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Místo pro praktikování jógy ve volné přírodě

Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v Moravskoslezském kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Umožňují volnočasovou aktivitu vyznavačů jógy a zároveň zatraktivňují místa, kde byly zbudovány.
Yogapoint - foto BoysPlayNice
„Jóga vám umožní najít nový druh svobody, o které ani nevíte, že existovala.“
B. K. S. Iyengar:

Pavilony pro relaxační cvičení v parcích a volné přírodě

Také se vám přihodilo, že jste šli přes park ve vašem městě a mezi stromy na trávníku si protahovali tělo zájemci o společnou lekci tai-či, čchi-kungu, jógy nebo jiných pohybových cvičení

Pohled na velký modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

sloužících k uvolnění těla a očištění duše? Ano, balast civilizace je neúprosný a „smýt“ ho z těla i duše je námět pro každého z nás. Tato řešení nazýváme volnočasové aktivity a každý je vidí po svém. Což je dobře a odráží to naši pestrost a rozličnost v pohledu na odpočinek. Někdo se strhá v posilovně a je šťastný, jiný si jde zaběhat, další se dívá do plamene svíčky a medituje. Tato diverzifikace vidění a počínání je nádherná a těžko někomu podsouvat nějakou stádovost či univerzální počínání. Kdo chce trávit tento čas sám, ať tak učiní. Pokud to dává smysl jemu a neomezuje tím jiné, tak je na správné adrese. Stejně tak se lidé mohou přirozeně družit okolo toho, kdo jim umí poradit, jak na to. Trávit čas ve společnosti lidí se stejným nazíráním na věc, jež vznikne přirozenou cestou je smysluplné a, ač společné, pro každého jedinečné. To místo, kde se protne takové vaše počínání v prostoru a čase se dá nazvat bodem. Jsme u anglického vyjádření, které zdomácnělo a je jím POINT. Pak už máme na dostřel místo, či místa kde cvičíme kupříkladu jógu, tedy náš předmět zájmu Yogapointy.

Pohled letecký na velký modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Pochopitelně, že vše zmíněné není jenom cvičením ale i názorem na zdravý životní styl, životní filozofie. Jak zatraktivnit tato místa se nabízí z dob minulých. Pódia, pavilony dříve sloužily v parcích a na promenádách k tanci, poslechu hudby a tato analogie v naturálním odlehčeném pojetí dává smysl i současnému životu. Autoři vymysleli lehkou konstrukci, kterou lze použít univerzálně, v parcích, v příměstské krajině i v krajině volné, jež umožňuje rekreaci. Univerzálnost objektu spočívá v jeho adaptabilitě na dané podmínky, různé moduly, které lze užít samostatně nebo různě složené do větších rozličných tvarů. Vzdušný stropní rošt se subtilními nosnými sloupy tvoří překrytí pro pódium na danou činnost. V letních měsících rošt může přistínit plochu pod sebou, případně může sloužit jako podpora pro lehkou krytinu při nepřízni počasí. Takové Yogapointy oživí místo, kde se zabydlí a nabídnou možnost i dalším aktivitám, jež lze na takových místech provozovat. V případě moravskoslezského kraje má strategie Yogapointů posílit atraktivitu daných lokalit a pomoci při jejich rozvoji a relaxaci v sepětí s přírodou. Pokud někdo chce licitovat, zda takovéto drobné stavby jsou či nejsou architekturou, pak si najděte nějakou srozumitelnou definici architektury a zkuste se zamyslet, zda atributy definice naplňují i Yogapointy. Ano, i tyto stavby jsou dozajista architekturou, identickou, zajímavou, technicky i esteticky vkusně uchopenou a veřejností žádanou. Nadneseně řečeno: „Ztvárněný požadavek místa v daném čase.“ Co můžeme chtít více? Další rozpaky nejsou už tudíž na místě.

Pohled na velký modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Základní popis

Dřevěné pavilony pro praktikování jógy v přírodě.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v našem kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Yogapointy je možné využít ke cvičení jógy, jak už samotný název vypovídá, ale také k relaxaci, protáhnutí těla po náročné fyzické aktivitě nebo jen pro vychutnání si pohledů do okolní krajiny.

Pohled na malý modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Moravskoslezský kraj si ve své strategii rozvoje kraje klade za cíl posilovat atraktivitu území, Yogapointy jsou tak jedním z prostředků naplňování tohoto strategického cíle. Při zadání pro nás byla klíčová slova jako soulad s přírodou, lehkost, dostupnost a funkčnost. To vše se podařilo naplnit.“ (Jan Krkoška, MBA – náměstek hejtmana kraje)

Zadáním bylo navrhnout univerzální objekt, který bude umisťován v krajině, bude jedinečný, konstrukčně jednoduchý a umožní využívání i za nepřízně počasí. Vytvořit lehkou strukturu, která poskytne plochu pro cvičení jógy či pro jiný způsob cvičení a relaxace.

Pohled na malý modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Při tvorbě konceptu pro nás byly podstatné základní elementy, kterými je možné jógu jako takovou popsat. Náš návrh se tedy snaží reflektovat stabilitu, lehkost, jednoduchost a svým materiálovým pojetím také určitou sounáležitost s přírodou. Cílem bylo navrhnout drobný objekt, který se bude jako prefabrikát osazovat na různých místech, ať už v městském prostředí, v rekreačních oblastech či v úplně volné přírodní krajině.

Naší odpovědí je malý pavilon s velmi racionální konstrukcí, který nabídne prostor pro dvě cvičící osoby. Svým materiálovým a konstrukčním pojetím odkazuje na řemeslnou práci se dřevem, tak typickou pro oblast Beskyd a Jeseníků. Na čtvercové platformě stojí čtyři stabilní sloupy nesoucí rošt z fošen. Dřevěná plocha slouží jako pohodlná podložka. Symetricky rozmístěné sloupy svým tvarem navozují jistou lehkost až křehkost, přesto vnášejí do objektu stabilitu a spolehlivě nesou střešní rošt. Ten zde plní funkci stínění, možné je navíc překrytí lehkou transparentní krytinou. Návrh počítá s dvěma variantami velikostí, přičemž ta větší pojme až 6 jogínů.

Pohled na malý modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Doplňující informace

Studio KLAR
Autor Ing. arch. Václav Kocián
MArch. Zdeněk Liška
Umístění projektu Malá Morávka
Karviná – Lázně Darkov
Ostrava – Landek Park
Frýdek Místek – přehrada Olešná
Trojanovice
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2019
Rok dokončení 2021
Zastavěná plocha 8,4 m2
27,4 m2 zvětšená verze
Rozměry 2,9 × 2,9 m
5,2 × 5,2 m, zvětšená verze
Náklady 2,9 × 2,9 m – 108 000 Kč
zvětšená verze 5,2 × 5,2 m – 403 000 Kč
Klient Moravskoslezský kraj
Spolupráce Statika: Ing. Tomáš Kocich
Realizace: Ing. Michal Vajtr

Pohled na malý modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

Materiály

Nosnou konstrukci střechy tvoří rošt ze stínících lamel. Tyto lamely jsou na sebe kolmé a jsou vynášeny hlavním vodorovným ocelovým roštem tvořeným dvojicí uzavřených dutých hranatých profilů typu jäkl. Ocelový rošt je vynášen čtveřicí dřevěných sloupů proměnného čtvercového průřezu. Sloupy společně s ocelovým roštem zajišťují stabilitu přístřešků. Sloupy jsou nejširší ve středu a ke krajům se zužují. Přechod sloupů a ocelového rámu je zabezpečen pomocí kalichů kopírujících tvar sloupů. Sloupy jsou přesně vyfrézovány a vlepeny do kalichu tak, aby se vytvořil těsný spoj. Vlepení zabezpečí pevné spojení a také brání vnikání vlhkosti do kontaktní plochy mezi ocelový kalich a dřevěnou hmotu sloupu. Sloupy jsou ukotveny pomocí ocelové patky s kalichem do železobetonových patek. Patky jsou kotveny pomocí šroubů systému HILTI HIT-V M16 (8.8) lepených na lepidlo HIT-HY 200 do betonu. Podlaha přístřešků je tvořená dřevěnými hranoly a prkny uloženými na roznášecí betonové dlaždice. Založení přístřešků je navrženo jako plošné na základových patkách čtvercového půdorysu (větší objekt 1,1 × 1,1 × 0,8 m, menší objekt 0,8 × 0,8 × 0,8 m).

Pohled na malý modul Yogapointu. Foto: BoysPlayNice

O studiu

Vážíme si míst, ve kterých jsme vyrůstali a tento vztah se snažíme reflektovat v naší tvorbě. Architekturu nevnímáme jako uměleckou exhibici, ale jako komplexní disciplínu zahrnující funkčnost, estetičnost a práci s kontextem. KLAR je architektonické studio založeno v Kopřivnici v roce 2017 Václavem Kociánem a Zdeňkem Liškou, zabývající se projekty všech měřítek.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO KLAR a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: João Carranca

Dům pro děti s klouzačkou a lezeckou stěnou udělá radost celé rodině

I malý projekt může udělat velkou radost. Byť tedy v případě „zahradního studia“ není úplně stoprocentně jisté, zda jen dětem, nebo i dospělým. Vystavěn je sice s akcentem na hravé děti, ale o příjemnou zábavu by se mohl postarat všem. Trávit čas v něm klidně může celá rodina.